26.09.2021

Parempaa digitaalista maailmaa luomassa

Gofore Oyj:n liiketoimintajohtaja Riikka Vilminko-Heikkinen on johtaja IT-alalla. Hän on halunnut ja saanut tehdä urallaan merkityksellisiä asioita, jotka vaikuttavat elämän perusasioihin, kuten paremman arjen tekemiseen.

"Haaveeni on, että julkishallinnossa tehtäisiin enemmän yhteistyötä yli organisaatiorajojen sekä tehtäisiin enemmän palveluita, jotka rakentuvat kansalaisten ympärille. Tämän tyyppistä ajattelutapaa on jo alkanut näkyäkin", Goforen liiketoimintajohtaja Riikka Vilminko-Heikkinen toteaa.
"Haaveeni on, että julkishallinnossa tehtäisiin enemmän yhteistyötä yli organisaatiorajojen sekä tehtäisiin enemmän palveluita, jotka rakentuvat kansalaisten ympärille. Tämän tyyppistä ajattelutapaa on jo alkanut näkyäkin", Goforen liiketoimintajohtaja Riikka Vilminko-Heikkinen toteaa.

– Olen aina ihannoinut perinteisiä ammatteja, kuten sairaanhoitaja tai opettaja, joissa tehdään hyvin konkreettisesti töitä yhteiskunnan eteen. En kuitenkaan ole ihmisenä sellainen, että istuisin siihen rooliin. Lähdin aika nopeasti lähestymään asiaa omasta kulmastani eli digitalisaatiosta, jonka kautta voidaan myös vaikuttaa perusasioihin. Digitalisaatiolla voidaan rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja hyvinvointia sekä helpottaa ihmisten jokapäiväistä elämää, Vilminko-Heikkinen toteaa.

Työuransa Vilminko-Heikkinen aloitti Tampereen kaupungin palveluksessa, jossa vierähti reilut yhdeksän vuotta kuntalaisten palvelujen digitoinnin parissa. 

– Tein sinä aikana töiden ohella myös väitöskirjani tiedolla johtamisesta. Silloin tuli olo, että kaipaisin vähän vaihtelua ja päädyin sitten Goforen palvelukseen. Olen ollut Goforella vajaat kuusi vuotta ja vedän nyt liiketoimintajohtajana julkisen puolen myyntiä.

Positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija, jolla on yli 800 työntekijää neljässä maassa.

– Haluamme Goforella tehdä asioita, joilla on positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.  Olemme olleet mukana monessa hienossa ja laajassa hankekokonaisuudessa, joissa on luotu Suomelle digitaalista perustaa, Vilminko-Heikkinen sanoo.

Hankkeisiin on kuulunut muun muassa varhaiskasvatuksen isoja järjestelmäuudistuksia, perusopetuksen laajoja hankekokonaisuuksia, joissa rakennetaan digitaalisia palveluita niin työntekijöiden kuin perheiden käyttöön sekä sote-alan uudistushankkeita. 

– Koen, että olen päässyt tekemään täsmälleen sitä parempaa digitaalista arkea. 

Naisverkosto auttaa miehisellä alalla

Vilminko-Heikkinen toivoo, että naiset hakeutuisivat rohkeasti IT-alalle – tarvetta ja tilausta olisi.

– En ole ikinä kokenut, että olisin naisena ollut huonommassa asemassa tai joutunut syrjityksi tällä alalla. Päinvastoin – olen aina kokenut olevani arvostettu työyhteisössäni. Sukupuoli on enemmän ollut rikkaus, kun olen pystynyt tuomaan esiin vähän erilaisia näkökulmia asioihin, Vilminko-Heikkinen kertoo.

Hän on kahden lapsen äiti ja mukana myös urasuuntautuneiden äitien Mothers in Business -järjestön toiminnassa. 

– Se on valtakunnallisesti toimiva verkosto, joka on ollut minulle tärkeä yhteisö vertaistuessa ja sparrauksessa: kuinka toimia usein miehisenä pidetyllä alalla. 

Teksti: Jari Peltoranta

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Gofore

Gofore

Our mission is to change the world through digitalization and the remaking of work culture. We design and build electronic services together, engaging with our customers. We are excited about the new digital age, which continually offers the exhilaration of new experiences.

Artikkelin asiantuntijat

Riikka Vilminko-Heikkinen

liiketoimintajohtaja