Digitaalinen liiketoiminta monimuotoistuu – kuinka varmistaa eheä asiakaskokemus?

Digitaaliset palvelut ja kaupankäynnin muodot ulottuvat jo miltei kaikkiin mahdollisiin laitteisiin ja kohtaamispisteisiin. Aika, jolloin digitalisaation katsottiin merkitsevän pelkkää verkkokauppaa on lopullisesti ohi: viimeistään nyt on organisaatioiden mietittävä digitaalisen liiketoimintansa periaatteet uudelleen ja varmistettava verkossa läsnäolon merkityksellisyys – riippumatta siitä missä, koska ja miten asiakas kohdataan.

Marko Rytkönen, Country Manager, Vaimo Finland
Marko Rytkönen, Country Manager, Vaimo Finland

– Parhaimmillaan digitaalinen liiketoiminta luo kestäviä kokemuksia, jotka resonoivat brändin kanssa tavalla, joka erottuu edukseen, sanoo johtavan digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaorganisaation Vaimo Finlandin Country Manager Marko Rytkönen.

– Kun kohtaamispisteiden määrä kasvaa, kasvaa myös riski, että asiakaskokemuksen yhtenäisyys kärsii. 

Erilaiset ratkaisut vaativat erilaisia komponentteja, ja kun näitä komponentteja muutetaan kehitettäessä uusia käyttöliittymiä, paineistuu koko infrastruktuuri muuttumaan vastaavasti.

Toisin kuin yleisesti käytetty  monoliittinen verkkokauppa-alusta, composable commerce on konsepti, jonka varaan jokainen ratkaisu voidaan rakentaa modulaarisesti, vain tarpeellisia sovelluksia hyödyntäen.

– Composable-arkkitehtuuri on usein paras vaihtoehto yrityksille, jotka hakevat joustavuutta ja skaa- lautuvuutta, Rytkönen sanoo.

– Se mahdollistaa yksilöllisen tavan toteuttaa digitaalista liiketoi- mintaa ja helpot integraatiot alan parhaisiin ratkaisuihin.

Composable commerce tukee kokonaisvaltaista asiakaskokemusta, sillä siihen voi liittää ominaisuuksia, jotka esimerkiksi tukevat kenttämyyntiä, helpottavat jatkotilauksia NFC:n avulla tai käyttävät konfiguraattoreita monimutkaisten tuotteiden räätälöintiin.

Digitaalisessa liiketoiminnassa onnistuminen edellyttää oikeanlaista organisaation ja kustannusten johtamista. Useamman teknologiapinon hallinta vaatii myös erilaista tapaa ajatella. Yrityksen pitkän tähtäimen kilpailukyky on johtajien vastuulla – myös, ja etenkin silloin, kun kyse on digitaalisen liiketoiminnan rakenteista.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Vaimo Finland

Vaimo Finland

Olemme täyden palvelun monikanavainen ratkaisutoimittaja. Autamme brändejä, kauppiaita ja valmistajia eri puolilla maailmaa vauhdittamaan digitaalisen liiketoiminnan menestystä.

Olemme tuottaneet räätälöityjä verkkokaupparatkaisuja jo yli 400 B2B- ja B2C -brändille ja kauppiaalle.

Artikkelin asiantuntijat

Marko Rytkönen

Country Manager for Vaimo Finland

Yhteystiedot

Lönnrotinkatu 5 00120 Helsinki +358 10 396 2900

Vaimo Finland somessa

Erikoisosaaminen