Kansallisvarallisuutemme vastuullinen ylläpitäjä

Maamme asuinkerros- ja rivitaloihin on sitoutunut 190 miljardia euroa, lähes 40 prosenttia koko rakennuskantamme arvosta. Taloyhtiöiden hyvällä hallinnolla ja rakennusten suunnitelmallisella kunnossapidolla on siten valtava merkitys paitsi osakkaille, myös koko kansantaloudelle.

Kansallisvarallisuutemme vastuullinen ylläpitäjä

Kokonaisvaltaisia isännöinti- ja huoltopalveluja tarjoava espoolainen Matinkylän Huolto Oy on huolehtinut asiakkaittensa omaisuuden ylläpidosta vastuullisesti jo yli puolen vuosisadan ajan. 

Toimitusjohtaja Tarja Kohonen toteaa vastuullisuuden koostuvan lukemattomista pienistä, isosti vaikuttavista teoista niin omaa henkilökuntaa kuin asiakkaita ja ympäröivää yhteisöä kohtaan. 

– Erityisesti haluan korostaa vastuullisuuteen vahvasti liittyvää avoimuutta ja luottamusta; sitä, että työntekijät ja asiakkaat voivat luottaa toimintaamme ja sen läpinäkyvyyteen. 

Asiakkaitten suuntaan tämä tarkoittaa, että yrityksen isännöitsijät huolehtivat omalta osaltaan siitä, että he vievät taloyhtiöihin tietoa niiden järkevästä hoidosta yhtiön arvon säilyttämiseksi. Tähän kuuluu oikea-aikaisen tiedon jakaminen yhtiöiden hallituksille mm. remonttien ajoituksesta, rahoituksen hoitamisesta, ympäristö- ja muiden asumiseen liittyvien asioiden vastuullisesta hoitamisesta, jotta ihmisillä on turvallista asua. 

– Taloyhtiöt tekevät tietysti päätökset itsenäisesti, isännöinnin tehtävä on kuitenkin viestiä  asioista, kertoo Korhonen. 

Matinkylän Huolto poikkeaa monista muista alalla toimivista yrityksistä siinä, että siellä on panostettu vahvasti tekniseen osaamiseen hallinnollisen osaamisen rinnalla. Puolet isännöitsijöistä onkin teknisiä asiantuntijoita. 

Tekninen isännöitsijä tutustuu uuteen taloyhtiöön aina perusteellisesti paikan päällä ja tämän jälkeen voidaan tehdä yhtiökohtainen kunnossapidon periaateohjelma yhdelle, neljälle ja viidelle vuodelle. Siitä käy ilmi tulossa olevat korjaushankkeet alustavine hinta-arvioineen.

– Tämä on hyvä työpaperi hallitukselle, vaikka varsinkaan isoista remonttitarpeista kuuleminen ei aina ole kovin miellyttävää. Mielestäni on kuitenkin vastuullista isännöintiä tuoda esiin tarvittavat toimenpiteet, jotta yllätyksiä ei pääse muodostumaan, sanoo Korhonen. 

Vakaa alueellinen toimija

Taloyhtiöiden omistama Matinkylän Huolto toimii Espoon Matinkylässä ja sen ympäristössä. Isännöinnistä vastaa noin 30 henkilöä, saman verran työskentelee huollossa. 

– Meillä viihdytään, pisimmät työurat ovat olleet yli 40 vuotta. Viihtyvyyteen vaikuttavat monet seikat, mm. ammatillinen ilmapiiri, urapolkujen tukeminen sekä yhtiön vakavaraisuus. Tuemme kouluttautumista ja esimerkiksi kaikilla hallinnonkiinteistösihteereillämme on isännöitsijän koulutus, kertoo Korhonen. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Matinkylän Huolto

Matinkylän Huolto

Matinkylän Huolto on asiakasyhtiöidensä omistama kiinteistöalan palveluyritys. Toimintamme ydinalue on Matinkylä ja sen lähialueet eteläisessä Espoossa. Panostamme toiminnassamme Etelä-Espoon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Laaja palveluvalikoimamme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden ostaa kaikki tarvitsemansa kiinteistönpitopalvelut yhdestä yrityksestä tai vain haluamansa osapalvelut. Palveluihimme kuuluu isännöinti, kiinteistöjen hoito ja huolto, ympäristönhoito, energianhallinta sekä tekniset asiantuntijat.

Artikkelin asiantuntijat

Tarja Kohonen

Tarja Kohonen

toimitusjohtaja