18.03.2021

En andra hemmamarknad

Företagen har varit motorn i det nordiska samarbetet under de senaste decennierna och det gäller i högsta grad den integration inom näringslivet som ägt rum mellan Finland och Sverige. Startskottet var ett antal fusioner under slutet av 1990-talet som ledde till bland annat Nordea och Stora Enso. Trenden har fortsatt och under fjolåret gjordes över 250 affärer där svenska företag köpte upp finska bolag eller vice versa.

En andra hemmamarknad

Likheterna mellan Sverige och Finland är så många att länderna i praktiken kan ses som en utvidgad hemmamarkad. Lagstiftningen i båda länderna baserar sig på Sveriges rikes lag från 1734 och tack vare den långa gemensamma historien finns ett förtroende som sannolikt är starkare än med något annat land. De kulturella skillnaderna är ofta också mindre än vad många föreställer sig. 

En fördel för svenska företag är att det finns många i Sverige som har en anknytning till Finland och som kan bidra med kunskap och kontakter. Det finns mycket fakta om Finland att tillgå på svenska eftersom både finska och svenska är officiella språk och myndigheterna tillhandahåller information på båda språken. Inom industri och näringsliv är Sverige och Finland spegelbilder eftersom i stort sett samma branscher är starka i båda länderna. 

Den här bilagan ger dig en inblick i Finland och det finländska näringslivet. Ta vara på tillfället och fördjupa dig i de möjligheter som Finland har att erbjuda. Snart märker du att det finns en andra hemmamarknad där likheterna är betydligt fler än olikheterna. Organisationer som Business Sweden och Invest in Finland hjälper dig på vägen.

Juho Romakkaniemi

VD
Centralhandelskammaren i Finland 

Commercial

Organisation information

Centralhandelskammaren i Finland

Centralhandelskammaren i Finland

Handelskamrarnas mål är ett fritt, välmående, öppet och konkurrenskraftigt Finland som är det bästa möjliga för alla. Ett sådant Finland är även den bästa verksamhetsmiljön för näringsliv och företag.

Professionals

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

VD