Aihepiirit
25.09.2017

Mikä franchising?

Franchising on verrattavissa tavalliseen yrittäjyyteen, sillä erotuksella, että franchisingyrittäjä pyörittää yritystoimintaa allekirjoittamansa franchisingsopimuksen turvin. Sopimuksella hän pääsee osaksi franchisingketjua ja saa käyttöönsä valmiiksi kehitetyn, markkinoilla testatun ja menestyneen liiketoimintamallin eli konseptin. 

FRANCHISINGYRITTÄJÄ ON OSA TOIMIVAA VERKOSTOA

Franchisingyrittäjä ei aloita liiketoimintaa yksin, vaan yhteistyöverkoston eli ketjun jäsenenä. Franchisingketjussa toimii yleensä useita, jopa kymmeniä yrittäjiä, jotka myyvät samoja tuotteita tai palveluita ja näkyvät markkinoilla yhtenäisen brändin alla. Asiakas voikin ajatella, että kaikki samaan ketjuun kuuluvat yksiköt ovat osa isoa valtakunnallista yhtiötä, vaikka todellisuudessa franchisingketju on useiden itsenäisten yritysten yhteistyöverkosto. Ketjun jäsenyys tuo yrittäjälle suuremman yrityksen imagon ja muita yhteistyöetuja.

”Pyörää ei kannata keksiä uudelleen – ketjun testattu konsepti antoi minulle mahdollisuuden turvallisempaan starttiin”

FRANCHISINGYRITTÄJYYDEN PLUSSAT

+ helppo ja nopea tapa aloittaa oma yritys

+ testattu konsepti tuo turvaa liiketoimintaan

+ tuotekehityskulut maksettu

+ tunnettu brändi

+ yrittäjä koulutetaan liiketoimintaan

+ tukea yritystoiminnan käynnistämiseen

+ jatkuva ohjaus ja tuki

+ valmiit tukipalvelut

+ yrittäjä on osa isompaa organisaatiota

+ kokemustenvaihto ja vertaistuki ketjun muiden yrittäjien kanssa

Lähde: FranCon Tie Franchisingyrittäjäksi opas

”Franchising yrittäjyyden mallina tuntuu kiinnostavan yhä useampia omaa yritystä suunnittelevaa. Se onkin varsin hyvä idea siinä mielessä, että valmiita liiketoimintamahdollisuuksia löytyy lähes alalta kuin alalta. Lisäksi monella toimialalla on useita ketjuja, joiden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia voi vertaillakin. Pääasia on tunnistaa itselleen sopivin ketju ja konsepti. Myös ketjuissa halutaan valita ketjun jäseniksi vain sellaisia yrittäjiä, joilla on mahdollisuudet menestyä ko. konseptilla. Siksi ketjuilla on usein monivaiheinen ja seikkaperäinen hakuprosessi – aivan kuten hakisi uuteen työpaikkaan. Eri vaiheissa on tärkeää perehtyä hyvin konseptiin ja ketjun yhteistyömalliin. Lisäksi kannattaa tutustua ihmisiin, joiden kanssa tulee toimimaan – ketjujohtoon ja toisiin yrittäjiin – ja hakea heiltä kokemuksia ketjussa toimimisesta. Ja tietenkin yrittäjäksi aikovan tulee sisäistää kaikki tärkeät dokumentit – käsikirjat, franchise prospectus sekä tietenkin franchisingsopimus – ennen kuin allekirjoittaa sopimuksen. Liian kiire ei saa päätöksissään olla ja kaikki käytettävissä oleva asiantuntemus tulee käyttää – onhan tuleva yrittäjä tekemässä yhtä elämänsä suurinta päätöstään!”

Henri Laakso, franchisingasiantuntija, FranCon Franchise Consulting

Kaupallinen yhteistyö