04.04.2022

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry - tavoitteena isännöinnin kokonaislaadun parantaminen

Laadukas isännöinti perustuu ammattiosaamiseen ja isännöinnin eettisten ohjeiden noudattamiseen. Järkevä tapa isännöinnin laadun varmistamiseen on valita taloyhtiön palvelukseen auktorisoitu isännöitsijä tai ISA-auktorisoitu isännöintiyritys

"Kaikki pohjaa siihen, että ISA-auktorisoidut yritykset samoin kuin auktorisoidut isännöitsijät ovat sitoutuneet noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita" kertoo asiamies Antti Kumpulainen.
"Kaikki pohjaa siihen, että ISA-auktorisoidut yritykset samoin kuin auktorisoidut isännöitsijät ovat sitoutuneet noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita" kertoo asiamies Antti Kumpulainen.

Vuonna 1987 perustettu Isännöinnin Auktorisointi ISA ry tekee työtä laadukkaan isännöinnin eteen. Yhdistyksen taustalla ovat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry, ja sen tärkeimmät tehtävät ovat isännöitsijöiden ja isännöintiyritysten auktorisoinnit sekä niihin liittyvä valvontamenettely. Auktorisoidut isännöitsijät ja ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita.

– ISA perustettiin aikanaan, koska haluttiin isännöintialalle toimija, joka toiminnoillaan ja järjestelmillään parantaa isännöinnin laatua, sanoo asiamies Antti 
Kumpulainen.

ISA järjestää pätevyysvaatimukset täyttäville isännöitsijöille auktorisointitenttejä 8–10 kertaa vuodessa. Auktorisointiin pyrkivältä isännöitsijältä edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta päätoimisesta isännöinnistä viimeisten 10 vuoden aikana. Lisäksi vaaditaan vähintään isännöitsijän ammattitutkinto sekä kokemusta taloyhtiön projektien läpiviennistä ja johtamisesta. Tentti täytyy uusia kuuden vuoden välein, samoin isännöitsijän tulee ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan vähintään 21 tunnin vuosittaisella täydennyskoulutuksella.

– Tentti on vaativa ja mittaa hyvin isännöitsijän osaamista keskeisissä asioissa. Puolet 50 kysymyksestä käsittelee asunto-osakeyhtiölakia ja puolet muita säädöksiä ja asetuksia, jotka vaikuttavat isännöintitehtävien toteuttamiseen, Kumpulainen kertoo. 

Tällä hetkellä auktorisoituja isännöitsijöitä on Suomessa yli 100, ja määrä kasvaa edelleen.

Isännöinnin eettiset ohjeet kaiken pohjana

Isännöitsijöiden auktorisoinnin ohella ISA vastaa isännöintiyritysten auditoinnista yhdessä yhteistyökumppaninsa DNV:n kanssa. 

– Kun isännöintiyritys haluaa hakea itselleen tunnustettua laatustatusta, se voi hakeutua ISAn kautta auditointiin. Auditointi on hieman pidempi projekti, jossa tarkastellaan yrityksen keskeiset prosessit ja toimintamallit. Auditoinnin hyväksymiselle on tiukat ja tarkat vaatimukset, Kumpulainen sanoo. 

Auditointi uusitaan kolmen vuoden välein. Auditoitujen yritysten on huolehdittava myös sisäisestä auditoinnista, jotta toiminnan laadun ylläpito ja kehittäminen on jatkuvaa.

“Auditointi uusitaan kolmen vuoden välein".

– Kaikki pohjaa siihen, että ISA-auktorisoidut yritykset samoin kuin auktorisoidut isännöitsijät ovat sitoutuneet noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita. Taloyhtiöiden hallitukset voivat tarkastella, toteutuuko ohjeiden noudattaminen päivittäisissä isännöintiasioissa. 

Jos poikkeamia ilmenee, ISAn auktorisointitoimikunta käsittelee valvontamenettelyn mukaiset kantelut ja antaa ratkaisut tapauskohtaisesti. 

ISA haluaa jatkossakin olla merkittävä tekijä isännöinnin kokonaislaadun parantamisessa ja uudistaa parhaillaan strategiaansa. Uudistuksen puitteissa muun muassa määritellään auktorisoinnit ja auditoinnit sekä valvontamenettely vastaamaan tämän päivän isännöintialan haasteisiin. Kumpulainen korostaa isännöinnin eettisiä ohjeita kaiken perustana. 

– Isännöinnin eettiset ohjeet ovat hyvä ohjeistus. Jos niiden mukaan toimitaan, pystytään varmasti tuottamaan entistä parempaa ja laadukkaampaa isännöintiä. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on perustettu vuonna 1987. ISA:n taustalla ovat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry.
ISA ylläpitää ja kehittää isännöinnin auktorisointijärjestelmää, auktorisoi isännöitsijöitä ja isännöintiyrityksiä ja valvoo niiden toimintaa.
Toiminnallaan ISA edistää ammattimaista ja kehittyvää isännöintiä sekä pitkäjänteistä kiinteistöjen ylläpitoa.
ISA-yhteisöön kuuluu 195 isännöintiyritystä ja -toimipaikkaa.

Artikkelin asiantuntijat

Antti Kumpulainen

asiamies, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry

Yhteystiedot

PL 1370, 00101 Helsinki antti.kumpulainen@isayhdistys.fi