Aihepiirit
04.10.2018

Kiertotalous on kestävän talouskasvun edellytys

Ihmiskunta kuluttaa enemmän luonnonvaroja kuin maapallo voi kestävästi tuottaa. Jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvitsisimme 3,6 maapalloa. Valtakunnallinen ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy haastaa itseään ja kumppaneitaan kehittämään uusia, kestävää kehitystä tukevia kiertotalouden ratkaisuja.

Mistä kiertotaloudessa on kysymys, Remeon kaupallinen johtaja Sanna Karppinen?

– Kiertotalous on talouden malli, jossa jätettä ja hukkaa ei synny ja tuotteet ja materiaalit säilyvät kierrossa. Resurssien tehokas käyttö on jatkossa talouskasvun edellytys, hän kiteyttää.

Remeo kuljettaa, lajittelee ja kierrättää keräämäänsä materiaalia ja huolehtii niiden parhaasta mahdollisesta hyödyntämisestä.

– Emme mielellämme puhu jätteestä vaan materiaaleista, sillä niillä on taloudellinen arvo, Karppinen huomauttaa.

Kierrätys kannattaa

Yrityksiä ohjaavat kierrätykseen myös taloudelliset tekijät, sillä suurimmat kustannukset syntyvät massapolttoon vietävästä sekajätteestä.

– Autamme yrityksiä suunnittelemaan jätehuoltonsa kierrätyksen näkökulmasta. Keräämme ja kierrätämme hyötymateriaalit ja toimitamme ne tarkoituksenmukaiseen jatkokäsittelyyn ja jalostukseen teollisuudelle tai energiantuotantoon, Remeon aluejohtaja Kimmo Käenmäki kuvailee.

– Toimintaamme ohjaavat vastuullisuus, asiakaskeskeisyys, logistinen tehokkuus sekä kannattavuus. Tavoitteenamme on edistää jätealalla tervettä liiketoimintaa sekä kiertotalouteen pohjautuvia liiketoiminnan muotoja.

Vastuullisuus on tekoja

Remeon toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin. Näitä yhtiö toteuttaa pyrkimällä toiminnassaan energiatehokkuuteen, korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla, täyttämällä lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset sekä noudattamalla omia ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n eettisiä sääntöjä.

Vastuullisuuteen kuuluu myös panostaminen henkilöstön viihtymiseen ja turvallisuuteen. Myynnissä työskentelevä Kirsi-Marja Frank viihtyy Remeossa. 

– Meillä on hyvä draivi päällä, mikä taitaa välittyä asiakkaillekin päin! Minua inspiroivat innovatiiviset ja kehittämishaluiset työkaverit, hän kertoo.

Sanna Karppisen mukaan Remeo on jäsenenä Nolla tapaturmaa -foorumissa ja ottaa käyttöönsä Kansainvälisen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001. Yhtiössä toteutetaan ISO 9001 ja ISO 14001 -standardeja noudattavaa laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmää sekä ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmää. Yhtiö on sitoutunut Suomi 2050 -yhteiskuntasitoumukseen, S-ryhmän ISO JUTTU -ilmastokampanjaan sekä Helsingin kaupungin 2016 -ilmastokumppanuuteen.

– Esimerkkejä vastuullisesta toiminnastamme ovat muun muassa St1:n kanssa kehittämämme hävikkileipäkeräyksemme, josta syntyy uusiutuvaa RED95-etanolidieseliä. Muita esimerkkejä ovat investointimme aurinko­energian käyttöön, organisoimamme kovien muovien erilliskeräys, osatyökykyisten työllistämisemme sekä uusiutuvien polttoaineiden hyödyntäminen kuljetuksissamme, hän havainnollistaa.

Innovaatioilla edistetään kiertotaloutta 

Kotitalouksille suunnattu REMEO Moni -nelilokero motivoi kierrättämään kotona.

– Jäteastiassa on neljä lokeroa erilaisille kotitalousjätteille. Näin useat jätejakeet saadaan kerättyä kerralla, eikä lajittelu vaadi erillisiä jäteastioita ja -kuljetuksia. Palvelu vähentää kotona syntyvän kaatopaikkajätteen määrän jopa puoleen, Käenmäki kuvailee.

Remeo suunnittelee myös Vantaalle rakennusteollisuuden, kaupan ja teollisuuden jätemateriaaleille kierrätyslaitosta, joka edistäisi merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Laitoksella olisi mahdollista tuottaa erittäin puhtaita ja arvokkaita, uudelleen käytettäviä materiaaleja, joilla korvataan neitseellisiä raaka-aineita. Vuonna 2020 valmistuvaksi suunnitellun laitoksen käsittelykapasiteetti voi olla jopa 30 prosenttia pääkaupunkiseudun tarpeesta.

Teksti: Eila Lokka

https://remeo.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Remeo

Remeo työllistää 330 ammattilaista 14 paikkakunnalla ja kahdeksassa kierrätys- ja hyötykäyttömateriaaleja käsittelevässä laitoksessa. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 78 miljoonaa euroa.