Aihepiirit
05.03.2019

Nya tidens mässervice

Internationella fackmässor är en av de bästa kanalerna för företag att få fotfäste på nya marknader. För att man inte ska drabbas av onödiga bekymmer när man investerar i en mässa lönar det sig att skaffa bästa möjliga service för de praktiska arrangemangen. 

När det gäller att bygga upp mässmontrar utgår man traditionellt från själva byggandet. Kunden beställer en monter och byggaren uppför den. Messeforum utgår från helt andra utgångspunkter. 

”För oss är det inte bara ett byggprojekt när en kund deltar i en mässa, utan ett övergripande serviceeuppdrag. Förutom att vi planerar och bygger upp montern, betjänar vi kunden med alla detaljer från att arrangera frakten till catering. Och framför allt är vi närvarande och hjälper även till i de överraskande situationer som uppstår – till och med den första mässdagen, när de vanliga mässbyggarna i allmänhet redan har gett sig av för länge sedan”, berättar verkställande direktör Arto Varanki

Messeforums The Best Exhibition Service-tjänst baseras på närvaro, äkta engagemang och betjäning av kunden utan att spara på mödorna. 

”Vi betraktar oss snarast som en kundpartner, som aktivt verkar så att kunden inte behöver bekymra sig om mässarrangemangen, utan kan koncentrera sig på sin egen affärsverksamhet och uppnå det bästa möjliga resultatet på mässan”, betonar Varanki. 

Till hjälp för kunden utomlands

Vid uppförandet av själva montern arbetar Messeforum med ett stort mått pietet. Först kartlägger man kundens behov och utarbetar en detaljerad monteringsplan med en tredimensionell montermodell och en CAD-plan. En noggrann plan är en förutsättning för kvalitet och säkerställer också att man på förhand kan fastställa ett fast pris. 

Messeforum betjänar företag oberoende av bransch överallt i världen, oavsett vart företagen beger sig. Under de tio år vi har varit verksamma har det förutom från Finland och Sverige även tillkommit kunder från andra europeiska länder. Förutom vid enstaka initiativ till mässor från företagens sida betjänar Messeforum exempelvis Business Finland i dess exportprogram i Europa, Asien och Mellanöstern. Dessutom litar huvudmannen för mässor, världens största mässarrangör Messe Frankfurt, i Sverige, Norge och Finland på Messeforum, 

Varanki själv har en lång karriär bakom sig inom exportindustrin och av internationella mässor. Företagens mässbehov är mångahanda, men en sak är sig lik: ”Vid iordningsställandet av mässor blir alltid slutspurten mycket hektisk och i allmänhet önskar kunden att man kunde klara av arrangemangen på något enklare sätt. Med hjälp av Messeforums svenskspråkiga mässproffs lyckas man med det.”

www.messeforum.se

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Messeforum

Messeforum

Global expert på mässervice

Organisaation artikkelit