Vaahdotetun polystyreenin (styroksin) uusi elämä

Polystyreenin valmistus alkaa styreenistä. Styreeni polymeroidaan ja siitä valmistetaan mm. vaahdotettavaa EPS-polystyreeniä. EPS on puolestaan raaka-aine lämmöneristeille ja pakkauksille, jotka käytön jälkeen kierrätetään polystyreenipelleteiksi. Polystyreenistä tehdään ekstrudoimalla uudelleen EPS:ää, joka käytön jälkeen voidaan kierrättää yhä uudelleen.

Vaahdotetun polystyreenin (styroksin) uusi elämä

Euroopan suurimpiin EPS- ja XPS-solumuovituotteiden valmistajiin kuuluvan BEWiSynbra Groupin tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville Nurminen korostaa, että muovien kierrätyksessä tulisi puhua fossiilisten polttoaineiden sijaan fossiilisesta raaka-aineesta.
– Öljystä saatavaan styreenin sisältämä hiili ei vapaudu ilmakehään niin kauan kun siitä valmistettu polystyreeni kierrätetään, Ville Nurminen painottaa. – Hiilidioksidipäästöjä ei valmistus- ja kierrätysprosessissa synny kuin mahdollisesti valmistuksessa tarvittavan energian kautta, joka sekin voidaan tuottaa uusiutuvilla energialähteillä.
– EPS on tärkeä materiaali niin kylmäsäilyttämisessä kuin rakennusten lämpöeristämisessäkin. Sen enempää pakkaus- kuin rakennusteollisuuskaan ei viime aikoina ole ollut ympäristöasioissa positiivisesti esillä, mutta kierrätyksen kaltaiset innovaatiot avaavat uusia mahdollisuuksia, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Viktoria Juuti.
– Kustannustehokas kerääminen on EPS-jätteen kierrätyksen vaikein vaihe, toteaa toimitusjohtaja Thomas Stendahl.
– Esimerkiksi kierrätystuotteen laatu ja kevyen tuotteen kuljetuskustannukset asettavat haasteita kierrätysprosessin kehitykselle. Jo nyt BEWiSynbra kierrättää mm. Puolan tytäryhtiön toimesta kalalaatikkoja suoraan kalanjalostamolta sekä kerää EPS-jätettä työmailta.
Kierrätyksessä on tärkeä varmistaa, että laadullisesti erilaiset EPS-kierrätysmateriaalit eivät sekoitu keskenään. Kierrätysvirrat eivät muutenkaan pääse kontaminoitumaan esimerkiksi muiden muovien kanssa.
Onnistumiset avaavat tietä jatkokehitykselle. Vuonna 2020 BEWiSynbra ryhtyy valmistamaan 100% kierrätysmateriaaleista tehtyä polystyreenituotetta.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

BEWiSynbra RAW Oy

BEWiSynbra RAW Oy

BEWiSynbra RAW Oy kuuluu Bewi Synbra Groupiin ja on Pohjois-Euroopan johtava ja Suomen ainoa EPS-valmistaja (EPS = Expandable Polystyrene, soluuntuva polystyreeni). Yritys kehittää, valmistaa ja myy useita eri tuotteita, jotka hyvien eristys- sekä lujuusominaisuuksiensa vuoksi käytetään raaka-aineena rakennusten eristemateriaalien valmistuksessa ja pakkausteollisuudessa. BEWiSynbra RAW Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Porvoossa ja vuosituotantokapasiteetti on 100.000 tonnia. Yrityksellä on myyntikonttorit Suomessa, Tanskassa ja Venäjällä. Yritys työllistää noin 80 henkilöä ja liikevaihto on noin 120 M€.