Aihepiirit
09.05.2019

Työelämäohjaaja vähentää kulttuurikitkaa

Työelämäohjaaja vähentää kulttuurikitkaa

Työpaikoilla tarvitaan ihmisiä, joilla on osaamista perehdyttää maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä työpaikan käytäntöihin, ja ohjata heitä myös muissa arjen asioissa. Kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja moninaisuuden ymmärrystä työpaikalla voi parantaa kouluttamalla työntekijöiden joukosta työelämäohjaajia kulttuuritulkeiksi. Mallia pilotoidaan parhaillaan -hankkeessa Helsingissä ja Tampereella. 

Opettaja Viktória Tóth hankki työelämäohjaajan koulutuksen Tampereella. Hän hyödyntää sitä nyt hankkeen ammattivertaisryhmän ohjaajana. Maahanmuuttajana hänellä on kokemusta työpaikan löytämisen vaikeudesta sekä uudenlaisiin työtapoihin sopeutumisessa. 

– Uskon, että varsinkin paljon maahanmuuttajia työllistävillä työpaikoilla työelämäohjaajista olisi iso apu. Suomessa luotetaan usein liiankin paljon siihen, että työntekijä pärjää pelkän työnopastuksen avulla. Maahanmuuttajat eivät välttämättä uskalla tai osaa kysyä kaikista itselle epäselviksi jääneistä työyhteisöön liittyvistä asioista. Nimetyn työelämäohjaajan puoleen olisi helppo kääntyä, arvioi Tóth.

Kaikki voittavat

Myös koordinaattori Katri Mäkinen Silta-Valmennus ry:stä näkee työpaikoilla olevan tarvetta työelämäohjaajille.

– Työelämäohjaajan avulla työyhteisöön perehdyttäminen on sujuvaa. Työntekijään heti työsuhteen alussa panostanut työnantaja saa parhaimmillaan maahanmuuttajasta todella motivoituneen ja ahkeran työntekijän, jolloin syntyy kaikki voittavat -tilanne. Vaikka työntekijän kotouttaminen ei työnantajan tehtävä varsinaisesti olekaan, tehdään työpaikoilla tärkeää työtä kotoutumisen tukemiseksi. 

Henkilöstön monikulttuurisuusosaamisen vahvistamisesta hyötyy koko työyhteisö. Myös pääluottamusmies Eija Paananen Palvelukeskus Helsingistä korostaa työelämäohjaajien tarpeellisuutta työpaikoilla.

– Koko työyhteisö voisi paremmin, kun työelämäohjaajat olisivat selvittämässä työyhteisön pulmatilanteita. 

Koulutusmalli vapaasti käyttöön

– Kun Ote työhön -hanke päättyy tämän vuoden lopussa, on pilotoimamme työelämäohjauksen koulutusmalli vapaasti käytettävissä. Työelämäohjaajakoulutus on­ ollut suosittua, ja suosittelemmekin erityisesti ammattijärjestöjen ottavan mallin osaksi toimintaansa, sanoo hankepäällikkö Hanna Takolander Työväen Sivistysliitosta. 

– On järkevää valmistautua siihen, että maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä työpaikoilla kasvaa koko ajan, muistuttaa Takolander. Teksti: Maija-Liisa Saksa

www.facebook.com/otetyohon ja Twitter: @OteTyohon 

Ote työhön -hanke

• Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ESR

• Päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL: www.tsl.fi

• Osatoteuttajia: Helsingin aikuisopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen yliopisto ja Silta-Valmennus.

• Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Ote työhön -hanke

Ote työhön -hanke

Ote työhön -hankeRahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ESR• Päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL • Osatoteuttajia: Helsingin aikuisopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen yliopisto ja Silta-Valmennus.• Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.