Aihepiirit
02.12.2016

Työympäristö voi olla palvelu

Työympäristö voi olla palvelu

Martelan
työympäristöasiantuntija Eeva Terävän mukaan ”työpaikka on palveluympäristö,
joka tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia työn tekemiseen”.
Uusia
työympäristöjä suunnitellaan nyt muuttuvien työtapojen, hybridityön ja käyttäjälähtöisyyden
näkökulmasta.


Terävä selventää työympäristön palveluajatusta näin. 

Uuden
työn työympäristösuunnittelun
lähtökohta on se, että ymmärretään työyhteisössä
tehtävän työn luonne sekä erilaiset työroolit, jotta tila voi toimia palveluna.
Se tarkoittaa, että ennen kun lähdetään suunnittelemaan sisustusta,
kartoitetaan millaisia työntekijät ovat, millaista työtä he tekevät ja millaisia
työskentelyalueita todellisuudessa tarvitaan. Aika useinhan tilanne on se, että
kaikilla on oma työhuone tai -piste, joissa työskennellään vain 20 % työajasta.
Oikein mitoitettu ja suunniteltu työympäristö tukee optimaalisesti työn
tekemistä.

Hybridityö
liikuttaa

Terävän mukana työn
tekemisen tapojen lähempi tarkastelu kannattaa, sillä työroolit ovat yhä
enenevässä määrin hybridejä eli yhdistelmiä. 

– Se voi tarkoittaa etätyön ja
työpaikalla tehtävän työn, keskittymistä ja yhteisöllisyyttä vaativien
tehtävien taikka erilaisten osaamisalueiden yhdistelmää.

Hybridityötä ei siis tehdä enää
yhdessä paikassa, oman pöydän ääressä tai saman tiimin kanssa. 

– Erilaiset
tarpeet ja tehtävät saattavat liikuttaa osaajia parhaiten sopiviin työtiloihin jopa
monta kertaa päivässä. Ihmiset myös arvostavat sitä, että työympäristö on monimuotoinen, ja
he voivat itse päättää miten haluavat työtä tehdä.  Siksi hybridityötä
tukevien ympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon myös työyhteisön tarve
ketteryydelle, liikkeelle ja jatkuvalle muutokselle.

 

Työympäristö rikkoo raja-aidat

Terävä nostaa esille mielenkiintoisen näkökulman, jonka mukaan työympäristö voi
olla myös johtamisen väline. 

– Kun tekijät voivat itse päättää työn tekemisen
tavan, työympäristö ikään kuin vapautetaan tekijöiden luovuuden ja itsensä
johtamisen käyttöön. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että työympäristö mahdollistaa
luonnolliset kohtaamiset ja esimiehetkin saattavat itsensä avoimessa
työympäristössä uudella tavalla työntekijöiden saataville. Kun vieressä
istuukin työkaveri toiselta osaamisalueelta, syntyy mielenkiintoisia
kohtaamisia, jotka rikkovat hyvällä tavalla sisäisiä siiloja. Se vaatii toki alussa
rohkeutta, mutta kannattaa. Parhaimmillaan tällainen monitilatyöympäristö nimittäin tukee yrityksen liiketoimintaa kannustamalla
työntekijöitä luovuuteen ja itsensä ylittämiseen.

 

Kiinnostuitko? www.martela.fi

Teksti: Mia Heiskanen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Martela

Martela

Martela -konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa.

Organisaation artikkelit