05.12.2020

Data ja tekoäly organisaation uudistumisen lähteeksi

Yrityksissä ja organisaatioissa on valtavasti tietoa, mutta sitä ei vielä osata käyttää täysimääräisesti hyödyksi. Kun data ja tekoäly algoritmeineen otetaan uudistumisen lähteeksi, voidaan niiden avulla parantaa johtamista, kehittää koko organisaation toimintaa sekä päivittää nykyisiä ja luoda kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Tälle uudelle tasolle nousemisessa yrityksiä ja julkishallintoa auttaa Futurice, kansainvälinen, digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja rakentamiseen sekä strategiseen konsultointiin keskittyvä yritys.

– Jokaisen johtajan pitäisi ymmärtää dataa ja tekoälyä siinä määrin kokonaisvaltaisesti, että näkee niiden mahdollisuudet ja hyödyt koko organisaatiossa, mutta myös niiden käyttöön liittyvät eettiset kysymykset. Kyse ei ole mystiikasta, hyvästä tai pahasta, vaan arjen tekemisestä, korostaa strategia- ja kulttuurijohtaja Eeva Raita.

Liiketoimintajohtaja Mika Ruokosen mukaan Futuricessa on panostettu paljon siihen, että he pystyvät auttamaan asiakkaitaan hyödyntämään dataansa liiketoiminnan kehittämisessä ja tukemaan mm. siirtymistä tuotebisneksestä palvelubisnekseen.

– Autamme yrityksiä käytännönläheisesti samalla kun etsimme keinoja ulottaa tekoälyn hyödyntäminen organisaation kaikille tasoille, jotta siitä saadaan todellisia hyötyjä yrityksen kehittämiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tämän toteuttamista olemme konkretisoineet Futuricen uunituoreessa tekoälyn ja datan liiketoimintahyötyjä avaavassa kirjassa nimeltä Growth Reinvented

Data- ja ohjelmistokehittäjä Joonas Nissisen mukaan kehitystyö kannattaa aloittaa tunnistamalla liiketoiminnan tarpeita ja tekemällä aluksi pieniä kokeiluja, joita sitten laajennetaan.

– Oleellista on, että yrityksessä ymmärretään omaa dataa ja miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan parantamisessa. Autamme asiakkaitamme tässä ja kehitämme heille uusia työkaluja, joita opetamme käyttämään.

Ihmisläheinen lähestymistapa

Raita kertoo, että Futuricessa pohditaan jatkuvasti, miten dataa ja teknologiaa lähestytään ihmiskeskeisesti.

– Pyrimme kehittämään itsellemme tekoälysovelluksia, joilla tuodaan ihmisiä lähemmäs toisiaan ja rikotaan siiloja. Isoissa asiantuntijaorganisaatioissa on usein vaikea tietää, kuka tietää ja mitä ja miten tämän henkilön löytää.

Esimerkkinä hän mainitsee yrityksen Connected Company -tekoälyhankkeen. Siihen kuuluu muun muassa itse kehitetty lounasseuraruletti jolla ohjataan yhteen ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten kohtaisi.

Hankkeen avulla on vahvistettu työntekijöiden välisiä suhteita sekä opittu, että mitä käytännönläheisempiä tekoälysovellukset ovat, sitä paremmin ne otetaan vastaan. Lisäksi yrityksessä on saatu hyvää kokemusta siitä, miten olemassa olevaa dataa pitää kohdella sekä eettisestä että tietoturvan näkökulmasta.

Futuricen uunituoreessa kirjassa Growth Reinvented avataan datan ja tekoälyn mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Futurice

• Futurice on kansainvälinen, digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja rakentamiseen sekä strategiseen konsultointiin keskittyvä yritys. • Työllistää yli 600 henkilöä • Toimistot Berliinissä, Helsingissä, Münchenissä, Stuttgartissa, Oslossa, Tukholmassa ja Tampereella.