Aihepiirit
14.10.2016

Kestävää kehitystä kiinteistöissä

Are panostaa erityisesti hankkeisiin, joissa energiatehokkuudella ja elinkaarenaikaisilla kustannuksilla on merkittävä painoarvo. Tulevaisuudessa
entistä enemmän vaikuttaa myös digitalosaatio eli kiinteistöjen digitalisaatio.


Are on talotekniikka-alan palveluiden ja toimintatapojen suunnannäyttäjä. Are panostaa erityisesti hankkeisiin, joissa energiatehokkuudella ja elinkaarenaikaisilla kustannuksilla on merkittävä painoarvo. Tästä esimerkkinä ovat Älykkään ylläpidon palvelut sekä Are Sensus -talotekniikkajärjestelmä, jotka vähentävät kiinteistöjen energiankulutusta ja lisäävät käyttömukavuutta. Tulevaisuudessa entistä enemmän vaikuttaa myös digitalosaatio eli kiinteistöjen digitalisaatio. 


Matalaenergiajärjestelmällä
suuria säästöjä
 

Are Sensus -matalaenergiajärjestelmä on älykäs talotekniikkajärjestelmä, joka hyödyntää kiinteistössä syntyviä matala- ja ilmaisenergioita. Se on kehitetty monitieteellisesti yhdessä korkeakoulujen, alan konsulttien sekä Työterveyslaitoksen kanssa. Perinteisiin järjestelmiin verrattuna ratkaisu tuo neljänneksen säästön lämmitysenergiassa ja sähkönkulutuksessa, pienentäen merkittävästi kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. 

– Teemme tuotekehitystä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi, mikä edesauttaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista, Talotekniikkaurakoinnin Etelä-Suomen liiketoimintajohtaja Vesa Hakkarainen painottaa. 

Are Sensus -järjestelmä huolehtii myös ilmanvaihdosta ja valaistuksesta, mikä parantaa loppukäyttäjien työtehoa ja viihtyisyyttä. Valmiita Sensus-kohteita on jo yli kolmekymmentä, ja järjestelmä soveltuu sekä uudiskohteisiin että olemassa oleviin kiinteistöihin. 

– On hienoa, että hankintalakia päivitetään ja sen myötä julkiset hankintayksiköt saavat mahdollisuuden etsiä vaihtoehtoisia, energiatehokkaita ratkaisuja hankkeisiinsa. Autamme heitä valitsemaan ympäristöystävällisen talotekniikkajärjestelmän. Lisäämällä tietoisuutta ja tarjoamalla mahdollisuuksia vaihtoehtoisten talotekniikkajärjestelmien hankintaan rakennamme entistä kestävämmällä pohjalla olevaa julkista kiinteistökantaa. 

– Parhaat tulokset saavutetaan, kun kaikilla toimijoilla on yhteiset tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi ja elinkaarikustannusten pienentämiseksi. Kokemus on osoittanut, että tuloksia saadaan aikaiseksi kun kiinteistön energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset otetaan laaja-alaisesti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Energialaskentakonsulteilla on tärkeä rooli eri talotekniikkajärjestelmien vertailussa. Are Sensus säästää energiaa, lisää loppukäyttäjien tyytyväisyyttä ja nostaa kiinteistön arvoa, Hakkarainen päättää. 

”Parhaat tulokset saavutetaan, kun kaikilla toimijoilla on yhteiset tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi ja elinkaarikustannusten pienentämiseksi.”

Älykäs ylläpito on
optimoitua kiinteistönhoitoa 

Älykäs ylläpito -palvelua tarjotaan elinkaarimallilla, missä tuotto syntyy vuosien saatossa. 

– Toimintaamme ohjaa asiakastyytyväisyys. Se syntyy yhteistyössä kiinteistön omistajan ja siellä toimivien yritysten kanssa. Me tarjoamme heille vahvaa taloteknistä osaamista ja korkealaatuista asiakaspalvelua kohteeseen perehtyneiden ammattilaistemme avulla, Kiinteistöpalveluiden liiketoimintajohtaja Seppo Korhonen kertoo. 

– Tuotamme lisäarvoa asiakkaalle pitkällä aikavälillä. Moni muukin tekee energiatehokkaita ratkaisuja, mutta harva sitoo tavoitteet myös jatkuvaan ylläpitoon käyttäjät huomioon ottaen, Korhonen painottaa. 

– Olemme onnistuneet kasvattamaan loppukäyttäjien tyytyväisyyttä kustannusten laskiessa. Haluamme varmistaa, että pystymme määrittelemään kiinteistön talotekniset tarpeet jo ennalta. Emme tyydy vain näkyvien ongelmien ratkaisemiseen vaan haluamme poistaa niiden juurisyyt, Korhonen valottaa toiminnan ydinajatusta. 

Hyvät tulokset vaativat yhteistyötä ja avoimuutta eri osapuolten välillä. Perinteisesti kiinteistöjen palveluntuotanto on sirpaloitunut, mikä vesittää säästömahdollisuudet. 

– Olemme saaneet kohteissa jopa parikymmentä prosenttia kustannussäästöä. Se syntyy suunnitelmallisesta toiminnasta ja kattavasta raportoinnista kiinteistöjen alkuperäisen tilan ja myöhempien tapahtumien suhteen. 

– Tätä tietoa analysoidaan ja sen pohjalta tehdään parannusehdotuksia ja -toimenpiteitä. Älykkään ylläpidon filosofiassa kyse on toimintatapojen jatkuvasta kehittämisestä, Korhonen summaa. 

Digitalosaation aika on nyt 

Digitalisaatio tarjoaa valtavat mahdollisuudet kiinteistöalalle, jos sitä osataan kustannustehokkaasti hyödyntää. Kiinteistöjä ohjaavat rakennusautomaatiojärjestelmät sisältävät pääsääntöisesti kaikki tarvittavat sensorit, joita voidaan käyttää kiinteistön ja sen talotekniikan ohjaamiseen älykkäästi. 

– Kiinteistöalan digivelka kasvaa kovaa vauhtia. Yhteistyössä alan toimijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa on taka-matka mahdollista kuroa umpeen. Kiinteistöalan digitalisoitumisen murros tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin ja mullistamaan alan perusteitaan myöten, kertoo teknologiajohtaja Juho Siitonen

– Tulevaisuuden ”digikiinteistön” mahdollisuudet ovat rajattomat. Muun muassa edellisten vuosien energiankulutusta, rakennusautomaation mittausarvoja, sääennustetta ja kulunvalvontatietoja voidaan hyödyntää kiinteistön järjestelmien toiminta-aikojen ja asetusarvojen optimoinnissa. Järjestelmä olisi näin valmis energiatehokkaasti vastaamaan vaikkapa tuleviin pakkasiin tai lämpöaaltoihin. Haluamme antaa oman panoksemme tämän merkittävän asian kehittämiseen sekä löytää asiakkaillemme tulevaisuuden ratkaisuja kiinteistöjen resurssien käytön tehostamiseksi ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisäämiseksi, kuvaa Siitonen

www.are.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Are

Are

Aren tavoitteena on olla taloteknisten palvelujen suunnannäyttäjä ja tarjota halutuimmat palvelut ja ratkaisut asiakkaan hyödyksi. Yli 100-vuotias Are työllistää noin 2 900 henkilöä kaikkialla Suomessa ja lisäksi Venäjällä, Pietarissa.