Aihepiirit
02.12.2016

Tehokkaat salkunhoitajat hallitsevat sähkömarkkinoiden riskit

Tehokkaat salkunhoitajat hallitsevat sähkömarkkinoiden riskit

Sähköpörssin
hintavaihtelut voivat olla erittäin suuria. Savon Voima Salkunhallinta Oy tuntee
toimialan, hallitsee sähkön ostotavat ja riskit sekä luotaa laajasti
toimintaympäristöä ja markkinoita asiakkaidensa parhaaksi.


Sähkön pörssihintaan vaikuttaa monta tekijää
säätilasta EU:n tukijärjestelmän toimintaan. Oman lisänsä tuo
markkinapsykologia, kuten muuhunkin pörssikauppaan.

Savon Voima Salkunhallinta Oy on tarjonnut yrityksille
ja yhteisöille sähkösalkunhoidon palveluja jo noin 15 vuotta. Laajat,
asiakaskohtaiset palvelut perustuvat parhaisiin sähkömarkkina-analyyseihin,
vahvaan osaamiseen ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Yrityksellä on Finanssivalvonnan
toimilupa.

 

Kumppanuus
kunniaan

– Strateginen suunnittelu ja toteutus sekä
tiivis yhteydenpito asiakkaaseen on syvällistä kumppanuustoimintaa. Tarjoamme aktiivista
seurantaa, hyviä analyysityökaluja ja toimialatuntemusta, Savon Voima Salkunhallinta
Oy:n toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu
sanoo.

Asiakkaina on pörssiyhtiöitä, kuten Olvi, Ponsse ja SSAB,
mutta myös noita pienempiä yrityksiä ja
pk-yritysryhmiä. Suojausmenetelmät riippuvat kunkin asiakkaan liiketoiminnasta,
onhan vaikkapa vihanneskasvattajalla erilaiset tarpeet kuin
prosessiteollisuudella.

– Yrityksen tai yhteisön, jonka vuotuinen
sähkönkäyttö on vähintään 100–300 megawattituntia, kannattaa ehdottomasti
harkita salkunhallintapalveluja, salkunhoitaja Risto Kinnunen esittelee.

Konsultoivan salkunhoidon suositusten
perusteella asiakas tekee omat ratkaisunsa. Täyden palvelun salkunhoidossa
salkunhoitaja toteuttaa asiakkaan kanssa yhdessä sovittua hankintastrategiaa ja
käy aktiivisesti sähkökauppaa.

 

Trendit
huomioon

Sähkösalkun hoitaminen on haasteellista, sillä
toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja poliittiset riskit ovat kasvaneet. Myös
asiakkaan tuotannonvaihtelut vaikuttavat salkunhoitoon.

Salkunhoitaja Matti Palosaari sanoo, että koko ajan on oltava hereillä, sillä trendit
on havaittava ja ne on otettava huomioon.

– Asiakkaidemme pitää tietää oman toimintansa riskit,
joten sähkön hinta ja sen kehitys ovat merkittäviä asioita myös investointeja
suunniteltaessa.

www.savonvoima.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Savon voima

Savon voima

Savon Voima -konsernin toiminnan keskeinen päämäärä on tarjota energiapalveluja, jotka edistävät toiminta-alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia. Toiminnassa huomioidaan tuotannon, jakelun ja energian loppukäytön ympäristönäkökohdat. Tavoitteena on kestävään kehitykseen perustuva energiahuolto sekä asiakkaiden tarpeita vastaavien aiempaakin ympäristöystävällisempien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.