07.03.2020

Teiden kunnostus kannattaa!

Olipa kyseessä sitten metsätie, mökkitie tai muu yksityistie on tiehankkeen toteutukselle helppo löytää monia puoltavia syitä. Puukaupassa onnistumisen lisäksi hyväkuntoinen tieverkosto nostaa kiinteistön ja metsäomaisuuden kokonaisarvoa myös monella muulla tapaa.

Hoitaminen helpottuu

Hyvän tien ansiosta metsäpalstan virkistyskäyttökin on helpompaa. Lisäksi metsän hoitaminen on kustannustehokkaampaa ja mielekkäämpää, kun istutus-, raivaus- ja harvennustöihin pääsee suoraan autolla, eikä työkaluja tarvitse kantaa selässään kilometritolkulla. Metsä myös voi paremmin, kun sinne kulkee tie.

Tie on siis kaikin puolin kannattava investointi, ja OTSO hoitaa kaikki tien rakentamispalvelut tiesuunnittelusta toteutuksen avaimet käteen periaatteella, hallinto mukaan lukien.

Yksityistien perusparannus

Puun ostajat arvostavat helppoutta. Jos kulkuyhteydet metsässä ovat huonot ja jos sinne pääsee vain tiettyyn aikaan vuodesta, ostajat eivät välttämättä kiinnostu metsästä ollenkaan. On myös hyvin mahdollista, että he eivät maksa puusta parasta mahdollista hintaa esimerkiksi talvella, jolloin korjattavaa puuta on markkinoilla muutenkin paljon tarjolla.

Jos siis puuta voi korjata helposti ympäri vuoden, puun ostajat ovat valmiita maksamaan siitä kovemman hinnan. Kun investoinnit talousnäkymien parantuessa kasvavat, myös puun tarve kasvaa. Hyvien yhteyksien varrelta puu ostetaan varmemmin pois.

Tien perusparannuksen lisäksi myös siltojen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti. Tiekunta ja siten jokainen tienosakas on vastuussa yksityistiensä sillasta. Hyväkuntoinen silta varmentaa turvallisen ja helpon tienkäytön. 

Talvi ei aina kanna

Kun puuta korjataan, metsään pitää päästä järeällä kalustolla. Esimerkiksi vetiseen suometsään ei ole asiaa kuin talvella, kun maa on jäässä ja kantaa raskaampiakin työkoneita. Toisaalta, jos talvi on leuto, niin kuin viime vuosina on ollut, metsään ei ole asiaa silloinkaan. Pahimmillaan puu jää korjaamatta kokonaan, ja tulonlähde lahoaa metsään. Ilmastonmuutoksen vaikutukset korostavat hyvän ja muuttuvia sääolosuhteita kestävän tien merkitystä.

Kuinka nopeasti tie maksaa itsensä takaisin?

Tie maksaa itsensä takaisin keskimäärin kymmenessä vuodessa, joskus nopeamminkin. Kun metsään pääsee helposti ympäri vuoden, sieltä saatavasta puusta myös maksetaan useita euroja parempi hinta kuutiometriltä.

Parhaimmillaan tieinvestoinnin takaisinmaksuaika jää jopa alle viiteen vuoteen. Tiehanke nostaa yleensä myös kiinteistön arvoa, ja lisäksi siitä saadaan verotuksellisia hyötyjä.

OTSO Metsäpalvelut Oy

  • Tiet ja sillat
  • Puukauppa
  • Metsänhoito
  • Metsäomaisuuspalvelut
  • Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

OTSO Metsäpalvelut Oy

OTSO Metsäpalvelut Oy on valtakunnallinen metsäpalvelujen tuottaja, jonka ydintoimintaa on metsä- ja yksityisteiden suunnittelu ja rakentaminen, metsien ojitus sekä vesiensuojelu.

• Kokemus vaativista metsätie-, silta- ja vesitaloushankkeista etenkin metsänomistajien yhteishankkeissa

• Koko maan kattava infraosaa- minen yksityisteissä, silloissa sekä infrarakentamiseen liittyvissä puunpoistoissa

• OTSO vastaa 60 % yksityistenmetsäteiden parannushankkeista ja 40 % yksityisten metsien vesitalouden parannushankkeista