Aihepiirit
04.03.2019

Vastuullisuuden ytimessä

Alan piirissä työskentelevien yritysten onkin kaivettava tavanomaista syvemmälle päästäkseen uskottavasti vastuullisen toimijan asemaan.

Näin on tehnyt myös asiantuntijapalveluja tarjoava Platom Oy.

”Kehittäessämme omaa toimintaamme päivä päivältä vastuullisemmaksi olemme lähteneet liikkeelle melkoiselta takamatkalta”, myöntää Platom Oy:n toimitusjohtaja Miika Puukko.

Mistä sitten kumpuaa kasvavan ja kehittyvän asiantuntijaorganisaation vastuullisuus – toimialalla, jonka silkka mainitseminen rakentaa negatiivisia mielleyhtymiä?

Tyvestä puuhun nousemalla. Kaikki lähtee toiminnan ytimestä – yrityksen omasta väestä.

”Ensisijainen vastuumme liittyy yrityksemme työntekijöihin”, Miika Puukko toteaa. ”Vastuullisuus on yksi yrityksemme arvoista. Uskomme, että huolehtimalla henkilöstöstämme ja heidän hyvinvoinnistaan mahdollisimman hyvin pystymme yhdessä toteuttamaan samaa vastuullisuuden periaatetta myös laajemmassa viitekehyksessä.”

”Teemme työmme loppuun asti huolellisesti ja kannamme vastuun töistämme suoraselkäisesti. Uskallamme pyytää hyvissä ajoin apua kollegoilta tai esimiehiltä. Hyvinvoivat ihmiset ovat laadukkaan toimintamme perusta ja siksi huomioimme työn inhimilliset puolet. Platomilaiset ovat ylpeitä omasta panoksestaan hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä ja puhtaan ja terveen elinympäristön mahdollistajana.”

Vastuullisuuden määritelmä Platomin arvoissa 

Vastuullisuus henkilöstöä kohtaan lähtee työpaikkojen ja toimeentulon turvaamisesta. Myös työssä kehittyminen ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ovat Miika Puukon mukaan tärkeitä.

”On tärkeää, että jokainen platomilainen tuntee tekevänsä työtä, jossa voi näyttää osaamistaan ja kehittyä. Kannustamme työntekijöitämme menemään yli toimenkuvien ja löytämään oman juttunsa. Täällä on kehitetty spontaanisti uusia palvelutuotteita ja päällä on todellinen, aito innostus, joka on siivittänyt koko liiketoimintaamme.”

Viimeisen kahden vuoden aikana Platom onkin yli kaksinkertaistanut henkilömääränsä. Asiakkailleen Platom haluaa toimia aitona kumppanina – asiantuntijana, joka pystyy huolehtimaan ydinvoimalan koko elinkaaresta luotettavasti, aikatauluista ja kustannusarvioista tinkimättömästi huolehtien.

Platomille vastuullisuus tarkoittaa tarkoituksenmukaisuutta, turvallisuutta, ympäristövastuuta ja ihmisistä huolehtimista. Sitoutunut henkilöstö toteuttaa vastuullisuuden periaatteita kaikessa tekemisessään, läpi ydinvoimalan koko elinkaaren ja kaikkien markkina-alueiden. Liiketoiminnan kannattava kasvattaminen on puolestaan vastuullinen teko niin henkilöstön, asiakkaiden kuin yhteiskunnankin näkövinkkelistä.

Kuten Miika Puukko summaa, vastuullinen toiminta on toimintaa, jossa kaikki voittavat.

www.platom.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Platom

Platom

Platomin ydinosaamisalueita ovat luvituksen tuki, muutostyöt, prosessianalyysit, elinkaarihallinta ja esiselvitykset. Yritys toimii lisäksi riippumattomien turvallisuusarviointien, säteilyturvallisuuden ja laadun asiantuntijana. Kansainvälisillä markkinoilla Platom tekee erikoistuneita järjestelmätoimituksia ydinpolttoainekierron laitoksiin ja ydinvoimalaitoksiin.