04.12.2022

Kokoaan suurempi koneenrakennusteollisuuden kehittäjä

MexLink on kokeneiden huippuammattilaisten muodostama, kolmen hengen ydintiimin ympärille rakennettu verkostoyritys, joka skaalautuu kansainvälisten osaajien verkoksi asti asiakastarpeen mukaan niin suuryritysten kuin pk-yritysten tarpeisiin.

Oikeat tulokset syntyvät sisältöosaamisesta, MexLinkin ydintiimin Pentti Enlund, Pasi Julkunen ja Heimo Poutanen korostavat.
Oikeat tulokset syntyvät sisältöosaamisesta, MexLinkin ydintiimin Pentti Enlund, Pasi Julkunen ja Heimo Poutanen korostavat.

MexLinkin toiminnan keskeisiä tukijalkoja ovat laajan spektrin konepajaosaaminen ja teknologian tuotteistus, automaation pitkän elinkaaren rakentaminen sekä kustannusten alentaminen ja asiakasarvon maksimointi. 

– Toimimme erilaisissa yritysten muodostamissa yhteistyöryhmissä, suoraan yrityksissä sekä julkisten toimijoiden ja yritysten välisessä rajapinnassa. Toimintatapamme on liittyä asiakasryhmiemme johonkin kehitysoperaatioon resursseiksi ja muutosjohtajiksi, eli tekemään konkreettista kehitystyötä. Pystymme organisoimaan lisäksi huippuosaamisen kuhunkin asiakastarpeeseen verkostoistamme, MexLink Oy:n toimitusjohtaja Pasi Julkunen kertoo.

Julkunen on työhistoriansa aikana työskennellyt liikkuvien työkoneiden parissa erilaisissa tutkimus- ja tuotekehitys-, tuotanto- sekä liiketoimintajohdon tehtävissä globaalilla tasolla. MexLink Oy:ssä kertynyt tietopääoma ja sen uudistaminen on tuottanut mm. ratkaisuja konepajojen huutavaan ammattilaispulaan kansainvälisessä mittakaavassakin ainutlaatuisen osaamiskartan avulla.

Asiakasarvoa valmistusprosessiin ja itse tuotteeseen

Asiakasarvon parantaminen eli Suomen teollisuuteen sovitettu Value Engineering konsepti on yksi MexLinkin valttikorteista. Kyseessä on teollisuuteen kehitetty kurinalainen menetelmä, jonka tavoitteena on tuottaa alimmilla mahdollisilla kustannuksilla toimintoja todellisiin asiakastarpeisiin.

“Toimintatapamme on liittyä asiakasryhmiemme kehitysoperaatioon resursseiksi ja muutosjohtajiksi."

– Se on suunnitelmallinen ja ennakkoluuloton tapa lähestyä ongelmanratkaisua itse tuotteessa ja sitä valmistavassa prosessissa. Menetelmää voidaan hyödyntää pk-teollisuudesta suuryrityksiin. Tavoitteena on saada parannettua palvelua tai konstruktiota, jonka kimpussa ollaan. Asiakasarvo pystytään laskemaan ja määrittämään. Se on kustannussuunnittelua ja arvoanalyysiä, Value Engineeringin erikoisasiantuntija Pentti Enlund kertoo. 

Automaatiotuotteen elinkaaren hallinta

Yrityksen kolmas ydinhenkilö, Heimo Poutanen on erikoisosaaja automaation ja ohjelmistojen tuotteistuksen sekä kehityksen alueella. Hänen osaamisensa on kehittynyt erittäin vaativissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja moniteknisissä teknologiasovelluksissa. 

– Vahvuusalueenani on kokonaisvaltainen, kokemuksen myötä syntynyt ymmärrys automaatiotuotteiden mahdollisuuksista ja siitä, mitä se tarkoittaa elinkaariprosessissa tuotehallinnan sekä tuotekehityksen päätöstilanteessa sitoutuneiden kustannusten muodossa, Poutanen toteaa.

Teksti: Jari Peltoranta

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Mexlink Oy

Mexlink Oy

MexLink Oy tarjoaa palveluita teolliseen kilpailukykyloikkaan niin pk- kuin suuryrityksille: Teknologiaverkostot - Automaatio ja siihen liittyvien digitalisten palvelujen tuotteistus - Tuotekustannusten optimointi – Valmistus/hankintaosaaminen. Henkilöstömme koostuu kv-kilpailun karaisemista asiantuntijoista sisällöntuotannossa kilpailukyvyn juuriin. Yhteistyöverkostomme laajentavat kapasiteettiamme ydinosaamisemme ulkopuolelle. Yhteistyö kansainvälisen tiedeyhteisön ja oppilaitosten kanssa pitää tietämyksemme tulevaisuudesta ajan tasalla.

Artikkelin asiantuntijat

Pasi Julkunen

toimitusjohtaja, MexLink Oy

Pentti Enlund

Value Engineeringin erikoisasiantuntija, Mexlink Oy

Heimo Poutanen

automaation ja ohjelmistojen tuotteistuksen ja kehityksen asiantuntija, Mexlink Oy

Yhteystiedot

Pirkkalaistie 1, 37100 Nokia, Finland p. +358 40 527 1000pasi.julkunen@mexlink.fi

Mexlink Oy somessa