Förändringar i verksamhetsmiljön kräver en smidig transportpartner

Moderna och innovativa fordon i kombination med ett nätverk av samarbetspartner över hela Europa, möjliggör de kostnadseffektiva transportlösningar FREJA erbjuder. Som ett omfattande transport- och speditionsföretag erbjuder FREJA inte bara flyg- och sjöfrakt utan även mer krävande specialtransporter.

Förändringar i verksamhetsmiljön kräver en smidig transportpartner

Precis då världen börjat återhämta sig från pandemikrisen, skapade den ryska invasionen av Ukraina nya utmaningar för världsekonomin. Även bristen på råvaror och Kinas stränga restriktioner orsakar fortsättningsvis utmaningar för de globala logistikflöden samt för importen och exporten i Finland.

Ett gott samarbete med speditions- och transportföretag är en nyckelfaktor i den internationella logistiken när verksamhetsomgivningen hela tiden förändras. 

– Vi har varit tvungna att vänja oss vid suddiga framtidsutsikter, men med noggrann planering kan en sakkunnig speditör förutse de internationella transporternas smärtpunkter och se till att frakten kommer fram utan dröjsmål, säger Matti Urmas, verkställande direktör för FREJA Transport & Logistics Oy

Övergripande transportlösningar 

Från och med våren 2021 har FREJA erbjudit förutom vägtransporter, flyg- och sjöfrakt samt krävande projekttransporter, även temperaturreglerade vägtransporter, som till exempel livsmedel och kemikalier kräver.

– Vi erbjuder lösningar för alla internationella transporter. Det finns ingen vara eller maskin som vi inte kan erbjuda en transportlösning för, säger Urmas.

Vår egen omfattande fordonsutrustning har hjälpt oss lösa den svåra situationen för containertransporter, då varuflödena har flyttats alltmer mot Central-Europa. 

Då logistikkostnaderna ökar, är det viktigt att transporterna når sin destination med så få kilometer som möjligt, det löser FREJA med effektiv fraktplanering.

– Effektiva internationella transporter är också en viktig fråga för oss ur ett ansvarsperspektiv. Vi kan inte totalt undvika utsläpp, men vi kan påverka mängden utsläpp.

Kompetent personal är avgörande

– Förutom yrkeskunniga chaufförer, behöver vi även en operativt kompetent personal, som kan hantera tuffa och föränderliga situationer. Vår främsta framgångsfaktor är att hos oss arbetar de bästa personerna i branschen”, säger Urmas.

Omfattande transporttjänster är också en av orsakerna till att den positiva utvecklingen för FREJAs affärsverksamhet har fortsatt under hela pandemin. Urmas är inte bekymrad över de stigande transportkostnaderna, den accelererande inflationen och de dystra molnen i ekonomin, eftersom FREJA tack vare sin starka personal har överlevt många stormar och recessioner.

– Våra styrkor är kunnig personal och en genuint personlig kundservice. Våra kundrelationer är långa och nya kunder blir ofta bestående kunder.

Vägtransporter 

  • Cirka 850 presenningssläpvagnar och cirka 80 släpvagnar för temperaturreglerade transporter 
  • Styckegods
  • Full och dellast

Järnvägs-, sjö- och flygfrakt 

Projekttransporter för krävande specialtransporter 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Freja

Freja

FREJA tarjoaa korkealaatuisia kuljetus- ja logistiikkaratkaisuja sekä räätälöityä, henkilökohtaista asiakaspalvelua. FREJA on Pohjoismaiden suurimpia yksityisessä omistuksessa olevia kuljetus- ja logistiikkayrityksiä, jolla on toimipisteitä Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Kiinaan. FREJA perustettiin v. 1985. Frejan liikevaihto oli 158 miljoonaa (vuonna 2021), ja oli Fonectan mukaan Turun 9. suurin yritys.

Maantiekuljetukset
- Noin 850 pressutraileria ja noin 80 traileria lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin
- Kappaletavara
- Täys- ja osakuormat
- Express-kuljetukset (pikarahti)

Meri- ja lentorahti

Projektikuljetukset vaativiin kuljetuksiin

Artikkelin asiantuntijat

Matti Urmas

toimitusjohtaja, Freja

Yhteystiedot

Pääkonttori: Linnankatu 90 D, 20100 Turku Puh: +358 (0)20 712 9830info@freja.fi

Freja somessa