Aihepiirit
22.11.2017

Aquazone tekee jäteveden puhdistamisesta kansainvälisen vientituotteen

Aquazone on suomalaisen vesialan innovatiivinen edelläkävijä, jolla tavoitteena on hyödyntää ja markkinoida Suomalaista vesiosaamista maailmalle.

Mikkelin vesilaitos

Suomi on tunnettu puhtaasta luonnosta ja vedestä, josta esimerkkinä on maamme yli 200 000 järveä. Maailmalla on nopeasti noussut kasvava pula hyvälaatuisen veden saannista ja kaksi kolmas osaa maailman väestöstä kärsii puhtaan veden puutteesta ( Lähde: maailman pankki) Aquazone on suunnitellut ja rakentanut yhdessä Mikkelin vesilaitoksen kanssa tutkimusta- ja markkinointia varten pilottilaitoksen Mikkeliin, jossa prosessimenetelmää voidaan esitellä potentiaalisille asiakkaille. Mikkelin koelaitokseen on saatu tukea valtiolta.

Wiitaseudun Energia Oy Viitasaarella

Lisäksi rakennamme Viitasaarelle vuonna 2018 valmistuvaa huippumodernia jäteveden käsittelylaitosta, jonka lähtevävesi voidaan jo sellaisenaan uusiokäyttää esim. kasteluvetenä. Tämä tulee toimimaan yhtenä referenssilaitoksena. Wiitasaseudun Energia Oy on saanut rahoitusta hankkeeseen Elyltä.

Valtio on asettanut tavoitteeksi kasvattaa suomalainen Cleantech-vienti 50 miljardiin euroon, josta vedenkäsittelyosaamisella voisi olla merkittävä rooli.

Puhdistamoiden tiukentuvat lupamääräykset (mm. mikromuovit ja lääkeainejäämät) johtavat myös Suomessa jätevesilaitosten saneeraamiseen tai uusien rakentamiseen, koska nykyisellä teknologioilla ei enää saavuteta lupamääräyksiä.

Aquazone tavoitteena on kasvattaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa vesiteknologian vientiä, jossa vastataan asiakas kysynnän tarpeisiin nopeasti kasvavilla globaaleilla markkinoilla.

Kysyntää jäteveden uusiokäytölle on erityisesti kehittyvissä maissa, joissa makeanveden puute on monin paikoin jo kriittinen. Markkinat ovat suuret, pelkästään Maailmanpankki on ilmoittanut käyttävänsä vuoteen 2023 mennessä jätevedenlaitosten saneeraamiseen kehittyvissä maissa n.3 miljardia €, siitä riittää siivua myös suomalaiselle vesiviennille. Aquazonen toimitusjohtaja Jyri Koiviston mielestä yksi kehitysidea voisi myös olla kehitysapumäärärahojen myöntämisen jätevesilaitosten saneeraamiseksi veden uusiokäyttöä varten, jolloin apu pystyttäisiin kohdentamaan kohdemaan kasvavaan vesipulaan, jonka puute pakottaa ihmiset muuttamaan maasta pois. Samalla saastuneen ympäristön haittavaikutuksia voitaisiin vähentää. Aquazonen vahvuus perustuu sen henkilöstön osaamiseen ja intoon kehittää jätevedestä uusiotuotteita.

Kuva: Petri Vironen / Yle

Veden hävittämisestä uusiokäyttöön

Yhtiö hyödyntää tehokkainta olemassa olevaa teknologiaa, jossa veden puhdistustulokset ovat huippuluokkaa, joka mahdollistaa jäteveden kierrättämisen kustannustehokkaasti.

– Aquazonen ratkaisulla jätevesi puhdistetaan prosessi, -kastelu,- ja huippulaadukkaaksi juomavedeksi. Samalla kunnostetaan paikallisia vesistöjä, kun puhdistamattomia jätevesiä ei enää lasketa niihin.  

Aquazonen vientilaitosmalli Viitasaarelta ja Mikkelistä maailmalle

Viitasaarella Aquazone saneeraa kunnallisen jäteveden puhdistamon, jossa lähtevä jätevesi voitaisiin uusiokäyttää esim. kastelu- ja prosessivetenä.

Mikkelin kaupunki rakentaa uuden jäteveden kalliopuhdistamon, jolle on varmasti kysyntää väkirikkailla alueilla ympäri maailmaa.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Aquazone

Aquazone

Aquazone keskittyy jätevesilaitosten saneeraamiseen teknologialla, jossa vesi voidaan valmistaa uusiokäyttöä varten prosessi,-kastelu- ja juomavedeksi.