Pientupa Oy:n yhtiöt MML:n huoneistotietorekisterissä tammikuuhun 2023 mennessä

Isännöintitoimisto Pientupa Oy päätti heti huoneistotieto-järjestelmää koskevan lain astuttua voimaan 2018 olla eturintamassa mukana uudistuksessa.

Kuvassa vasemmalta: Ulf Mäkinen, Kevin Peth, Frida Andersson, Tuija Wahlsten, Laura Torkkeli ja Mikko Juusola
Kuvassa vasemmalta: Ulf Mäkinen, Kevin Peth, Frida Andersson, Tuija Wahlsten, Laura Torkkeli ja Mikko Juusola

Tavoitteena oli siirtää osakeluettelot ennen lain määräämän määräajan, 31.12.2023, umpeutumista. Pientupa on onnistunut tavoitteessaan. Kaikki isännöitävät yhtiöt tullaan siirtämään Huoneistotietojärjestelmään tammikuuhun 2023 mennessä. Jatkossa myös uudet asiakasyhtiöt siirretään suoraan rekisteriin. Asunnonomistajan kannalta tämä tarkoittaa, että hänen osakekirjansa voidaan muuttaa sähköiseen muotoon ja mm. asuntokauppa voidaan toteuttaa MMLn järjestelmässä.

Taustaa

1.1.2019 jälkeen rekisteröidyt yhtiöt ovat jo rekisterissä. Kaikkiaan rekisterissä on ainoastaan n. 7% yhtiöistä ja näistä valtaosa uusia. ”Vanhoista”, ennen 2019 rakennetuista, yhtiöistä on siirrossa onnistunut vasta 23%. Tilanne ei ole kohentunut vuoden 2020 juuri lainkaan. Vaikka siirtymäaikaa on jäljellä reilu vuosi, näemme yhtiöiden siirtymisessä haasteita tai vähintäänkin palvelu tulee ruuhkautumaan loppuvuodesta 2023. Syynä tähän on mm., että muut isännöintitoimistot ovat jääneet odottamaan omilta ohjelmistotoimittajiltaan toimivaa siirtotyökalua. Näille yhtiöille Pientuvan järjestelmätoimittaja, Avaa Solutions Oy, on jo kehittänyt palvelun Avaa.io.

“Kannamme huolta myös tavallisen osakkeenomistajan roolista."

Yksittäinen osakkeenomistaja

Kannamme huolta myös tavallisen osakkeenomistajan roolista ja velvollisuuksista. Yksittäisellä osakkeenomistajalla on aikaa rekisteröidä osakkeensa vuoteen 2033 mennessä. Odotettavissa on epätietoisuutta, miten siirto tulee tehdä.

Pientuvan järjestelmätoimittaja, Avaa Solutions Oy, on jo kehittänyt rekisteröintiä helpottavan palvelun, Avaa.io:n.

Osakkeenomistajat, joiden asuntoosakkeet ovat vielä lainan vakuutena, kohdalla ei ongelmaa ole. Lainoittanut pankki hoitaa tai edesauttaa asiakkaansa osakkeen sähköisessä rekisteröinnissä. Näitä talouksia on n. 30% Suomen asuntoosakekannasta. Valtaosalla talouksista, n. 70%, ei ole asuntovelkaa ja tälle ryhmälle Pientuvassa on ryhdytty pohtimaan lisäpalvelua, sillä kaikilla asunnonomistajilla ei ole ymmärrystä tai halua hoitaa osakkeensa siirtoa itse.

Olemme ylpeitä tästä onnistumisesta, jolla on iso merkitys yhtiöiden hallinnon ja dokumentaation kannalta, mutta myös osakkeenomistajan kannalta.

Kerromme mielellämme lisää:

Mikko Juusola
Toimitusjohtaja / Isännöitsijä
mikko.juusola@pientupa.fi 
Puh. 050 412 2132

Tuija Wahlsten
Isännöinnin palvelupäällikkö / Isännöitsijä
tuija.wahlsten@pientupa.fi 
Puh. 030 636 4655

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Pientupa Oy

Pientupa Oy

Valtakunnallisen yhteistyöverkoston ja digitaalisten työkalujen ansiosta mahdollistamme laadukkaat isännöintipalvelut, riippumatta taloyhtiön kotipaikkakunnasta.

Yhteystiedot

Pitkäkatu 59 G1, 65100 Vaasa 0600 418722 1,00 €/minToimisto@pientupa.fi

Pientupa Oy somessa