Digitaaliset ratkaisut tuovat kaupanalalle joustavuutta

EWQ tarjoaa digitaalisen myymäläviestinnän sekä etäjonotuksen ratkaisuja. Asiakkaille niiden käyttämisestä on tehty helppoa ja kätevää luomalla kaikki palvelut yhdistävä mikroarkkitehtuurialusta. Yrityksen kaikessa toiminnassa korostuu vastuullisuus.

Digitaaliset ratkaisut tuovat kaupanalalle joustavuutta

EWQ tarjoaa kolmea palveluratkaisua: digitaalista jonottamis- ja vuoropalvelua, elektronisia hintalappuja sekä infonäyttöjä. Kaikkia kolmea yhdistää EWQ Zone, pilvipalvelu, joka kerää asiakkaiden datan hyödynnettäväksi yhteen paikkaan. 

– Olemme halunneet nivoa kolme asiakkaiden tyypillistä haastetta yhteen ja tarjota niitä yhtenä palveluna, aloittaa toimitusjohtaja Sampo Brisk

Vuoropalvelun ja jonottamisen osalta EWQ on Suomen markkinajohtaja, ja kehittänyt palveluaan sen osalta jo vuodesta 1996. Digitaalinen etäjonotus tuo selviä etuja sekä kaupanalan toimijoille että loppuasiakkaille. 

– Sen avulla nähdään jonotusajat ja poistuma, sekä esimerkiksi se, mikä palvelupiste on ruuhkautunut. Tätä tietoa hyödyntäen esimerkiksi työvuorot voidaan suunnitella niin, että piikkien aikana käytössä on enemmän henkilöstöä ja hiljaisina aikoina voidaan tehdä muuta, Brisk kuvailee. 

Erityisesti nyt korona-aikana loppuasiakkaan näkökulma on korostunut, kun fyysistä oleilua rajatussa tilassa on haluttu välttää. Digitaalisella vuoropalvelulla odotusajan voi sen sijaan käyttää esimerkiksi muiden ostosten tekemiseen.

Elektroniset hintalaput sen sijaan ovat paitsi helpotus kauppiaille, myös vastuullisempi vaihtoehto. Niiden avulla säästetään valtavasti printattua paperia, haaskattua aikaa sekä inhimillisiä virheitä. 

– Ne tuovat myös tehokkuutta verkkokaupan keräilyyn sekä hyllyttämiseen, Brisk esittää. 

Digitaalisten näyttöjenkin käyttäminen on todella helppoa EWQ:n ratkaisuilla. Halutut kampanjat saadaan nopeasti näkyviin esimerkiksi kaikkiin myymäläketjun näyttöihin kerralla. 

EWQ Zone on kaiken sydämessä

Yritykselle selkeä kilpailuetu on sen itsensä kehittämä EWQ Zone. CTO Mikael Krogiuksen mukaan sen kehitys on pohjautunut ajatukseen siitä, että ratkaisu on teknisesti softaa, mutta asiakkaalle ensisijaisesti palvelu.

– Kyseessä on paitsi pilvipalveluarkkitehtuuri, myös konsepti. Kun asiakkaan laitteet ovat kytketty mukaan, helpottuu heidän päivittäinen työnsä merkittävästi. Asiakas ei välttämättä edes tiedä käyttävänsä Zonea, esimerkiksi tuote-hintatietoja voidaan päivittää näytöille vain skannaamalla näytön ja tuotteen viivakoodit, hän kertoo.

Mikropalveluarkkitehtuuri antaa mahdollisuudet myös jatkuvaan kehitykseen. 

– Voimme helposti lisätä siihen uusia palveluja, jotta asiakkaat saavat jatkuvasti juuri tarvitsemansa kokemuksen sekä taloudellisen hyödyn, hän mainitsee.

Vastuullisuuspanostukset näkyvät kaikessa toiminnassa

EWQ poikkeaa monista toimijoista todella vahvalla ja konkreettiin tekoihin pohjautuvalla otteella vastuullisuuden osalta. Sekä oma että kaikkien alihankkijoiden tuotanto tutkitaan tarkasti ja sertifioidaan. Kotimaisuuteen uskotaan tärkeänä osana toimintaa. 

Myös ympäristöystävällisyys näkyy niin jokapäiväisessä toiminnassa kuin tuotteissa, joiden osalta esimerkiksi kierrätettävyyteen ja pitkäikäisyyteen on panostettu.  

– Asiakkaiden ei tarvitse huolehtia siitä, miten me teemme vastuullisuustyötämme. Yhdellä lauseella voi sanoa, että vastuullisuus on meillä kunnossa. Konkreettinen vastuullisuus on jatkuvaa kehitystyötä ja oma-aloitteista vaikuttamista havaittuihin epäkohtiin, Brisk toteaa. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

EWQ

EWQ

EWQ Zone on osa tulevaisuuden Suomea!

Viisi vuotta sitten saimme idean yhdistää kaikki ratkaisumme yhden palvelun alle. Ideasta kasvoi kipinä ja hyvästä suunnitelmasta sekä muutamasta ykkösestä ja nollasta syntyi EWQ Zone, palvelu, joka nivoo kaikki asiakkaidemme käyttämät ratkaisut yhteen, helppoon kokonaisuuteen.

Artikkelin asiantuntijat

Sampo Brisk

toimitusjohtaja, EWQ

Mikael Krogius

CTO, EWQ

Yhteystiedot

Höyläämötie 11 A, 4.krs FI-00380 Helsinki