27.11.2020

Tekoäly toimii vajaateholla

Liiketoimintahyödyt syntyvät skaalaamalla. Tekoäly on kehittynyt vaiheeseen, jossa kaiken pitäisi olla valmista seuraavaan suureen kehitysaskeleeseen. Jopa 80% yrityksistä jää kuitenkin hyödyntämisessä lähtötelineisiin, ja syy piilee oikeastaan kaikessa muussa paitsi teknologiassa.

– Tekoälyn käytön skaalaamiseen ei tänä päivänä ole sellaisia esteitä, joita nykytekniikka ei pystyisi ratkaisemaan, muistuttaa Karoliina Hagman, Accenturen Liquid Studio Lead. 

– Sen mahdollisuudet liiketoiminnan tehostajana tiedostetaan hyvin, mutta siirtyminen sanoista tekoihin tapahtuu hitaasti.

Hagman viittaa Accenturen tekemään tutkimukseen, jossa haastateltiin 1500 yritystä. Tekoälyn rooli niin liikevaihdon kasvattamisessa kuin markkina-aseman vahvistamisessa nähtiin kiistattomana, mutta hyvin harva oli ryhtynyt aktiivisesti skaalaamaan tekoälyn käyttöä niihin mittasuhteisiin, jotka toisivat merkittävää hyötyä liiketoiminnalle.

– Yritykset jumittuvat ensimmäisiin toteutuksiin, jotka lähinnä osoittavat idean toteuttamiskelpoisuuden, komppaa Tomas Nyström, Country Managing Director. 

– Hyötyjen kotiuttaminen edellyttää rohkeita päätöksiä ja päättäväisyyttä tehdä asiat riittävän isosti.

Viisi askelta tekoälyn skaalaamiseen oikein

Aivan ensimmäiseksi on ryhdyttävä sanoista tekoihin; tekoälystä on tehtävä kustannustehokas ja helposti saatavilla oleva liiketoiminnan apuväline. Valmiitakin teknologioita on saatavilla, ja organisaatioilla on runsaasti dataa jalostettavaksi.

Liian moni yritys tyytyy innovoimiseen innovoimisen vuoksi; tekoälyn arvo on osattava määritellä oikein, ja sitä on osattava hakea. On uskallettava tehdä asioita riittävän isosti, sillä vain siten on mahdollista saada aikaan todellisia liiketoimintahyötyjä.

Seuraavaksi on vuorossa varsinainen skaalaaminen; tekoälyn käytön nostaminen tasolle, joka mahdollistaa hyötyjen moninkertaistamisen. Yleensä skaalautuvuus ja arvontuotto ovat sitä parempia, mitä lyhyempi on kehitystiimin ja toimitusjohtajan välinen organisatorinen etäisyys.

Kun ihmiset ovat perillä siitä, mitä tekoäly tekee ja miten se toimii, on heidän myös luontevampaa sitoutua sen hyödyntämiseen. Vastuullinen toiminta ja luottamuksen saavuttaminen ovat avainasemassa silloin, kun haetaan uusia liiketoiminnan ulottuvuuksia.

Skaalaus on osattava tehdä liiketoimintalähtöisesti. Pelkkä järjestelmän viilaaminen tekoälyllä ei riitä: itse toimintaa on kehitettävä suuntaan, joka mahdollistaa hyötyjen täysimääräisen kotiuttamisen – joskus jopa tekemällä ihan uusia asioita.

Karoliina Hagman ja Tomas Nyström korostavat, että tilaisuuteen on tartuttava kaksin käsin, muuten tekoäly jää IT-osaston ikuiseksi kehityskohteeksi.

– Onnistuminen edellyttää johtamista arvojen ja liiketoimintamallin kautta. Tekoäly on uskallettava nostaa yhdeksi johdon prioriteeteista, jotta sen mahdollisuudet pääsisivät kunnolla esiin. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Accenture

Accenture plc on maailmanlaajuisesti toimiva strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jonka toiminta kattaa yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet. Yhtiöllä on 506 000 työntekijää ja toimintaa 120 maassa.

Verkkosivut

www.accenture.fi