07.11.2020

Kenelle sinä annat veitsen?

Mitä on plastiikkakirurgia tai esteettinen plastiikkakirurgia?

Plastiikkakirurgia on kirurgian erikoisala, johon liittyy kolme osa-aluetta: rakentava, palauttava ja esteettinen eli ulkonäkökirurgia. Kaksi ensimmäistä liittyvät synnynnäisten poikkeavuuksien, vammojen tai sairauksien hoitoon ja niitä tehdään pääosin julkisessa terveydenhuollossa verovaroin. Jälkimmäinen on kokonaan potilaan itsensä kustantamaa, osittain arvonlisäverollista ja keskittyy yksityiseen terveydenhuoltoon. 

Vaikka ulkonäön vuoksi tehtävä toimenpide on vapaaehtoinen ja tehdään yleensä perusterveelle potilaalle, sisältää toimenpide yleensä kaikki samat leikkauksen riskit. Kun leikkauksen syynä on jokin muu kuin potilaan terveys, tulee leikkauksen olosuhteet erityisesti optimoida niin ettei potilasturvallisuus missään oloissa vaarannu. Tämä vaatii kokeneen moniammattilaistiimin.

Kuka on plastiikkakirurgi?

Suomessa plastiikkakirurgian koulutus tarkoittaa kuutta vuotta lääkärin perustutkintoon ja kuutta vuotta plastiikkakirurgiaan erikoistumiseen. Hyväksytyn tentin ja opintosuoritusten jälkeen voi hakea lupaa toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tämän jälkeen alkaa erikoisosaamiseen kouluttautuminen ja taitoja ylläpitävä, jatkuva koulutus, joka jatkuu koko työuran ajan. Aina ei ole kuitenkaan selvää kuka on plastiikkakirurgi, koska lainsäädäntömme sallii kenen tahansa lääkärin tekevän plastiikkakirurgisia toimenpiteitä. Jos haluat varmistua, että sinua hoitaa Suomessa oikea plastiikkakirurgi, katso julkiterhikki.valvira.fi tai Euroopan osalta realplasticsurgeon.eu.

Esteettisen plastiikkakirurgian koulutusta, kehittämistä ja ammatillista yhteydenpitoa varten on perustettu kymmenen vuotta sitten Suomen Esteettiset Plastiikkakirurgit ry. Jäseneksi pääsee Suomessa koulutuksensa saanut hyvämaineinen, päätoimenaan esteettistä plastiikkakirurgiaa tekevä plastiikkakirurgian erikoislääkäri. Jäsenet ovat sitoutuneet huolehtimaan potilasturvallisuudesta ulkonäkökirurgian standardin SFS-EN 16372:2014 periaatteita noudattaen ja käyttämään ainoastaan virallisten maahantuojien kautta hankittuja, hyväksyttyjä tuotteita.

Suomen Esteettiset Plastiikkakirurgit ry:n puolesta: Minna Rautio, Helena Puonti, Hilkka Peltoniemi, Riitta Martikainen, Eeva Siitari, Matti Pakkanen, Juha Piironen, Antti Koski, Stephan Dietz, Timo Pakkanen, Kaarlo Ståhlberg, Heikki Kupi, Pentscho Popov, Kai Lassila, Esa Muuronen, Jussi Rintamäki, Tatu Tarkka.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot