Aihepiirit
14.10.2016

Yritykset suosivat nyt uusiutuvaa energiaa

Yritykset suosivat nyt  uusiutuvaa energiaa

Ekologisesti kestävän ratkaisun pitää olla todellinen vaihtoehto hankintapäätöstä tehdessä. Sähkön ostossa vastakkainasettelu joko vihreään tai halpaan on keinotekoinen. Uudella ajattelulla, tuotekehityksellä ja uusilla digitaalisilla ratkaisuilla sama sähkösopimus voi olla tuntihinnoiteltu, huoleton sekä ekologinen. Pohjois-Karjalan Sähkö on onnistunut yhdistämään nämä kaikki uudessa PKS Priimaplus -sopimuksessaan.


PKS Priimaplus -sopimuksen taustalla on tuntihinnoitellun pörssisähkön aina oikea hinta. Sähkön hinta muodostuu Nord Pool -sähköpörssissä joka tunnille kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähkön käyttäjä maksaa aina markkinahintaisesti juuri sen, mitä kullakin tunnilla kuluttaa. Parhaan hyödyn pörssisähköstä saavat sellaiset yritykset, joissa sähköä kuluu tasaisesti ympäri vuorokauden ja hintaetua tulee edullisista yötunneista. Tällaisia asiakkaita ovat mm. kaupat, leipomot ja huoltoasemat. Priimaplus-sopimus sopii yrityksille, jotka kuluttavat n. 100 – 1000 MWh sähköä vuodessa ja sähköenergia-lasku liikkuu vuositasolla tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin. 

Poikkeuksellisen Priimaplus-sopimuksesta tekee se, että ennakoitavuutta arvostava asiakas voi halutessaan vakauttaa sähkön hintaa tekemällä hintakiinnityksiä tai valtuuttaa PKS:n asiantuntijat tekemään kiinnityksiä puolestaan. Tämä maksuton lisäpalvelu on vastaus niiden asiakkaiden toiveisiin, jotka eivät itse seuraa sähkömarkkinoita. 

 – Hintakiinnityksiä tehdään asiakkaan lukuun silloin, kun siitä on hintaetua asiakkaalle. Tällaiselle palvelulle on paljon kysyntää, toteaa Lotta Lilja Pohjois-Karjalan Sähköstä. 

 – Yrittäjien aika ei riitä sähkömarkkinoiden seuraamiseen vaan he haluavat keskittyä omaan liiketoimintaansa. PKS toimii tukkumarkkinoilla aktiivisesti ja asiantuntijamme seuraavat sähkön hintakehitystä koko ajan, joten voimme näin kohdistaa asiantuntemuksemme suoraan asiakkaan hyväksi. 

Entä jos sinun ei tarvitsekaan
valita vihreän sähkön ja
pörssisähkön välillä?
 

Seuraava luonteva kehitysvaihe on ollut tuoda lisää valinnanvaraa Priimaplus-sopimukseen sähkön alkuperän valinnalla. Asiakas voi valita kuluttamalleen sähkölle sen tuotantomuodon, jota hän arvostaa ja kannattaa. Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ostamisesta haluttiin tehdä arkinen vaihtoehto muiden vaihtoehtojen rinnalle. 

– Sähkön kuluttaja on tähän mennessä joutunut tekemään kompromisseja sähkösopimusten välillä. Vihreä sähkö ei aina ole ollut todellinen vaihtoehto kustannustietoisille asiakkaille, koska sitä on pidetty huomattavasti niin sanottua sekasähköä kalliimpana. Tällainen ajattelutapa ei ole tätä päivää. Haluan valita sekä taloudellisesti että ekologisesti kestävän vaihtoehdon ja näin ajattelee myös yhä useampi asiakkaistamme, kertoo Lilja. 

Priimaplus-asiakas voikin nyt päättää, haluaako hän ostaa sähkön uusiutuvana energiana vai sekasähkönä. Päästöttöminä vaihtoehtoina ovat tällöin vedellä ja tuulella tuotettu sähkö. Valinnan voi tehdä silloin, kun se itselle sopii. 

– Yrityksen ympäristöohjelmassa saattaa olla tavoitteena vähentää tuotannon elinkaaren päästöjä. Tähän on hyvä ratkaisu hankkia sähkö vesivoimalla tuotettuna. Lisäkustannus on marginaalinen sähkön kokonaiskustannuksiin suhteutettuna, vain noin 0,04 snt/kWh. 

Sähkön alkuperä todennetaan GO-alkuperätakuilla. Voimalaitoksen on GO-alkuperärekisteriin päästäkseen täytettävä uusiutuvan energian kriteerit ja sertifioitava sähkön tuotantotapa sekä käyttämänsä energialähteet. Alkuperätakuita myönnetään vain sille määrälle sähköä, minkä sertifioitu voimalaitos todennetusti tuottaa. Pohjois-Karjalan Sähköllä on omasta takaa sertifioituja vesi- ja tuulivoimalaitoksia ja lisäksi se voi ostaa sertifikaatteja eurooppalaisilta markkinoilta. Vuositasolla myynti- ja tuotantotaseiden on täsmättävä, joten tätä kautta asiakas vaikuttaa suoraan tuleviin energiantuotantoinvestointeihin. 


GO-alkuperätakuu pähkinänkuoressa 

Guarantee of Origin (GO tai GoO) on EU-lainsäädäntöön perustuva virallinen sähkön alkuperätakuujärjestelmä.
Järjestelmää valvoo kunkin maan energiaviranomainen, Suomessa Energiavirasto.
Kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö Finextra myöntää GO-sertifikaatit sähkölle, joka on todennetusti tuotettu uusituvalla energialla. Finextra myös ylläpitää rekisteriä GO-alkuperätakuista.
Sähköyhtiön myydessä alkuperätakuulla sertifioitua sähköä sen tulee samalla mitätöidä sama määrä sertifikaatteja.
PKS Priimaplus -asiakas voi itse valita, haluaako hän ostaa kuluttamansa sähkön GO-sertifioituna. Valittavana ovat vesivoimalla ja tuulivoimalla tuotettu sähkö.

………………………………

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 

PKS Sähkökauppa kehittää ja myy palveluita, joiden avulla asiakas voi hallita energiakustannuksiaan niin kotona kuin yritystoiminnassaan. Markkina-alueemme on koko Suomi. Kannattavuutemme on säilynyt terveellä pohjalla alan kovassa kilpailutilanteessa
sähkömarkkinaosaamisen ja uusien tuotteiden avulla. Tämä näkyy asiakkaille kilpailu-
kykyisinä ja läpinäkyvinä hintoina sekä jatkuvasti kehittyvinä palveluina. 

 Vuoden 2015 tunnusluvut (koko konserni*) 

Liikevaihto 119 milj. € 

Liikevoitto 16,3 milj. € 

Omaa vesivoimaa 190 milj. kWh / v
Investoinnit 33,2 milj. € 

 Sähkön siirto 1 128 GWh
Asiakkaita 88 377 kpl 

Verkostopituus 21474 km 

Henkilöstöä 240 

 *Emoyhtiön lisäksi konserniin kuuluu PKS Sähkönsiirto sekä Enerke. 

………………

 Lisätietoja: 

Lotta Lilja, 

lotta.lilja@pks.fi 

puh. 0400 127 434 

 www.pks.fi 

 priimaplus.pks.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Pohjois-Karjalan Sähkö

Pohjois-Karjalan Sähkö

PKS-konserniin kuuluvat sähkökauppa-, sähköntuotanto-, verkkopalvelu-, ja verkostourakointiliiketoiminnat sekä sähkönjakelutekniikan asiantuntijapalvelut. Liiketoiminta koostuu kolmesta yksiköstä, joista Sähköliiketoiminta vastaa sähkön tuotannosta ja hankinnasta sekä sähkön myynnistä koko Suomeen. PKS Sähkönsiirto Oy vastaa sähköverkon rakentamisesta sekä kunnossapidosta Pohjois-Karjalassa ja itäisessä Savossa. Verkostourakointia harjoittaa siihen erikoistunut urakointiyhtiömme ENERKE Oy. Pääkonttorimme sijaitsee Joensuussa.