01.08.2020

Tehoa vaativaan korjausrakentamiseen

Vaativissa korjausrakentamiskohteissa kiinteistön omistajalla on usein paljon lähtötietoa kiinteistöstä, mutta tieto on hajanaista, erilaisissa muodoissa ja mahdollisesti vanhentunutta. Tämä vaikeuttaa korjaushankkeen suunnittelua, tuottaa turhaa työtä ja kertautuvia kustannuksia. Uudenlainen BIM-palvelukokonaisuus auttaa saamaan tiedon ja hankkeen hallintaan heti projektin alkuvaiheesta alkaen.

Tehoa vaativaan korjausrakentamiseen

– Korjausrakentamisen alalla ei ole tapahtunut vastaavaa tuottavuusloikkaa digitalisoitumisen myötä, kuten monilla muilla aloilla. Meillä Ark-byroossa on kuitenkin ollut jo pidempään idea tiedonhallinnan paremmasta haltuunotosta ja päällekkäisen työn poistamisesta arkkitehtisuunnittelussa. Tämä tapahtuu lean-ajattelun jatkuvan kehittämisen ja rakennuksen tietomallin (BIM) avulla. Yrityksemme menetti koronan myötä toisen toimialansa ja kolmanneksen liikevaihdostaan. Tässä häiriötilanteessa Business Finlandin kehitystuki on mahdollistanut meille BIM-kehityshankkeeseen panostamisen, arkkitehtitoimisto Ark-byroo Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti Marianna Heikinheimo toteaa.

Laserkeilauksella luotettavat lähtötiedot

– On tärkeätä saada heti korjaushankkeen alkuvaiheessa luotettavat lähtötiedot rakennuksesta. Tämä saadaan muun muassa laserkeilauksen ja siihen yhdistetyn 3D-tietomallinnuksen avulla. Näin suunnitteluprosessista poistuu yksi tai useampia mallintamisvaiheita, joissa sama työ tehdään aina uudestaan, Heikinheimo sanoo. 

Ark-byroo ei ole pelkästään sen varassa, mitä rakennuksen pinnassa ja keilauksella tuotetussa mallissa näkyy. Yritys on tutkinut arvorakennuksia alkutekijöissään, ja laatinut mittavan määrän rakennushistoriaselvityksiä. 

– Meillä on korjausrakentamisen, täydennysrakentamisen ja arkkitehtuurihistorian erikoisosaamista. Sen vuoksi ymmärrämme myös, mitä seinien sisällä on. Palvelumme tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi pistepilven visualisointiin ja lähtökohtia korjaushankkeen hiilijalanjäljen laskentaan, Heikinheimo korostaa.

Korjaussuunnittelun lisäksi Ark-byroo tukee asiakkaitaan täydennysrakentamishankkeiden eri vaiheissa muun muassa kaavakonsulttina ja rakennussuojelun asiantuntijana.  

Integroitu polku läpi prosessin 

– Emme ole ohjelmistokehitystalo, vaan soveltava yritys. Sovellamme jo käytössä olevia tekniikoita ja teknologioita mahdollisimman innovatiivisella ja hallitulla tavalla asiakkaidemme hyväksi. Erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia on paljon, mutta hankkeen eri vaiheiden ja osapuolten yhteispelin sujuvoittamisessa on vielä tehostamisen varaa.  Tarjoamme peruskorjaushankkeisiin digitaalisen polun, jota pitkin peruskorjaushanke etenee mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla, Heikinheimo sanoo. 

– Tämä integroitu palvelukokonaisuus on se uutuus, jonka haluamme asiakkaillemme tarjota.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Ark-Byroo

Ark-Byroo

Ark-byroo suunnittelee tulevaa ja tutkii menneisyyttä. Olemme enemmän kuin arkkitehtitoimisto.