Aihepiirit
12.02.2019

Fortum tukee perinteisiä energiantuottajia mukautumaan energia-alan murrokseen

Energiasektorilla puhaltavat muutoksen tuulet. PricewaterhouseCoopersin tekemän tutkimuksen* ja World Bankin selvityksen mukaan suuriakin mullistuksia on vireillä esimerkiksi energiasektorin yritysten liiketoimintamalleihin. Edistynyt teknologia ja uudet energianhankintalähteet vähentävät dramaattisesti riippuvuutta öljystä ja kaasusta. Toisaalta, onko hajautettu sähköntuotanto uhka vai mahdollisuus? 

Sähkön pörssi-hinta hinta on laskenut selvästi aikaisemmasta. Tämän johdosta energiayhtiöiden on mietittävä strategiaansa ja toimintamallejaan uudestaan. 

– Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet tarkoittavat fossiilisten polttoaineiden käytön ja niiden päästöjen dramaattista vähentämistä. Sähkön käyttö lisääntyy samalla esimerkiksi liikenteen sähköistymisen takia. Uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman osuus kasvaa voimakkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perinteisten tuotantomuotojen rooli muuttuu ja tuotantomäärät pienenevät, kertoo Antti Malve, Area Director, Europe, Russia and Africa, Fortum eNext.

Ympäristön ehdoilla, unohtamatta toiminnan taloudellisia edellytyksiä

Perinteisten energiantuotantomuotojen rooli on muuttunut Malveen mukaan peruskuormatuotannosta säätövoimaksi. Tämä voi tarkoittaa päivittäisiä pysähdyksiä ja pienten tuotantomäärien tuomaa lisääntyvää rasitusta laitoksille. Fortum eNext haluaa tukea perinteisiä energiantuottajia muutosprosessissaan. Sen tavoitteena on auttaa näitä tuottajia sopeutumaan energia-alan murrokseen ja siten mahdollistaa uusiutuvan energiantuotannon lisäämisen. Fortumin pitkän ja laajan energia-alan kokemuksen turvin on hyvä toimia.

– Meillä eNextillä on erinomaiset lähtökohdat auttaa: olemme neuvoneet, suunnitelleet operoineet ja modernisoineet useita laitoksia vuosikymmenien ajan. Esimerkkinä vaikkapa Inkoon voimalaitos. Tunnemme lainsäätäjän asettamat vaatimukset sekä laitoksen omistajien näkökulman ja tarpeet ja haluamme varmistaa sekä teknisen että taloudellisen kilpailukyvyn säilymisen. Olemme myös laitetoimittajista riippumaton toimija – modernisoimme ja huollamme laitoksissa useiden toimittajien teknologiaa. Ehdotamme aina asiakkaallemme kokonaisuuteen parhaiten sopivaa ratkaisua. 

Fortum eNext auttaa perinteisiä voimalaitoksia tehostamaan toimintaansa ja pienentämään päästöjään. Ratkaisujen avulla laitosten prosesseja voidaan hienosäätää niin, että ne ovat toimivia pitkälle tulevaisuudessakin. eNext pitää sisällään mm. kattavat käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä digitaaliset työkalut, joiden avulla laitoksen tehokkuutta edistää tarkka tieto sen toiminnasta. Toiminnan tehostamisen ja siitä seuraavan päästöjen vähentämisen avulla ympäristötavoitteista ei tarvitse tinkiä. 

– Nk. perinteiset voimalaitokset saattavat tarvita muutoksia päästöjen pienentämiseen sekä kestääkseen teknisesti ajotapojen muutoksia. Laitteiden kuntoa on valvottava ja analysoitava laajemmin. Tässä digitalisaatiolla on merkittävä rooli. Asiakkaitamme Keski-Euroopassa ovat etenkin siellä jo toimivat lämpölaitokset, joista osa on jo saavuttamassa elinkaarensa loppupuolen. Tuellamme vanhatkin laitokset voivat menestyksekkäästi jatkaa osana energiasysteemiä ja se voidaan toteuttaa kannattavasti sekä ympäristölainsäädännön vaatimuksiin vastaten. Näin helpotamme uuteen uusiutuvaan tuotantoon pohjautuvaan energiasysteemiin siirtymistä, ilman suuria kustannuksia energian loppukäyttäjälle. Laitoksille voidaan tehdä tarvittavat modernisoinnit loppuelinkaaren tarpeet ja tiukat taloudelliset vaatimukset huomioiden. Ennenaikaisia laitosten sulkemisia ja tarvetta rakentaa uusia fossiilista polttoainetta polttavia laitoksia voidaan vähentää, tiivistää Malve.  Teksti: Kati Keturi

* PwC Annual Global Power & Utilities Survey

Fortum eNext lukuina

• 90 % myynnistä Fortumin ulkopuolelta

• 2000 asiakasta ympäri maailman 

• 30 maassa kokemuksen ja erikoisosaamisen siivittämää toimintaa

www.fortum.com/enext

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Fortum

Löydämme uusia tapoja hyödyntää jätteitä ja muita materiaaleja raaka-aineina. Työskentelemme kiertotalouden edistämiseksi.