Tulevaisuuden koulu joustaa ja elää kellon ympäri

Koulu voi tarjota toimivat tilat myös harrastuksille, yritystoiminnalle, päiväkodille tai vaikkapa kuntapäättäjille. Uudenlaisia oppimisympäristöjä suunnittelevassa Arkkitehtitoimisto Innovarchissa näiden ajatusmuurien ja väliseinien murtaminen on jo arkipäivää.

Tulevaisuuden koulu joustaa ja elää kellon ympäri

Menneinä vuosina koulu oli perustehtävänsä ohella lähiseudun asukkaiden yhteinen kohtaamispaikka, jonka ovet olivat auki myös iltaisin ja jopa viikonloppuisin.

Koulupäivän päätyttyä sen suojissa viihtyivät sulassa sovussa niin kulttuurin, käsitöiden ja liikunnan harrastajat. Samaan aikaan jossain luokassa saattoi vielä kokoontua kaupunginosa- tai kyläyhdistys.

Edellä kerrottu kuvaus on entistä useammalla paikkakunnalla katoavaa tai jo kadonnutta kansanperinnettä. Käyttäjien tarpeet ovat monessa kohtaa muuttuneet eikä perinteinen koulurakennus välttämättä taivu nykyvaateisiin.

Moni koulukiinteistö on myös sulkenut ovensa joko kiinteistön heikon kunnon tai vähäisten oppilasmäärien takia. Koulunkäynti toki sujuu parakkikouluissa ja väliaikaisissa väistötiloissa, mutta muuta toimintaa niissä on usein vaikea järjestää.

Sisältö on seiniä tärkeämpää

Nämä arkiset haasteet ovat tulleet tutuiksi myös Vahanen-yhtiöihin kuuluvassa Innovarchissa.

Espoolainen arkkitehtitoimisto on pureutunut koulujen ja oppimisympäristöjen suunnitteluun pintaa syvemmältä jo vuosien ajan ja tarttunut siihen entistä tiukemmin vuoden 2016 opetussuunnitelma-uudistuksen myötä.

Uudistetussa opetusmallissa korostetaan muun muassa oppilaiden aktiivista roolia ja oppimisen iloa, vuorovaikutustaitoja sekä laaja-alaista yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Perinteisen luentomallisen opetuksen sijaan painotetaan oppilaiden omatoimisuutta ja opettajan valmentavaa otetta.

Samalla on kirkastunut, että myös opetustiloissa on tärkeintä miettiä kokonaisuuden toimivuutta, erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita sekä tilojen muuntojoustavuutta.

– Koronakriisi ja etäopetus osoittivat, että seinien sijaan tärkeintä on sisältö ja toiminta. Opetus ja opiskelu sujuivat myös poikkeusoloissa, vaikka ympärillä ei ollutkaan perinteistä kouluympäristöä, Innovarchin toimitusjohtaja
Vepe Erikkilä toteaa.

Uramon koulu Riihimäellä on yksi esimerkki uudenlaisesta oppimisympäristöstä ja koulusuunnittelista. Saman katon alla on peruskoulun lisäksi mm. päiväkoti. Lisäksi se kaupunginvaltuuston kokouspaikka.

Erikkilä ja suunnittelujohtaja Hanna Hilmola ennustavatkin, että koronakriisin myötä otettu pitkä ja nopea digiloikka tulee mullistamaan koulu- ja oppilaitoshankkeita. Neliöt otetaan entistä tehokkaampaan ja monipuolisempaan käyttöön ja samalla korostuu tilojen helppo ja nopea muunneltavuus.

– Koulun yhteyteen voi tulla muitakin toimintoja ja toisaalta opetustilat voivat sijaita jossain aivan muualla kuin perinteisessä koulukiinteistössä. Koulun voi rakentaa esimerkiksi tyhjäksi jääneeseen toimistokiinteistöön tai jos tilantarve on pieni, vaikka vähälle käytölle jääneisiin kokoustiloihin, Hilmola toteaa.

Uramon koulu aukoo uusia uria

Yhtenä esimerkkinä Innovarchin ”kädenjäljestä”  ja koulurakentamisen uusista tuulista he mainitsevat Uramon koulun Riihimäellä.

Samasta rakennuksesta löytyy peruskoulun lisäksi päiväkoti, ruokailutila ja liikuntasali. Iltaisin koulu tarjoaa kuntalaisille monipuoliset kokoontumis- ja harrastusmahdollisuudet. Se toimii myös kaupunginvaltuuston kokouspaikkana.

– Koronakriisi avannee silmiä etenkin isojen kiinteistö- ja kouluinvestointien äärellä olevissa kunnissa. Monia asioita kannattaa tällaisen digiloikan jälkeen miettiä aivan uudesta näkökulmasta,
Erikkilä toteaa.

– Harvemman kouluverkon ja pitkien koulumatkojen kunnissa on puolestaan syytä pohtia, voisiko opetusta järjestää paikallisesti jossain korvaavissa tiloissa ja osittain etäyhteyksin, Hilmola lisää.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Innovarch ja Oppimisympäristö +

Innovarch ja Oppimisympäristö +

Palvelu tarjoaa asiantuntija-apua kouluhankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Asiakkaita ovat koulut ja oppilaitokset, kaupungit ja kunnat sekä yksityiset koulutuksen tarjoajat. Suunnittelutyö tehdään käyttäjälähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti, työpajoista ja konseptista valmiiseen sisustettuun kouluun saakka. Asiantuntijat tunnistavat tilaajan ja käyttäjien tarpeet, suunnittelevat toimintatavan ja asettavat tavoitteet. Hankkeen etenemistä seurataan visuaalisen aikataulun avulla.