Aihepiirit
05.03.2019

Finska och svenska företag sporrar varandra

Finska och svenska företag sporrar varandra

De nordiska länderna är med sina 27 miljoner invånare en av de mest konkurrenskraftiga och förmögna regionerna i världen. Den sammanlagda bruttonationalprodukten och köpkraften gör Norden till en hemmamarknad som vi inte alltid själva inser värdet av.

Inom näringslivet är likheterna störst mellan Sverige och Finland. Båda länderna har företag som är globalt ledande inom delvis samma sektorer. Spelindustrin är ett färskare exempel på en bransch där Finland och Sverige har nått toppen. 

Antalet bolag med verksamhet i båda länderna ökar för varje år som går. Finska och svenska bolag konkurrerar ofta med varandra. Ofta är de också samarbetspartners som gemensamt driver utvecklingen vidare. 

Finska och svenska företag kompletterar varandra eftersom likheterna är många men företagskulturerna delvis är olika. Ju tätare utbytet mellan företagen i båda länderna är desto större är sannolikheten att nya innovationer och företagskonstellationer uppstår. Det skapar i sin tur förutsättningar för välfärd och tillväxt. 

Utsikterna för Norden är goda. Länderna hör till föregångarna inom teknologi och har ett utbildnings- och forskningssystem på toppnivå. Hur vi lyckas med att hålla oss kvar i täten beror endast på oss själva. Vår största resurs och konkurrensfördel har vi mellan våra egna öron. 

– Juho Romakkaniemi

VD

Centralhandelskammaren i Finland 

Kaupallinen yhteistyö