10.04.2021

Tiedostatko tulevaisuuden työn menestystekijät?

Työn luonteen muuttuminen lisää epävarmuutta ja työn kuormittavuutta, mikä asettaa työssä jaksamiselle ja tuottavuudelle uudenlaisia edellytyksiä. Jatkossa menestystekijöitä ovat tietoisuustaidot, oppimisketteryys ja keskustelutaidot. Johtamista määrittää kontrollin sijaan luottamus.

Shortumin Työelämätalon liiketoimintajohtaja Sini Lindholm peräänkuuluttaa vanhojen, kontrolliin perustuvien johtamistapojen vaihtamista valmentavaan ja keskustelevaan, luottamukseen perustuvaan johtamiseen. Nokian kehitysjohtaja Niklas Nordling vertaa nykyajan johtamista huippu-urheiluvalmentamiseen.

Tulevaisuuden työn keskeinen ilmiö on pitkäaikaisten työsuhteiden väheneminen ja freelance-pohjaisten työsuhteiden yleistyminen. Työsuhteet muuttuvat, mutta ihmisen perustarve tulla nähdyksi ja kuulluksi, kuulua osaksi yhteisöä pysyy samana. 

– Tunnetason keskusteluyhteys työntekijöihin on tärkeä. Tiedätkö johtajana, mistä tekijöidesi työn merkityksellisyys kumpuaa ja millaiset arvot heitä ohjaavat? Emotionaalinen yhteys nostaa sekä suoritusta että sitoutumista, Työelämätalon liiketoimintajohtaja Sini Lindholm Shortumilta sanoo.

Uuden ajan johtajuudessa vallan ja kontrollin tilalle tarvitaan tietoisuustaitoja, tunnesäätelyä, valmentavaa otetta ja keskustelun kulttuuria, jonka ytimessä on luottamus. 

– Kun otamme oman tunnerekisterimme hallintaan, olemme enemmän läsnä, emme toimi myrkyllisesti haitallisten tunteiden vallassa, huomaamme pienetkin signaalit ja päätöksenteko paranee. Keskusteleva kulttuuri ehkäisee työtehoja laskevan tunneilmaston kehittymistä, Lindholm kertoo.

Pitkän linjan kehitysjohtaja Niklas Nordling Nokialta vertaa nykyajan tietotyöyhteisön johtamista huippu-urheilujoukkueen valmentamiseen.

– Johtajan tulisi urheilujoukkueen valmentajan tavoin varmistaa, että joukkueella on riittävät henkiset ja fyysiset resurssit, jotta se voi yltää parhaaseen potentiaaliinsa kestävästi ja terveellisesti. Tietotyöläisen tuottavuus ja hyvinvointi on ajattelun laadukkuutta, ongelmaratkaisukykyjä, vuorovaikutustaitoja ja tunnesäätelyä. Johtajan tehtävä on edistää näitä palautteenannolla ja oppimista kannustavilla työtavoilla. 

Rutiinit loppuvat, kuorma kasvaa

Arvioiden mukaan noin puolet työstä robotisoituu vuoteen 2030 mennessä, mikä merkitsee luovien, kognitiivisesti haastavien ja vuorovaikutusta vaativien tehtävien lisääntymistä. 

– Tietotyön tuottavuudelle täytyy asettaa uudenlaisia mittareita, vaativaan aivotyöhön ei riitä virtaa kahdeksaksi tunniksi, ja uupuminen tulee kalliiksi. Automatisaation seurauksena rutiinien tarjoamat työpäivän lempeät laaksot poistuvat. Jatkossa meidän on tietoisesti luotava pysähtymisen paikkoja työpäivään, Lindholm ja Nordling sanovat.

Vastuiden ja odotusten epäselvyys lisäävät pahoinvoinnin riskiä entisestään.

”Tunnetason keskusteluyhteys työntekijöihin on
tärkeä."

–Työntekijäsuhteen rapautumista tulisi ehkäistä vuorovaikutuksella ja emotionaalista yhteyttä ylläpitämällä. Psykologisesti turvallinen työkulttuuri on merkittävä luovuuden ja uudistumisen edistäjä. Arvostuksen tunne ja edistymisen kokemus ovat motivaatiomme kannalta keskeisiä. Ilman näitä ja yhteyttä toisiimme voimme pahoin, asiantuntijat painottavat. 

Lindholm muistuttaa, että murroksen äärellä myös johtajat tarvitsevat tukea enemmän kuin koskaan.

– Johtajan hyvinvointi heijastuu suoraan organisaation menestykseen, ja silti muutoksessa valitettavan usein johtajat tunteineen unohdetaan. Johtajilla tulisi olla omat luottosparrinsa, joiden kanssa purkaa säiliötä ja vaihtaa ajatuksia. 

Teksti: Mari Laaksonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Shortum

Autamme sinua ja organisaatiotasi elinvoimaisempaan työelämään – niin taloudellisessa kuin inhimillisessä mielessä. Kanssamme uudistut kestävästi yksilönä ja organisaationa psykologian huippuammattilaisten avulla.

Artikkelin asiantuntijat

Sini Lindholm

Työelämätalon liiketoimintajohtaja, Shortum

Niklas Nordling

kehitysjohtaja, Nokia

Yhteystiedot

Business Park Spektri, Pilotti-talo, Metsänneidonkuja 4, 02130 EspooPorkkalankatu 7 B 15, 00180 Helsinki - Puhelin (soittoaika 10-13): +358 20 730 3370