Aihepiirit
27.09.2018

Finanssialalla ei tule koskaan valmiiksi – henkilöstön valmentaminen vahvistaa liiketoiminnan tuloksellisuutta

Finanssialalla toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten alalla ei voi tulla valmiiksi. Opset on valinnut kumppanikseen Markkinointi-instituutin. Yhdessä toteutettujen valmennusten tulokset näkyvät asiakkaille parempana palveluna ja liiketoiminnassa tuloksena. 

Kun henkilöstön valmennus räätälöidään yrityksen tarpeisiin, uuden oppiminen linkittyy ja juurtuu suoraan kunkin työntekijän tehtäviin. Tämä on lähtökohtana Opsetin henkilöstölle suunnitellussa finanssivalmennuksessa, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön työskentelyä. Tulokset näkyvät konkreettisesti työyhteisön arjessa: henkilöstö tuntee paremmin toistensa työtehtävät ja pystyy näin palvelemaan asiakkaita monipuolisemmin.

– Finanssialalla kukaan ei koskaan ole valmis. Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti, sanoo Opsetin palvelujohtaja Katri Väänänen.

Opsetissa osaamisen kehittäminen nähdään henkilöstön sitouttamisen välineenä ja satsauksena työmotivaatioon. Jo kymmenet työntekijät Opsetissa ovat käyneet valmennuksen Markkinointi-instituutissa, ja peräti kaksi uutta ryhmää on käynnissä. Katri Väänänen ja Opsetin HR-asiantuntija Lea Petäjäaho-Pekkanen näkevät, että valmennuksen myötä henkilöstön, kuten asiakasneuvojien, ammatillinen ymmärrys alasta on kasvanut huimasti. He kuvailevatkin tutkintoa yleissivistäväksi finanssialan koulutukseksi. 

– Valmennus on vahvistanut liiketoimintamme tuloksellisuutta ja markkina-arvoamme palveluntuottajana. Opiskelu on myös lisännyt henkilöstömme työn tekemisen intoa ja paloa, Katri Väänänen kertoo.

Onnistuneessa yhteistyössä kaikki sujuu

Lea Petäjäaho-Pekkasen mukaan Markkinointi-instituutin aktiivinen yhteistyö sisällön suunnittelussa, päivien organisoimisessa ja ohjausryhmätyöskentelyssä on tehnyt kaikesta sujuvaa. Opsetin asiakkuudesta vastaava Aune Sepänmaa-Poukka Markkinointi-instituutista kertoo, että valmennuksen edistymistä seurataan säännöllisin ohjausryhmäkokouksin, joissa myös päätetään tarvittavista toimenpiteistä etupainotteisesti. 

– Yhteistyö on erittäin toimivaa. Osaltaan siihen vaikuttaa Opsetin vahva sitoutuminen valmennukseen ja tutkinnon suorittamiseen, onnistuneet kouluttajavalinnat, asiansa osaava projektipäällikkö ja toimivat suhteet oppisopimistoimiston kanssa. Kaikki tämä yhdessä tuottaa Opsetille halutun lopputuloksen, sen toivotun tunnistettavan muutoksen, Sepänmaa-Poukka sanoo. 

– Aunella täytyy olla jonkinlainen taikasauva, jolla hän laittaa kaiken sujumaan. Yhteistyö on ollut loistavaa, Lea Petäjäaho-Pekkanen kiittää.

Henkilökohtainen coach on esimiehen ja asiantuntijan pallotteluseinä

Aina kiire ja tuntuu, että aika kuluu operatiivisista tehtävistä selviytymiseen, vaikka kehittääkin pitäisi. Tuttu tilanne monelle esimies- tai asiantuntijatehtävässä toimivalle. Oma valmentaja voi auttaa löytämään uusia voimavaroja.

Käsi ylös: milloin olet viimeksi haastanut omat työtapasi? 

Henkilökohtainen valmennus, coaching, on nousemassa tärkeäksi itsensä kehittämisen muodoksi. Siinä valmentaja herättelee coachattavaa tutustumaan omaan persoonaansa ja työskentelytapoihinsa. Ideana on löytää yhdessä piilevä potentiaali – mahdollisuuksia, vahvuuksia ja voimavaroja – sekä miettiä, miten niitä voi hyödyntää työssä. Coachingin suosio perustuu henkilökohtaisuuteen ja siihen, että se auttaa juurruttamaan uudet asiat arkeen ja sitä kautta koko työyhteisön hyödyksi. 

– Coachingin tavoitteet voidaan määritellä yhdessä esimiehen ja valmennettavan kanssa. Myös yrityksen HR voi olla mukana kirkastamassa keskustelujen tavoitteita, erityisesti yritysasiakkaita Markkinointi-instituutissa valmentava Päivi Puhakka kertoo.

Coach on myytinmurtaja

– Tätä kautta voi löytää uudenlaisia keinoja hyödyntää omia vahvuuksiaan työssä. Joskus olemme coachauksessa esimerkiksi miettineet, mitä hyötyä jonkin harrastuksen vaatimasta ominaisuudesta voisi olla työelämässä.

Toisinaan valmentajana pääsee murtamaan myyttejä kun valmennettavan käsitys itsestä syvenee. Esimerkiksi hoitoalalla työskennellyt voi olla identiteetiltään vahvasti muiden hoitaja. Uudessa roolissaan asiantuntijana tai esimiehenä hän tarvitsee myös jämäkkyyttä ja kykyä delegoida. 

– Tämän ymmärtäminen antaa luvan toimia vanhasta poikkeavalla tavalla ja auttaa näin hyödyntämään omaa potentiaaliaan laajemmin, Päivi Puhakka vinkkaa. 

Teksti: Liina Hurri

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Markkinointi-instituutti

Autamme intohimoisesti asiakkaitamme uudistumaan muuttuvan maailman mukana. Kehitämme osaamista, tuoreutamme taitoja ja autamme uudelle osaamisalueelle. Yritysvalmennuksemme muuttaa yrityksen tavoitteet arjen tekemiseksi ja tekemisen tulokseksi.