Suomalaisinnovaatio vie kiinteistöt uuteen aikakauteen

Kiinteistöhallintaan kehitetty tekoälypohjainen työkalu valjastaa reaaliaikaisen tiedon kiinteistöstä ja sen käyttäjistä toimintojen kehittämisen ja rakennuksen elinkaarta pidentävän päätöksenteon tueksi.

Suomalaisinnovaatio vie kiinteistöt uuteen aikakauteen

Maailman parhaana sovellusinnovaationa palkittu IoT-TICKET® tekee siirtymän kohti älykästä rakentamista ja kiinteistöjohtamista helpoksi. Kiinteistöhallinnan ennakoitavuutta edistävä ja toimintoja tehostava järjestelmä on kerännyt alan toimijoiden keskuudessa kiitosta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Suomalaisomisteisen Wapice Oy:n kehittämä IoT-alusta erottuu markkinoilla edukseen erityisesti integroitavuudellaan ja käyttäjäystävällisyydellään. Yhtiö toi ohjelmoijien temmellyskentäksi mielletyn IoT:n helposti lähestyttävässä muodossa kiinteistö- rakennus ja teollisuusalan osaajien ulottuville.

– IoT on yhä edelleen käsitteenä melko tuore ja tuntematon IT-alan ulkopuolella, jonka vuoksi sen potentiaalista on vielä iso osa käyttämättä. Halusimme madaltaa kynnystä kiinteistöjen elinkaarta pidentävän ja kustannuksia vähentävän palvelun käyttöönottoon luomalla alustan, jota käyttääkseen ei tarvita ohjelmointia. Olemme panostaneet siihen, että uusien sovelluksien tekeminen on nopeaa ja vaivatonta, niin että asiakkaamme voivat itse luoda alustaan haluamansa toteutukset, toimitusjohtaja Pasi Tuominen Wapice Oy:ltä kertoo Microsoftin innovaatiokilpailun voittaneen sovelluksen taustaa.

Todellisella tiedolla tasokasta päätöksentekoa

Kiinteistöala digitalisoituu muun maailman mukana kovaa vauhtia, ja saatavilla oleva tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti. Datan volyymi ja pirstaloituminen eri lähteisiin kuitenkin haastaa relevantin tiedon tunnistamisen ja eri tietolähteiden yhdistämisen optimaalisella tavalla.  IoT-TICKET® ratkaisee haasteen integroimalla eri tietolähteet ja automaatiojärjestelmät yhteen, jolloin saatavilla oleva data on mahdollista hyödyntää tehokkaasti toimintojen kehittämiseen.

– Sovellus harmonisoi kiinteistöjen datan yhteismitalliseksi, jolloin sen käyttö reaaliaikanäkymissä ja raporteissa on helppoa ja tieto saadaan tehokkaasti valjastettua päätöksenteon tueksi. Kun päätökset pohjautuvat oikeaan tietoon, virheet vähenevät ja kustannukset alenevat, Tuominen kiteyttää.

IoT-TICKET® mahdollistaa kiinteistöjen tehokkaan etäseurannan ja analyysin, jolloin kiinteistöhuollon toimenpiteet osataan suunnata oikein, piilevät epäkohdat tulevat näkyväksi ja ongelmakohtiin päästään reagoimaan ajoissa.

– Tekoälyn avulla voidaan kitkeä muun muassa huoltohenkilöstön turha työ ja fyysinen kiertely kohteissa. Näin resurssit saadaan kohdennettua sinne, missä niille on todellinen tarve. Tekoälyn avulla saadaan reaaliajassa tieto esimerkiksi poikkeuksellisesta äänestä tai lämpötilasta kiinteistössä, jolloin mahdolliset ongelmat eivät pääse kasvamaan. Jatkuvan seurannan ja analyysin tuloksena toiminnot tehostuvat, palvelut paranevat, reaktiokyky nopeutuu ja tekeminen oikea-aikaistuu. Ajallaan tehdyt huoltotoimenpiteet vähentävät vahinkojen määrää ja korjauskustannuksia, Tuominen listaa älykkään kiinteistöhallinnan hyötyjä.

”Tehokkuutta kiinteistöjohtamiseen"

IoT-alustan avulla tiedot kiinteistöstä koko sen elinkaaren ajalta säilyvät, vaikka kiinteistöstä vastuussa olevat toimijat vaihtuvat. 

– Läpinäkyvyys ennaltaehkäisee katastrofeja ja tekee mahdolliset rakennusajan virheet näkyväksi sekä toteutuneet korjaustoimenpiteet jäljitettäväksi. Näin digitaaliset ratkaisut edistävät paitsi kiinteistöalan tehokkuutta myös rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta, mikä näkyy käyttömukavuutena, ympäristöystävällisyytenä ja pidempinä elinkaarina. Älykkäiden järjestelmien avulla myös vanhasta rakennuksesta on mahdollista saada moderni, Tuominen sanoo.

Ennakoimalla energiatehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä

Energiatehokkuuden seuranta ja analysointi ovat jo vakiinnuttaneet asemansa kiinteistöalalla, mutta vallitseva maailmantilanne on tehnyt energiakustannusten optimoinnista entistäkin kuumemman perunan. Wapicen tekoälypohjainen työkalu mahdollistaa ennakoivan energiatehokkuuden hallinnan, jolloin käytettävissä olevat resurssit voidaan hyödyntää täydellä potentiaalilla.

– Osa asiakkaistamme esimerkiksi käyttää sovellustamme aurinkovoimaloiden valvontaan sekä optimoi energian kulutustaan pörssisähkön hinnan mukaan. IoT:n käyttömahdollisuuksissa vain mielikuvitus on rajana, Wapicen energialiiketoiminnan johtaja Jyrki Keskinen hymyilee.

IoT-TICKET® -alustan konenäköratkaisun avulla kiinteistön omistajat saavat myös reaaliaikaista tietoa kiinteistön käyttäjistä, jolloin palveluja voidaan kehittää käyttöasteen mukaan.

– Tämä antaa mahdollisuuden parantaa muun muassa kiinteistöjen viihtyvyyttä. Lisäksi esimerkiksi kauppakeskuksissa voidaan suunnata toimenpiteitä asiakkaille sen mukaan, miten ihmiset kiinteistössä liikkuvat. Tietoturvallisesti yksityisyydensuojaa kunnioittaen, Keskinen ja Tuominen päättävät. 

Lue lisää IoT-TICKET® -ratkaisuista sekä älykkäistä energiapalveluista:

wapice/tuotteet/iot-ticket 

wapice/palvelut/alykkaat-energiapalvelut

Teksti: Mari Korhonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Wapice Oy

Wapice Oy

Full-service Software CompanyFounded in 1999, Wapice is a Finnish full-service software company whose solutions are used by domain leading industrial companies around the world.Digitalization forerunnerWe offer close technology partnership and digital services to our customers. Our goal is to make the best use of digitalization opportunities.Succeeding togetherWe enhance our customer's business and bring them to the forefront of digitalization. The success of our customers is vital to us as it also a precondition for our own success.

Artikkelin asiantuntijat

Jyrki Keskinen

energialiiketoiminnan johtaja, Wapice Oy

Pasi Tuominen

toimitusjohtaja, Wapice Oy

Yhteystiedot

+358 10 277 5000INFO@WAPICE.COM

Wapice Oy somessa