05.03.2020

Avrinningsvattenrening och vattenbalanshantering

Klimatförändringen och dess extrema fenomen ger upphov till oförutsägbara hot, som man måste vara fullt förberedd för då även miljölagstiftningen kan förutsätta att företagen övervakar vattenbalansen på vidsträckta, byggda fält. BK-Hydrometa Oy är ett ledande företag inom vattenbehandling och miljömätningar, som alltid löser utmaningar i anslutning till rening av avrinningsvatten och vattenbalanshantering på kundspecifik basis.

Avrinningsvattenrening och vattenbalanshantering

– Vi har specialiserat oss på behandling av förorenat hängande grundvatten och avrinningsvatten samt på reservoar- och dammövervakning. Dessutom representerar vi OTT Hydromet Groups hydrologiska och meteorologiska mätinstrument, planerar mätstationer och nätverk samt tillhandahåller miljöövervakningskonsultationer, berättar BK-Hydrometa Oy:s VD Anita Salo.

Den första ETV-godkända vattenreningsmetoden i Norden

BK-Hydrometa säljer fyra olika EFFE-vattenbehandlingstyper, av vilka EFFE GX, som utvecklats för behandling av avrinningsvatten, är den första metoden för rening av avrinningsvatten i Norden, som verifierats i EU:s verifieringsprogram för miljöteknologi. Utrustningen finns att tillgå i flera olika processer, beroende på kvaliteten på det vatten som ska behandlas. 

 – Vattenreningsmetoden är en del av vår egen produktutveckling och produktion. EFFE GX är ETV-verifierad för att avlägsna skadliga ämnen, såsom tungmetaller, suspenderade ämnen och näringsämnen från vattnet. Det behandlade vattnet leds ut till ett vattendrag med beaktande av miljöbestämmelserna eller återvinns i industriella processer, berättar Salo. 

”Återcirkulation av vatten via havet, atmosfären, vattendragen och marken, är en kedja som vi vill vara med och upprätthålla.”

Kundanpassad vattenbalanshantering

Miljöbestämmelserna kan kräva att en regional vattenbalans upprättas, exempelvis i områden där det hanteras vattenlösliga material eller kemikalier. Från dessa områden kan koncentrationer av föreningar, som inte kan släppas ut direkt i vattendrag, lösas upp i regn- och smältvatten.

– Vi löser utmaningarna vad gäller rening av avrinningsvatten och vattenbalanshantering på kundspecifik basis. Det behövs en regional vattenbalans för att få reda på vattenmängderna. Utifrån analyserna drar man slutsatser om vilken del av kemikalierna som bryts ned i marken och vilken del som riskerar att rinna ned i grundvattnet. Eller hur mycket syreförbrukande kemikalier som troligen hamnar i grundvattnet, vilket utan vattenbehandling skulle orsaka skador på organismerna, konstaterar Salo. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

BK-Hydrometa Oy

BK-Hydrometa Oy

Runoff water treatment and water circulation measurements are our core business.

State-of-the-art knowhow and expertise, constant product development and newest innovations together with continuous training received from our international principals are at your service.

- Founded in 2011
- Planning, assembling and delivering of runoff water plants to customers
- Import and sales of hydrological and meteorological measuring devices

Measurement stations, data collection and transfer for:
- Water quality and quantity
- Road and runway conditions, precipitation, and weather
- Runoff water and perched groundwater
- Dam security and flood control

Yhteystiedot

Vesilaitoksentie 10 FI-21200 Raisio +358 10 2302 850info@bk-hydrometa.fi