Markkinajohtaja Labkotec on laadukkaiden ratkaisujen asiantuntija

Labkotec on tuulivoimaloiden jääntunnistusratkaisujen markkinajohtaja, jonka tuotteita on käytössä maailmanlaajuisesti. Pitkälti Suomessa valmistettavan ratkaisun avulla saadaan aikaan merkittäviä taloudellisia ja ympäristöhyötyjä.

Markkinajohtaja Labkotec on laadukkaiden ratkaisujen asiantuntija

Jo 60 vuotta toiminut  Labkotec tunnetaan laadukkaiden mitttausratkaisujen ja -palvelujen asiantuntijana. Yrityksen tuotteita tukee oma LabkoNet-pilvipalvelu, jonka avulla mittausdataa voidaan käsitellä ja hyödyntää etänä.

Yrityksen kehittämä tuulivoimaloiden jääntunnistusratkaisu on saanut alkunsa 90-luvulla, kun jääntunnistusta kehitettiin McDonnell-Douglasin kanssa yhteistyössä MD-11 laajarunkokoneisiin, jollaisilla myös Finnair operoi tuolloin. Tuulivoima-alan kovan kasvun ja McDonnell-Douglasin fuusioituminen Boeingiin ja lentoalan sertifioinnin haastavuuden myötä ratkaisu löysi uuden paikkansa.

– Olemme ensimmäinen tuulivoimaloiden jääntunnistusratkaisujen kehittäjä ja markkinajohtaja alusta asti, kertoo toimitusjohtaja Janne Uusinoka.

”Labkotecin ratkaisu eroaa muista tarjolla olevista vaihtoehdoista niin, että se sijoitetaan lapojen sijaan voimalan katolle".

Labkotecin ratkaisu eroaa muista tarjolla olevista vaihtoehdoista niin, että se sijoitetaan lapojen sijaan voimalan katolle. Anturi mittaa jäätäviä olosuhteita ja sen ultraäänisignaalin amplitudin vaihtelu lähettää määriteltyjen parametrien mukaan jäähälytyksen. Tällöin voimala voidaan sulkea tai ottaa käyttöön lapojen lämmitys.

– Tuulivoimaloiden lapapituudet ovat merkittäviä ja lavasta on haastavaa löytää hyvää mittauskohtaa. Olosuhteiden mittaaminen katolta epäsuorasti antaakin edustavampaa dataa. Katolle asetettava laite on myös helposti plug and play -käyttöönotettava, kestävä ja sen huoltotarve on hyvin pieni. Se ei myöskään kulu toisin kuin tarroilla lapoihin asennettavat anturit, myyntijohtaja Kari Kananen mainitsee.

Turvallisuutta lisäämään Labkotec tarjoaa varoitusvalojärjestelmiä, joilla tuulipuiston alueella liikkuvia voidaan varoittaa jäätävistä olosuhteista.

Ratkaisu mahdollistaa tuottavuuden optimoinnin

Lapoihin kertyvä jää pilaa aerodynamiikkaa, mikä laskee tuulivoimalan tuottavuutta jopa kymmenkunta prosenttia. Jääntunnistusratkaisun avulla voidaankin arvioida koska voimaloiden käyttö on kannattavaa.

– Sähkönhinnan vaihtelun myötä tuotannon ennustaminen on entistä tärkeämpi tekijä. Sähkön pörssihinta ohjaa sitä, kannattaako voimala sulkea jään takia, Kananen toteaa.

Jää lisää myös lapojen sekä voimalan muiden komponenttien kulumista. Taloudellista etua jääntunnistusratkaisusta saadaankin myös kunnossapitokustannusten osalta.

”Taloudellista etua jääntunnistusratkaisusta saadaan myös kunnossa-pitokustannusten 
osalta".

– Valmistajat lupaavat tuulivoimaloille nykyisin jopa 30 vuoden elinkaaren, kun vielä muutama vuosi sitten 20 vuotta oli vakio ja 25 vuotta maksimi. Elinkaaren pidentäminen helpottuu ja kalliit huollot vähenevät. Huoltokäyntien väheneminen etävalvontajärjestelmän ansiosta lisää myös ympäristöystävällisyyttä esimerkiksi polttoaineen säästönä, Uusinoka sanoo.

LabkoNet-etävalvontajärjestelmä tukeekin käyttäjien saamia hyötyjä merkittävästi. Voimalan statusta voidaan tarkkailla omalta päätteeltä etänä ja dataa hyödyntää huoltojen ja logistiikan suunnittelussa.

Tuulivoimaloiden jääntunnistuksen globaali ykkönen ja suunnannäyttäjä. Kuvassa ovat Labkotec Groupin toimitusjohtaja Janne Uusinoka, tuotantotyöntekijä Jari Harju ja myyntijohtaja Kari Kananen. 

Erittäin tärkeä hyöty ratkaisussa on turvallisuus, koska lavasta kovalla voimalla irtoava jää on suuri riski. Turvallisuutta lisäämään Labkotec tarjoaa myös varoitusvalojärjestelmiä, joilla tuulivoimalan alueella liikkuvia voidaan varoittaa olosuhteista.

Labkotecillä nähdään, että tuulivoimamarkkina antaa tulevaisuuteen hyvin kirkkaita näkymiä. Etäkäytettävyyden ja datan hyödyntämismahdollisuuksien uskotaan tuovan lisätukea kasvulle.

– Tämä markkina ei katoa alta. Tuulivoimaloiden jääntunnistuksessa olemme käytännössä koko toimialan olemassaolon ajan olleet globaali ykkönen ja suunnannäyttäjä. Työskentelemme jatkuvasti jääntunnistuksen parissa edelleen kehittääksemme tuotteita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä tehokkaamman tuulivoimaloiden käytön, Uusinoka kiteyttää.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Labkotec Oy

Labkotec Oy

Labkotec Oy on mittauksiin ja etävalvontaan erikoistunut suomalainen teollisuusyritys. Tarjoamme vastuullisia mittausratkaisuja kuntien ja teollisuuden vaativiin kohteisiin, jotka auttavat asiakkaitamme suojelemaan ympäristöä ja ihmisiä, sekä vähentämään energian, veden, materiaalien käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. Yli puolet yrityksen tuotannosta menee vientiin. Labkotec Oy kuuluu kansainväliseen Indutrade-konserniin.

Artikkelin asiantuntijat

Janne Uusinoka

toimitusjohtaja, Labkotec Oy

Kari Kananen

myyntijohtaja, Labkotec Oy

Yhteystiedot

Myllyhaantie 6, FI-33960 Pirkkala, Finland Sales and services Tel. +358 29 006 260info@labkotec.fi

Labkotec Oy somessa