Rakentaminen ottaa digiloikan

Suomessa on patoutunutta potentiaalia älykkäälle ja vastuulliselle rakentamiselle. Digitalisaatio on suuri mahdollisuus alan yrityksille.

Rakentaminen ottaa digiloikan

Energianhallinta- ja automaatioratkaisuja kiinteistöihin toimittavan Schneider Electric liiketoimintajohtaja Tuomas Qvick näkee digitalisaation avaimena alan ongelmien ratkaisuun. Hän kannustaa ottamaan datan taseen rinnalle kiinteistöjen johtamisessa.

Qvick uskoo, että 5-10 vuoden päästä rakennusten teknologiat ovat huomattavasti integroidummat kuin nykyään. Tämä on jo tapahtunut muun muassa IT-maailmassa, autoissa, isoissa koneissa ja teollisuudessa, jossa digitalisaatio on mahdollistanut uudenlaiset lopputuotteet ja palvelut.

– Nyt on oikea aika ottaa rakennusten digiloikka. Rakennusten teknologia-arkkitehtuuri, digitaaliset käyttöliittymät ja elinkaaren aikaiset palvelut tulisi ottaa perinteisen rakennussuunnittelun ja talotekniikan rinnalle.

Hyvin suunnitellussa kiinteistössä myös ihminen voi hyvin. Haasteellista tietysti on, että ihmiset kokevat hyvän olon eri tavoin. Erilaiset sovellukset mahdollistavat kuitenkin monenlaisia asioita. 

Jo nyt on olemassa ratkaisuja, joiden avulla voi kerätä tietoja rakennuksen sisätilojen ja toimintajärjestelmien optimointia varten. Tietojen perusteella voi vaikka älypuhelimesta töihin tullessa tarkistaa, mistä löytyy avokonttorin sopiva vapaa työpiste. Hakukriteeriksi voi säätää omia mieltymyksiä, ja valita paikan sen päivän olotilan mukaan.

– Työteho nousee, kun ihminen voi rakennuksessa hyvin. Älymodernisointi tarjoaa kiinteistönomistajalle isot mahdollisuudet. Pitkällä aikavälillä kiinteistönomistaja hyötyy tilojen muuntojoustavuudesta niiden parempana kysyntänä, Qvick huomauttaa.

Teknologialla hiilijalanjälki kuriin

EU julkaisi lokakuussa ”EU Renovation Wave” -ohjelman, jossa korostetaan korjausrakentamisen tärkeyttä ja rakennusten tekemistä energiatehokkaammiksi. Kiinteistöjen digiloikka voisi korjata myös monia EU:n raportissa esille tulevia epäkohtia.

Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti noin puolet kaikista maailman raaka-aineista ja aiheuttaa kolmasosan kasvihuonekaasupäästöistä. Rakentamisella ja kiinteistöjen ylläpidolla onkin keskeinen rooli ilmastokriisin ratkaisemisessa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Qvickin mielestä rakennukset olisi jo alun alkaen suunniteltava ajan myötä mukautuviksi. Suomessa ja muualla ei ole lainkaan epätavallista, että rakennukset puretaan vain muutaman vuosikymmenen jälkeen osittain siksi, etteivät ne sopeudu muunlaiseen käyttöön kuin mihin ne on suunniteltu. 

– On tärkeää tarkastella kokonaisuutta ja ottaa huomioon ratkaisujen mahdolliset heijastusvaikutukset. Rakennusten pitää muuttua vastaamaan tarpeita. Tulevaisuuden rakennus on ympäristöystävällinen, muuntojoustava, tehokas ja turvallinen sekä ennen kaikkea ihmisen henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottava, Qvick listaa.

Digitaalisuus alan megatrendejä

Digitaalisuus on Qvickin mielestä yksi suurimmista rakennusalaa tällä hetkellä muokkaavista trendeistä. 

– Tulevaisuudessa suunnittelu, rakentaminen ja käyttö integroituvat toisiaan kiertäviksi ketjuiksi. Rakennuksista tulee rakenteiltaan ja teknologoiltaan muuttuviin tarpeisiin sopeutuvia, Qvick visioi. 

Rakentaja joutuu ottamaan vastuun kiinteistön koko elinkaaresta, energiatehokkuudesta, ympäristöystävällisyydestä ja energiankulutuksesta. Tämä mahdollistaa kiertotalouden muissakin kuin juhlapuheissa.

Ala ei ole kuitenkaan nopea muuttumaan. Yhtenä syynä Qvick näkee tähän toimintaketjujen pirstaloituneisuuden. Hän painottaa toimivan kiinteistön olevan monen tekijän summa. Rakennuttajan ja omistajan voi olla vaikea hahmottaa, miten talotekniset osa-alueet ovat kukin sidoksissa toisiinsa. 

– Kiinteistöomistajan kannattaa laittaa rohkeat tavoitteet uudelle rakennushankkeelle ja ohjata itse päätöksentekoa. Vahvalla omistajaohjauksella saa takuuvarmasti syntymään uudenlaisen rakennuksen, joka erottuu massasta niin ekologisuudellaan kuin käyttäjäkeskeisyydellään, Qvick päättää.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Schneider Electric

Schneider Electric

Vuonna 1836 perustetusta Schneider Electricistä on kehittynyt kansainvälinen energian hallinnan spesialisti. Alun perin rauta- ja terästeollisuudessa toiminut ja raskaita koneita ja laivoja valmistanut yritys on sittemmin kasvanut sähkö- ja automaatioalan erikoisosaajaksi. Tänä päivänä Schneider Electric on yritys, joka auttaa saamaan kaiken irti energiasta.

Me Schneider Electricillä uskomme, että energian saatavuus ja digitalisaation edut kuuluvat ihmisen perusoikeuksiin. Meidän tahtotilamme on että jokainen saa vähemmällä aikaan enemmän, ja että "Life Is On" kaikkialla kaikille, joka hetki.
Edistämme tehokkuutta ja kestävää kehitystä tarjoamalla digitaalisia energianhallinta- ja automaatioratkaisuja. Yhdistämme alan johtavat teknologiat, reaaliaikaisen automaation, ohjelmistot ja palvelut ja luomme niistä integroituja ratkaisuja koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja erilaisiin infrastruktuureihin.

Haluamme vapauttaa avoimen, globaalin ja innovatiivisen yhteiskunnan loputtomat mahdollisuudet, jotka vastaavat arvojamme: merkityksellisyyttä, monimuotoisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamista.

Yhteystiedot

Yritysasiakkaat, vaihde: 010 446 610asiakaspalvelu.fi@se.com

Schneider Electric somessa