Arvokasta toimintaa kiinteistöalalla

Kun toisessa vaakakupissa painavat sijoittajien tuotto-odotukset ja toisessa näiden samojen sijoittajien omistamien asuntojen ja toimitilojen vuokralaisten arki, moni kiinteistövarainhoitaja saattaa löytää itsensä kahden tulen välistä. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy on onnistunut määrittelemään toiminnalleen suuntaviivat, jotka tuovat iloa kaikille osapuolille.

Yhtenä onnistumisen kivijalkana ovat uudelleen määritellyt LähiTapiola ryhmän arvot. LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toimitusjohtaja Vesa Immonen kertoo niiden olevan poikkeuksellisen puhuttelevat ja henkilökohtaiset – ja juuri siksi niin hyvin omaksutut.

– Arvot näkyvät arjessamme joka päivä, ja juuri siksi ne koetaan omiksi, Vesa Immonen kertoo. – Meidän arvomme ovat henkilöstön itsensä määrittelemiä. Arvoja toteutetaan vastuullisuusperiaattein, joita varmistetaan säännöllisillä mittauksilla.

Hyvät arvot saavat hyvää aikaan 

Arvojohdettu toiminta ja jatkuva itsensä kehittäminen ovat todistetusti puhutelleet myös ulkoisia sidosryhmiä. Yhtenä osoituksena tästä on Suomen Laatuyhdistyksen LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolle alkuvuodesta myöntämä Suomen laatupalkinto. Yhtenä palkitsemiskriteerinä mainittiin ryhmän vahvat, henkilöstön sisäistämät arvot, jotka luovat pohjan yhdenmukaiselle organisaatiokulttuurille ja ennustettavalle toiminnalle.

Arjessa arvot näkyvät vastuullisen ja avoimen toiminnan kautta. Pienillä käytännön teoilla voidaan laajassa asiakaskunnassa ja mittavassa varallisuudessa saavuttaa suuria asioita, joilla on merkitys ihmisten elämään koko yhteiskunnan ja kansantalouden mittapuussa. Suomen kansallisvarallisuudesta noin 70 prosenttia on kiinni rakennetussa ympäristössä; on selvää, että muutokset kiinteistöalan mielipiteissä, asenteissa ja työskentelytavoissa saavat aikaan huikeita sosioekonomisia kerrannaisvaikutuksia.  

  

Kotona arvot korostuvat

Kun puhutaan ihmisten kodeista ja niiden omistamisesta, arvomaailmat kohtaavat; arvojohtamisen ja vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään. Vastuullisuusnäkökulma on erityisen merkittävä yrityksille, jotka toimivat ihmisen lähielinpiirissä. 

Vesa Immonen toteaakin, että liiketoiminnallisten periaatteiden lisäksi on tällä alalla oltava myös tunneälyä, joka auttaa sijoittajia ymmärtämään asumista ja ihmisten arkea sekä yritysten menestymisen edellytyksiä. Pitkäjänteinen toiminta on kaikkien osapuolten kannalta tässä paras ja kannattavin tekemisen malli.

– Systemaattisuuden merkitys on kasvanut viime vuosina, ja se on pelkästään hyvä asia. Kiinteistöala on LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n reilun kymmenvuotisen historian aikana kokenut hyvinkin radikaaleja muutoksia, ja suhdanteet heittelevät tulevaisuudessakin. Yhteiset arvot ankkuroivat toimintamme suunnan, ja henkilöstön vahva sitoutuminen varmistaa sen, että kurssi säilyy toimintaympäristön satunnaisista turbulensseista huolimatta.

KATSO HIGHLIGHT-KOOSTE HAASTATTELUSTA 

KATSO KOKO VIDEO HAASTATTELUSTA 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy on Suomen suurimpia kiinteistövarainhoitajia, joka hoitaa sijoittaja-asiakkaidensa kiinteistövarallisuutta ja tarjoaa laadukkaita toimitiloja ja asuntoja vuokralaisasiakkaidensa tarpeita vastaavasti.