05.09.2022

Energiatodistus helpoksi

Planeran luoman EasyE:n avulla energiatodistuksen hankinta, säilytys ja uusiminen on helppoa. Palvelu yhdistää rakennuksen omistajan ja pätevöityneen energiatodistuksen laatijan.

Kuva: Teemu Oksanen
Kuva: Teemu Oksanen

Vuonna 2013 voimaan tulleen lain (50/2013) mukaisesti rakennuksen omistaja vastaa siitä, että rakennukselle hankitaan energiatodistus. Lain tarkoituksena on edistää rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa. Energiatodistus tulee olla esitettävissä rakennuksen tai huoneiston osto- ja myyntitilanteissa, ja sen voimassaoloaika on maksimissaan 10 vuotta.

Korjausrakentamisen palveluihin erikoistunut konsulttitoimisto Planera on tuomassa markkinoille täysin uuden tyyppisen mallin energiatodistuksen hankkimiseen ja laatimiseen, EasyE-palvelun.

Palvelu toimii alustamallilla, joka yhdistää energiatodistusta tarvitsevan rakennuksen omistajan sekä pätevöityneen energiatodistuksen laatijan. Energiatodistuksen tilaajalle palvelu toimii EasyE:n verkkosivulla (easye.fi), ja Planeran kumppanina toimiville energiatodistuksen laatijoille palvelussa on oma portaali, josta löytyy EasyE-laskentasovellus ja tilausten työjono.  

Kodinomistajille ja isännöintitoimistoille

Rakennuksen omistajalle palvelu tarjoaa energiatodistuksen tilaamiseen helpon prosessin, nopean toimituksen ja markkinoita edullisemman hinnoittelun sekä tietokannan energiatodistuksen säilyttämistä varten. Järjestelmä muistuttaa automaattisesti rakennuksen omistajaa, kun todistuksen voimassaoloaika on päättymässä. Uusimisen voi tilata muutamalla klikkauksella.

Useamman kiinteistön omistajalle tai hallinnoijalle, esimerkiksi isännöintitoimistoille, palvelu mahdollistaa tilin luomisen ja kiinteistösalkun todistustilanteen ajantasaisen tarkastelun.

“Rakennuksen omistajalle palvelu tarjoaa energiatodistuksen tilaamiseen helpon prosessin."

Palvelua käyttävälle energiatodistuksen laatijalle EasyE tarjoaa sekä alueellisesti rajatun tilauskannan että käyttäjäystävällisen ja pitkälle automatisoidun laskentatyökalun todistusten laatimiseen. EasyE-sovellukseen on rakennettu monta laskentaa helpottavaa ominaisuutta: rajapinta Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistötietokantaan lähtötietojen hakemiseen, esitäytetyt laskentaparametrit rakennusluvan vireilletulovuoden mukaan, työkalu pinta-alojen laskentaan, valmiit laitetietokannat, valmiiksi koodatut energiatehokkuuden laskentakaavat, automatisoidut energiatehokkuuden tehostamiskeinot. Valmiin energiatodistuksen pystyy lataamaan sovelluksesta suoraan ARAn energiatodistutietokantaan.

Palvelua käyttävälle energiatodistuksen laatijalle EasyE tarjoaa sekä alueellisesti rajatun tilauskannan että käyttäjäystävällisen ja pitkälle automatisoidun laskentatyökalun todistusten laatimiseen. 

Sovelluksen lisenssikäyttäjäksi voi hakeutua kuka tahansa pätevöitynyt energiatodistusten laatija.

EasyE-palvelu ja sen sisältämä laskentateknologia on tarkoitus kaupallistaa kolmessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa palvelu otetaan käyttöön Suomen markkinoilla, toisessa vaiheessa sovellusta kehitetään palvelemaan myös energiakonsultaatiota tuomalla mukaan elinkaari- ja hintalaskentaa, ja kolmannessa vaiheessa palvelua lähdetään kansainvälistämään. Toista ja kolmatta vaihetta varten tullaan hakemaan ulkopuolista rahoitusta.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Planera

Planera

Planera on korjausrakentamisen halutuin kumppani ja alaa uudistava utelias edelläkävijä. Toimintamme päämääränä on tyytyväinen asiakas.

Yhteystiedot

Sahaajankatu 19, 00880 Helsinki Sahaajankatu 19 00880 Helsinki 010 339 3700myynti@planera.fi