Kestävää ja ympäristöystävällistä rakentamista

Rakentamisella on iso vaikutus ilmastoon, ympäristöön ja talouteen, mikä haastaa rakennustoimistot ja niiden toimintatavat. Ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat jatkuvasti suuremmassa roolissa erilaisissa rakennushankkeissa, mikä näkyy myös turkulaisen Rakennustoimisto Lundénin toiminnassa.

Rakennustoimisto Lundén on rakentanut KVR-urakoitsijana Turun Energian uutta korkeimman tason LEED-ympäristösertifioitavaa pääkonttoria.
Rakennustoimisto Lundén on rakentanut KVR-urakoitsijana Turun Energian uutta korkeimman tason LEED-ympäristösertifioitavaa pääkonttoria.

Vuonna 1973 perustettu Rakennustoimisto Lundén Oy on ollut näkyvä toimija Turun seudulla sekä uudis- että korjausrakentajana.  

– Viime vuosina ympäristön huomioiminen on noussut meillä yhä suurempaan rooliin ja kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme kohti hiilineutraaliutta. Kokemuksen myötä meille on syntynyt laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluvat suunnittelijat, alihankkijat, tavarantoimittajat ja myös osin vakiintunut asiakaskunta, Rakennustoimisto Lundén Oy:n toimitusjohtaja Janne Lundén toteaa.

Huomio koko rakennushankkeen elinkaareen

– Toiminnassamme kiinnitämme huomiota rakennushankkeen koko elinkaareen. Valitsemalla vastuullisia yhteistyökumppaneita, ympäristöystävällisiä materiaaleja sekä tekemällä energiatehokkaita ratkaisuja pystymme takaamaan asiakkaillemme kestävän lopputuloksen, Lundén sanoo. 

“Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme kohti hiilineutraaliutta".

Ajankohtaisena esimerkkinä Lundén mainitsee Turku Energian pääkonttorin rakentamisen Turun Itäharjulle. Rakennustoimisto Lundén Oy vastasi hankkeen KVR-urakasta. Kohteelle on haettu LEED Platinum-ympäristösertifikaattia, mikä tarkoittaa korkeimman tason sertifiointia. 

Sertifiointi takaa, että kohde on suunniteltu ja rakennettu tiukkoja ympäristövaatimuksia noudattaen. Se asettaa myös valmiudet kiinteistön energiatehokkaalle käytölle sekä kestävälle ylläpidolle. Työmailla kiinnitetään erityistä huomiota rakennusjätteiden lajitteluun ja työmaiden energiatehokkuuteen.


Korjausrakentamisella suuri ympäristövaikutus

Julkisessa keskustelussa keskitytään usein uudisrakentamiseen rakennusten ilmastovaikutuksia tarkasteltaessa, vaikka suurin potentiaali hiilijalanjäljen pienentämiseen on korjausrakentamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa.

– Korjausrakentaminen on vahvaa osaamisaluettamme. Peruskorjauksen jälkeen olosuhteet ovat uutta vastaavia korjatussa rakennuksessa, Lundén toteaa.

Hänen mukaansa Turussa, kuten monessa muussakin paikassa on valtava korjausvelka rakennuskannassa. Korjausrakentamisessa rakennuksia ei tarvitse purkaa kokonaan ja rakentaa uutta tilalle, mikä säästää rakennusmateriaaleja ja pienentää hiilijalanjälkeä, 

Lundén muistuttaa, että korjaushankkeissakin on tärkeätä huomioida purkujätteen lajittelu uusiokäyttöä varten. Rakennustoimisto Lundénin työmailla tämä näkyy siten, että siellä voi olla 6 – 7 lavaa purkutavaroiden lajittelua varten.

Teksti Jari Peltoranta

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Rakennustoimisto Lundén Oy

Rakennustoimisto Lundén Oy

Rakennustoimisto Lundén Oy on vakavarainen perheyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä palvelua. Perinteisen rakentamisen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista johtamista eli täyden palvelun rakentamista. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että huolehdimme suunnittelutyön koordinoinnista, eri viranomaisneuvotteluista, sovituista rakennuttajatehtävistä sekä rakennustyön käytännön toteutuksesta. Liikevaihtomme oli viime vuonna noin 17 miljoonaa euroa, josta noin puolet tulee uudisrakentamisesta ja toinen puoli korjausrakentamisesta.

Artikkelin asiantuntijat

Janne Lundén

toimitusjohtaja, Rakennustoimisto Lundén Oy

Yhteystiedot

Sepänkatu 5 A 20700 Turku puh: 020 7344 290 toimisto@rakennustoimistolunden.fi

Rakennustoimisto Lundén Oy somessa