08.05.2021

Tekoälyllä tehoa tekemiseen

Työvuorolistojen tekeminen voi olla kuin 2000 palan palapelin kokoamista. Tekoäly tuo laadintaan nopeutta ja kustannustehokkuutta, ottaen samalla huomioon työntekijöiden erilaiset taidot ja tarpeet. Optimoitu työvuorosuunnittelu lisää työtyytyväisyyttä ja säästää yrityksille riihikuivaa rahaa.

–Ihmisen tarpeet huomioon ottavasta työvuorosuunnittelusta on erityisesti apua aloilla, jossa on suuri työvoimapula, sillä tekoälyn hyödyntäminen parantaa työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työaikaansa. Tyypillisillä asiakkaillamme on paljon henkilökuntaa, epäsäännöllisiä työaikoja ja vaihtelevat sopimusrakenteet, Quinyx’in Suomen maajohtaja Paulus Maasalo kertoo.

Quinyx on työvoimanhallintajärjestelmä, jonka avulla yrityksessä on aina oikeat tekijät oikeassa paikassa.

– Toimivan ja kaikkia tasapuolisesti kohtelevan työvuorolistan laatiminen on täyttä työtä. Tekoäly auttaa optimoimaan työvuorosuunnitelmat, Quinyxin Suomen maajohtaja Paulus Maasalo sanoo.

Pilvipalveluna toimitettava Quinyx auttaa töiden aikataulutuksessa, yhteydenpidossa, budjetoinnissa ja ennusteiden tekemisessä. 

– Työntekijät näkevät mobiilisovelluksesta avoimet vuorot ja pystyvät nappaamaan niistä itselleen soveltuvat. Järjestelmä itsessään huolehtii siitä, että TES:in mukaiset rajat eivät rikkoudu tai yhdelle ihmiselle kasaudu liikaa ylitöitä.

Yksilölliset tarpeet huomioon

Järkevöittäessään työvuorojen jakoa tekoäly parantaa kannattavuutta ja työntekijöiden kohtelun tasapuolisuutta. Järjestelmä ottaa huomioon yksilölliset tarpeet. Työhyvinvointi lisääntyy, kun kuormittavuus vähenee. Esimiehelle jää aikaa johtamiseen ja asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun palvelu sujuu.

– Työntekijällä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työaikaansa. Mobiilisovellukseen voi laittaa omat menonsa ja toiveensa. Algoritmit ottavat kaikki muuttujat huomioon työvuorojen tekemisessä, myös sen, ettei yhdelle kasaudu hankalia, unirytmiin vaikuttavia komboja, Maasala kuvailee.

Toisinaan työntekijät haluaisivat enemmän vuoroja, kuin toimipaikassa on antaa. Tekoälypohjaisen työvuorosuunnittelun avulla vuoroja voidaan tarjota useammasta toimipaikasta siten, että viikon työtunnit tulevat täyteen. 

Sairastapauksissa aikaa säästyy, kun esimies saa suoraan listan sopivista varahenkilöistä ja tekoäly avaa sovelluksen vapaat työvuorot haettaviksi niille, joilla on oikeat taidot ja edellytykset ottaa vuoro vastaan.

Työnjaolla kannattavuutta

Tekoälyn avulla voidaan Maasalon mukaan parantaa liiketoiminnan kannattavuutta huomattavasti. Hän arvioi, että tekemisen oikea-aikaisuudessa päästään  ilman algoritmien apua noin 70 prosentin tarkkuuteen. 

Ylityökulut voivat nostaa yrityksen palkkakuluja jopa 25 prosenttia sen sijaan, että sama määrä työtunteja jaettaisiin työntekijöille tasaisemmin.

– Liikevaihto voi olla jopa 15 prosenttia pienempi kuin että työvuorolistojen tekemisessä hyödynnettäisiin algoritmeja. Turhan usein asiakaspalvelussa on kiireaikoina liian vähän tekijöitä ja myyntiä jää siksi tekemättä, Maasalo toteaa. 

Teksti: Maarit Seeling

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Quinyx

Pilvipalveluna toimitettavaa mobiilia työvoimanhallintajärjestelmää sekä prosessia tukevia tekoälyalgoritmeja ylläpitävällä Quinyx’illä on noin 900 asiakasyritystä 25:ssä eri maassa. Yhtiön palveluksessa on 300 työntekijää. Sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Yhdysvallat ja Australia.

Artikkelin asiantuntijat

Paulus Maasalo

Suomen maajohtaja, Quinyx