27.11.2020

Kohti stressittömämpää työtä

Moni seuraa jo unta ja stressiä älysormuksella, mutta tieto ei saa aikaan muutosta. Yhdistämällä tiimicoaching ja Ouran data luodaan vähemmän stressaavaa työelämää kestävällä tavalla.

Elämme kuormittavaa koronasota-aikaa, ja meillä on tarve vaikuttavalle uudenlaiselle otteelle työhyvinvoinnin kehittämisessä ja tulevaisuuden rakentamisessa. Caleidoconsin™-palvelulla, joka hyödyntää Ouran unidataa, coachingia ja neurotutkimuksen tuomaa aivoymmärrystä, päästään vähemmän stressaavaan työyhteistyöhön ja johtajuuteen.

Caleidocons on kehittänyt uuden palvelun, jolla saavutetaan vaikuttavia tuloksia: vähemmän stressaavaa työyhteistyötä ja johtajuutta. 6–8 kuukauden aikana yhteistyöhön investoidaan 20 tuntia. Ouran dataa hyödynnetään trendiraportteina. Faktat näyttävät lähtötilanteen ja todentavat edistymistä eli miten stressiä vähennetään pysyvästi. Coaching tuo johdonmukaisen tuen, tehokkuutta ja parempaa yhteistyötä.

Caleidocons Oy on yritys, joka on seitsemän vuoden ajan hyödyntänyt biodataa ja aivotutkimusta osana organisaatioiden kehittämistä. Alusta alkaen yrityksen palvelut ovat perustuneet tiimilähestymistapaan ja aivoymmärrykseen johtajuuden kehittämisessä, ja nyt hyödynnetään myös Ouran älysormuksen keräämää dataa.

Tiedämme, että pelkkä data tai asiantuntijan pitämä luento ei saa aikaan kestävää käyttäytymisen muutosta. Työelämä kuitenkin suorastaan huutaa muutostarvetta!

– Euroopan työolotutkimuksen mukaan, joka julkaistiin 2017, keskimäärin yli 40 % työikäisistä kärsii uniongelmista, ja naisjohtajilla uniongelmia on jopa huolestuttavan monella, yli 60 prosentilla vastaajista, kertoo ammatticoach ja Caleidoconsin perustaja Päivi Äijälä.

Työ kuormittaa ja stressaa. Kun emme nuku riittävästi, emme myöskään palaudu ja ongelmat näkyvät päätöksenteossa ja yhteistyössä. 

– Todelliseen työyhteisön hyvinvointiin ei päästä yksittäisillä tai nopeilla toimilla, huomauttaa Caleidoconsin toinen perustaja, ammatticoach (MCC) Anjariitta Savolainen.

Oikotietä ei ole

Organisaation työhyvinvointia ei luoda satunnaisilla työkykypäivillä, asiantuntijaluennolla tai työpajalla. Kun ymmärrämme ihmisaivoja, ymmärrämme miksi quick fixit eivät toimi. Sen sijaan coachingprosessi, aivoystävälliset menetelmät ja johdonmukainen tukeminen vievät muutokseen. 

– Käyttäytymisen kestävä muutos vaatii aikaa, kertoo Savolainen ja jatkaa: 

– Tiedämme aivojen toiminnasta jo paljon, mutta arjessa toimimme tätä tietoa vastaan ja se näkyy: työuupumus vain lisääntyy. Stressaava työ ja korona-aika ja älypuhelin kädenjatkeena ruokkivat kroonista stressiä. Vaikka dataa hyvinvoinnista on saatavilla runsaasti, muodostuu arkeen usein uuvuttava kierre. Hyvä uni on avain hyvinvointiin ja jaksamiseen ja edelleen parempaan yhteistyöhön ja johtajuuteen. 

Savolaisen mukaan tuttuun ja turvalliseen, joskin haitalliseen, rutiiniin jumittuminen on ymmärrettävää. 

– Aivomme pitävät rutiineista, koska ne säästävät energiaa. Ammatticoach auttaa rikkomaan näitä rutiineja hyödyntäen asiakkaan omia ratkaisuja. Coach ei siis anna ohjeita ylhäältä päin, vaan kulkee asiakkaan tukena haluttuun suuntaan. Savolainen on MCC™-saavutuksellaan Suomen kokenein ammattilainen puhumaan siitä, mitä on ammattimainen coaching. 

Tulevaisuus tehdään tiimeinä – yksi pää ei riitä

Kansainvälisesti tiimicoachingin suosio kasvaa nyt nopeasti, koska ymmärrämme, että yksi pää ei riitä tässä murroksessa ja muutosvauhdissa. Coachingin ammattitutkintoja myöntävä International Coaching Federation on myös ohjaamassa ammatticoacheja tähän suuntaan. Caleidocons on kansainvälisestikin edelläkävijä tiimien kehittämisessä, sillä yritys on perustettu vuonna 2013 sillä ajatuksella, että tulevaisuus tehdään tiimeinä. Siksi kehittämismenetelmienkin tulee perustua tiimeihin. 

– Stressaannumme samoista asioista, mutta palautuminen on yksilöllisistä, Äijälä kertoo. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehitetyt aivoystävälliset menetelmät tuuppaavat jokaista eteenpäin, ja datan avulla taas seurataan edistymistä. Muutoksilla pyritään katkaisemaan huonon unen ja stressin kierre. 

– Tiimicoachingin vaikuttavuus perustuu ideoiden vaihtoon ja kokemusten jakamiseen, Äijälä kertoo. 

– Tiimissä voidaan rakentaa esimerkiksi uudenlaista vuoropuhelun kulttuuria. Tämä on perusta vähemmän stressaavalle yhteistyölle.

Vähemmän stressaantuneet ihmiset saavat aikaan enemmän ja ovat myös mukavia työkavereita. Hyvinvointi ja työnilo säteilee eteenpäin tiimissä. 

– Myös asiakas tykkää tehdä yhteistyötä tiimin kanssa, jossa on hyvä fiilis, muistuttaa Savolainen.

Miten saat aikaan sellaisen muutoksen, jonka haluat?

Caleidocons™-lähestymistavalla pääset vaikuttaviin tuloksiin: vähemmän stressaavaan työhön ja johtajuuteen vain 20 tunnin yhteistyöllä 6–8 kuukauden aikana. Ouran dataa hyödynnetään trendiraportteina, jotka näyttävät lähtötilanteen ja todentavat edistymistä eli sitä, miten vähennät stressiä pysyvästi.

– Coach tukee johdonmukaisesti ja saattaa sinut sinne mihin haluat. Oivallutamme myös sen avulla, mitä neurotieteessä tiedetään vaikuttamisesta ja käyttäytymisen muuttamisesta, Savolainen kuvailee.

Data ei tee muutosta, vaan lisäksi tarvitaan aikaa ja vaikuttavaa tukea, koska meillä on ihmisaivot.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Caleidocons Oy

Caleidocons Oy hyödyntää aivotutkimusta organisaatioiden ja tiimien kehittämisessä. Caleidocons coachit ovat kansainvälisen näyttötutkinnon suorittaneita ammatticoacheja ja pitkän linjan johtamisen kehittäjiä.