Aihepiirit
04.10.2018

Kestävä kehitys on toimialariippumaton periaate

Kestävä kehitys on toimialariippumaton periaate

Uusia mahdollisuuksia löytyy yllättävistäkin arjen tilanteista – tärkeintä on, että organisaatio tarkkailee toimintaansa avoimin silmin.

Securitas Oy on Suomen johtava turvallisuuspalveluyritys. Ihmisten arjessa yhtiön toiminta näkyy pääasiallisesti vartijoina, toimistorakennusten aulapalvelijoina sekä koteihin asennettavina turvajärjestelminä. Kaikki nämä ovat toimintoja, joihin kestävä kehitys on äkkiseltään haastava liittää; kuinka kauppakeskuksen vartija voi hoitaa tehtäviään enemmän tai vähemmän vastuullisesti? Kun asiaa ajattelee toisenkin tovin, mahdollisuuksia alkaa kuitenkin ilmetä.

Securitaksen Customer Care Manager Pekka Topp toteaa, että kestävän kehityksen periaatteita pyritään yrityksessä noudattamaan koko ajan monimuotoisemmin. Ympäristövastuun kantaminen kaikessa toiminnassa kuuluu yrityksen yleisiin toimintatapoihin, ja tätä periaatetta ollaan siirtämässä käytännön tasolle koko ajan laajemmassa mittakaavassa.

– Otamme vastuullisuuden suuntaan pieniä askelia, mutta koko ajan tiheämmällä tahdilla, Pekka Topp valottaa yritysimagoltaan kankeahkon Securitaksen kurssin kääntymistä kohti kestävämpää kehitystä. – Vastuullinen tekeminen on asia, jonka pitäisi tänä päivänä kuulua jokaisen yrityksen periaatteisiin – käytännössä se toteutuu kuitenkin sangen vaihtelevasti.

Securitaksessa kehitysaskeleet konkretisoituvat esimerkiksi kaupunkien keskusta-alueilla päivystävien vartijoiden työssä; he liikkuvat mahdollisimman paljon jalkaisin kohteesta toiseen. Ruotsalaiselta emoyhtiöltä annetaan vuosittain autojen hankintaan vaikuttavat päästörajat, ja ne ovat tiukentuneet lähes joka vuosi. Autokannan päästöjen väheneminen onkin yksi Securitaksen konkreettisimmista ympäristöteoista.

Toimitusketju mukaan ympäristötalkoisiin

Vielä selkeämmin Securitas on onnistunut keventämään ympäristöjalanjälkeään kotien turvajärjestelmien asennuksissa. Pekka Topp sanoo haastaneensa tässä hankkeessa mukaan niin laitevalmistajat kuin maahantuojatkin. Tavoitteena oli vähentää merkittävästi laitteiden mukana kulkeutuvan pakkausjätteen määrää.

– Hienoisen pakon avulla saimme koko ketjun mukaan talkoisiin, Pekka Topp kertoo. – Ilmoitimme, että vastedes emme ota laitteita vastaan omissa pakkauksissaan, vaan ne on pakattava irrallisina suuriin laatikoihin, ilman muoveja ja pahveja. Asentajamme palauttaa laatikon tavarantoimittajalle sen tyhjennyttyä, ja sitten se taas täytetään.

Toimenpiteen ansiosta muovi- ja pahvijätteiden määrä Securitaksen kodinturvajärjestelmäpuolella väheni peräti 90 prosenttia. Kun toimiston nurkassa oleva rullakkolava täyttyi ennen pahvista jopa yhdessä viikossa, nykyisin se tyhjennetään pari kolme kertaa vuodessa. Kehityskaari on dramaattinen, ja Pekka Topp kertoo myhäillen, että toimintamalli on omaksuttu kauttaaltaan ilman suuria vastaväitteitä.

– Sinällään kaikki pitävät hyvänä asiana sitä, että jätteiden määrää vähennetään. Kun sopivasti rohkaisee eri tahoja tarttumaan asian tiimoilta myös toimeen, tulee uudesta mallista nopeasti vakiintunut käytäntö.

Teknologia auttaa myös ympäristöasioissa

Securitaksessa on jo miltei 10 vuoden ajan pyritty hyödyntämään uutta teknologiaa myös ympäristönäkökulmasta. Kantavana ajatuksena on, että sen avulla pystytään ihmisten tekemää työtä – ja sitä kautta esimerkiksi heidän tarvettaan liikkua fyysisesti paikasta toiseen – tehostamaan merkittävästi. Pekka Topp huomauttaa, että esimerkiksi videoneuvottelut ovat yksi konkreettinen keino huomioida kestävän kehityksen vaatimukset minkä tahansa organisaation arjessa, toimialasta riippumatta. 

– Vastuullisen toiminnan olisi oltava läsnä jokaisen yrityksen päivittäisessä tekemisessä. Moni tyytyy ajattelemaan, että heidän toimialansa ei mahdollista mitään merkittävää kehitystä, mutta iso hyöty syntyy pienistä puroista myös ympäristöasioissa. Mitä enemmän siihen pystytään kiinnittämään huomiota, sen parempi, mutta pääasia on tiedostaa, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa.

www.securitas.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Securitas

Securitas

Securitas Oy tarjoaa erilaisiin turvallisuustarpeisiin sekä tehokkaita palvelukonsepteja että yksilöllisiin erityistarpeisiin räätälöityjä palveluratkaisuja. Palvelutoimintamme kulmakiviä ovat toimiminen lähellä asiakasta, kokenut henkilöstö, joka tuntee asiakkaan toimintaympäristön ja tarpeet, sekä oikein mitoitetut turvallisuuspalvelut. Kehittämällä ja jalostamalla jatkuvasti palvelujamme Securitas pyrkii koko ajan vastaamaan nopeasti muuttuviin turvallisuustarpeisiin.Avaintiedot - Perustettu vuonna 1959 (STV, Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy, Securitas Oy vuodesta 1993- Liikevaihto noin 158,9 milj. euroa (2017)- Henkilökuntaa noin 3 600 (2017)- Valtakunnallinen ISO 9001 -laatusertifikaatti, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 28000 (sisältäen ISO 31000) ja ISO 50001