Teknologia

03.07.2020

Viisasta verovarojen käyttöä

Istekki Oy:n palvelut koskettavat jo yli kahden miljoonan suomalaisen elämää, vaikka harva heistä on ollut siitä tietoinen. Yritys tuottaa kattavia tietotekniikkapalveluja noin 50 asiakasomistajilleen eli kunnille, kuntayhtymille, yliopistollisille keskussairaaloille sekä näiden strategisille tukipalveluita tuottaville kumppaneille.

Viisasta verovarojen käyttöä

Istekki poikkeaa tavallisesta ICT-talosta monessa suhteessa. Yksi suurimmista eroista on  omistuspohja, sillä in-housemallin mukaisesti Istekin asiakaskunta omistaa yrityksen. 

– Olemme strategisena kumppanina poikkeuksellisen lähellä asiakkaitamme ja pystymme keskustelemaan avoimesti heidän tarpeistaan. Omistajamme odottavat meiltä innovatiivisia ratkaisuja toimintansa kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. He voivat aina luottaa siihen, että pyrimme heidän kannaltaan parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun myös taloudellisesti. Mahdollinen voittomme jaetaan osinkoina takaisin omistajillemme. Veroeurot palautuvat siis yhteiseksi hyväksi, selvittää toimitusjohtaja Lasse Koskivuori

Hän korostaa omistajapohjan laajuuden tuomia etuja sekä omistaja-asiakkaille että Istekille itselleen. Yritys pystyy tehostamaan omaa toimintaansa tekemällä asioita samalla tavoin usealle asiakkaalleen. Laaja omistajapohja tuo myös isommat resurssit ja yritykseen syntyy monipuolista osaamista.

”Olemme strategisena kumppanina poikkeuksellisen lähellä asiakkaitamme ja pystymme keskustelemaan avoimesti heidän tarpeistaan.

– Meillä on esimerkiksi tietoliikenteen tai kyberturvallisuuden alueella useita kymmeniä henkilöitä. Isona yrityksenä olemme houkutteleva työpaikka alan asiantuntijoille, toteaa Koskivuori. 

Omistajat arvostavat myös Istekin tekemien ennusteiden luotettavuutta, sillä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata monen asiakaan näkökulmasta. Luotettavien ennusteiden saaminen on kaikille julkisen hallinnon budjettitalouteen perustuville toimijoille hyvin tärkeää. 

Vahvaa osaamista terveysteknologiassa

Toinen iso ero tavallisiin ICT-yrityksiin on Istekin tarjoamat terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut. Kyseessä onkin ICMT-talo, jossa M tulee sanasta medical eli informaatioteknologiaan on yhdistetty terveysteknologia. 

– Vastaamme asiakasomistajiemme erilaisten hoito- ja tutkimuslaitteiden toiminnasta alusta loppuun: tuemme hankinnoissa, asennamme ja ylläpidämme sekä laitteet että ohjelmistot tietoliikenneyhteyksineen sekä vastaamme niiden toimivuudesta ja tietoturvallisuudesta joka tilanteessa. Jos esimerkiksi johonkin leikkaussalin laitteeseen tulisi ongelma kesken leikkauksen, saisi kirurgi apua heti sairaalassa olevalta Istekin asiantuntijalta, kertoo Koskivuori.

Kriisivalmius korkealla 

Istekin tärkein tehtävä on varmistaa omistajaorganisaatioiden sairaanhoidon häiriötön toiminta ja suojella terveydenhuoltoa sekä fyysisesti että kyberturvallisuuden kannalta.

– Koronaepidemian vuoksi siirryimme jo helmikuussa valmiustilaan ja etätöihin, jotta henkilökuntamme pystyy turvaamaan omistaja-asiakkaittemme terveyspalvelujen toiminnan. 

”Rakensimme muutamassa päivässä valmiudet useisiin tuhansiin turvallisiin etävastaanottoihin.”

Varustelimme paljon uusia tehohoitopaikkoja ja huolsimme ennakoivasti kaikki saatavilla olevat hengityskoneet. Otimme käyttöön ohjelmiston, jonka avulla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pystyi seuraamaan koko maan tehohoitokapasiteettia. Lisäksi muodostimme isoimmille asiakkaillemme koordinaatioryhmät, jotka jopa päivittäin ratkoivat eteen tulleita koronaan liittyviä kysymyksiä sekä veimme valmiustietoutta asiakkaillemme, luettelee Koskivuori vain muutamia poikkeusoloissa tehdyistä toimista.

Etävastaanotot toimivat

Yksi koronan mukanaan tuomista, tavallisille kuntalaisille näkyvistä Istekin tuomista muutoksista oli etävastaanottojen yleistyminen. Koskivuori uskoo niiden myös jäävän käyttöön.

– Rakensimme muutamassa päivässä valmiudet useisiin tuhansiin turvallisiin etävastaanottoihin. Tämä mahdollisti myös sen, että perinteisillä vastaanottokäynneillä pystyttiin pitämään huolta sekä terveydenhuoltohenkilöstön että potilaiden turvallisuudesta.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Istekki

Istekki

Yhteisiä digitaalisia ratkaisuja

Istekki on vuonna 2009 perustettu informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio.

Tuotamme informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja terveydenhuollon ja kuntien toimintaan. Toimimme valtakunnallisesti vahvana SOTE-organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattorina. Visionamme on olla tärkeimmän työn arvostettu mahdollistaja Suomessa. Yritys on perustettu vuonna 2009, jonka jälkeen kasvumme on ollut vahvaa. Meidät tunnetaan luotettavana kumppanina ja asiakasomistajia meillä on jo lähes 50 ympäri Suomen. Olemme ICMT –toimialan parhaiden osaajien innostava työyhteisö, jossa on mahdollista oppia ja uudistua jatkuvasti. Istekille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys ja Avainlippu -merkkien käyttöoikeudet.