Aihepiirit
05.03.2019

Raumaster har lokal närvaro på den svenska marknaden

Raumaster har lokal närvaro på den svenska marknaden

Raumaster är en globalt ledande aktör i materialhantering och har en stark närvaro på den svenska marknaden. Service- och kundbetjäningscentret i Västerås betjänar de lokala kunderna och servar också andra leverantörers materialhanteringssystem. 

Raumaster Oy som grundades 1984 är en välkänd global leverantör av materialhanteringssystem och -utrustning. Bolaget har rankats som den ledande aktören i branschen över hela världen och sysselsätter i dagsläget nästan 300 professionella yrkesutövare. – Sverige är en mycket viktig marknad för Raumaster, då bolagets export först var inriktad mot Sverige 1985. Sedan dess har vi bedrivit framgångsrik affärsverksamhet i Sverige och i jämn takt levererat projekt i olika storlek till kraftverk och cellulosafabriker från söder till norr, konstaterar VD John Bergman.

Kundorientering har alltid varit kärnan i Raumasters verksamhet. – Vi eftersträvar inte tillväxt för tillväxtens skull, utan vi vill betjäna alla våra kunder så väl som möjligt. Jag tycker att detta tar sig uttryck i att vi i Sverige har mycket långvariga kundförhållanden och partnerskap, några har till och med pågått ända sedan 80-talet.

Snabb betjäning från centret i Västerås

Den lokala närvaron understryks av Raumasters service- och kundbetjäningscenter i Västerås, som betjänar den svenska industrin och de svenska kunderna. – Centrets verksamhet har fått ett kraftigt uppsving under de senaste åren. För oss är det här en mycket viktig, lokal position, varifrån vi kan betjäna våra kunder med kort svarstid.

Centret sysselsätter ett tjugotal medarbetare; från försäljare till monteringskontrollanter och montörer. På samma adress hittar man också en liten verkstad, där Raumasters proffs servar och reparerar utrustning. – På centret kan man, förutom Raumasters egna leveranser, också serva materialhanteringssystem som levererats av andra, poängterar Bergman.

Starkt fokus på förnybara energikällor och hantering av biomassa

Raumaster levererar materialhanteringsanläggningar till kraftverk, cellulosafabriker och gruvindustrin, men bolaget har också starkt fokus på förnybar energi och hantering av biomassa. – Det innebär att allt trä- och biobaserat bränsle som kan matas in i kraftpannor hör till vårt kärnområde. 

Bergman berättar om ett färskt projekt i Sverige. – Södra Cell investerade i en utbyggnad av Värö bruk, varigenom brukets årliga produktionskapacitet ökade från 425 000 ton till 700 000 ton. Raumaster hjälpte Södra Cell att uppnå målet genom att leverera ett helt nytt flishanteringssystem till bruket som är större än det tidigare.  Text: Mia Heiskanen

www.raumaster.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Raumaster

Raumaster

Finnish engineering in the wood processing and energy industries is of world class quality. Raumaster Oy, founded in 1984, is a renowned supplier of advanced material handling systems and equipment. Today our company is regarded as a global leader in its line of business.Raumaster continually strives to ensure the utmost reliability and quality of our products and after sales services. We employ nearly 300 professionals to ensure that the highest standards are maintained. Our turnover is approximately 100 MEUR.