13.04.2022

Varastoinnissa satsataan myös vastuullisuuteen

Kun yritys ulkoistaa tuotteidensa varastoinnin, tavoitteena on tavallisesti säästö ja jousto. Yritykset saavat 10–30 prosentin kustannussäästöt siirtämällä logistiikkavirrat alan kumppanin hoitoon. Yhä useampi odottaa myös vastuunkantoa ympäristöstä ja työntekijöistä. Transval tähtää varastoissaan mahdollisimman alhaiseen energian ja ympäristöä kuormittavien kemikaalien kulutukseen.

Ympäristövastuun ohella huomio kiinnittyy sosiaaliseen vastuuseen. Kun yritys päättää siirtää tuotteiden varastoinnin ulkoiselle kumppanille, kannattaa varmistaa, että henkilöstö voi siirtyä ulkoistuksen myötä kumppanille töihin – ja pääsee näin kehittymään omalla alallaan: logistiikassa.
Ympäristövastuun ohella huomio kiinnittyy sosiaaliseen vastuuseen. Kun yritys päättää siirtää tuotteiden varastoinnin ulkoiselle kumppanille, kannattaa varmistaa, että henkilöstö voi siirtyä ulkoistuksen myötä kumppanille töihin – ja pääsee näin kehittymään omalla alallaan: logistiikassa.

Moni maksaa omasta varastostaan kiinteitä kuluja silloinkin, kun varasto on puolityhjä. Transval optimoi tilankäyttöä ja toimitusvarmuutta asiakkaittensa puolesta tarjoamalla varastointipalveluja maahantuojille, verkkokaupoille, tukkuliikkeille, teollisuudelle ja tehtaille. Varastointi kun ei saisi koskaan olla pullonkaula kasvulle tai toimitusvarmuudelle.

Viime aikoina on korostunut myös yritysten tarve vahvistaa paikallista puskurivarastoa kansainvälisten toimitusongelmien varalta. Toisaalta jos yrityksen volyymit syystä tai toisesta laskevat äkillisesti, toiminta pitää pystyä sopeuttamaan nopeasti. Ja on yhä tärkeämpää, että kaikki tehdään vastuullisesti.

Energia omalta tontilta

Tuorein esimerkki varastoinnin kestävästä kehittämisestä on uusi 30 000 neliön varasto, jonka Transval ottaa käyttöön tänä vuonna Sipoossa. Tässä varastossa vastuullisuusasioihin päästään vaikuttamaan tehokkaasti jo alusta alkaen.

Varaston pihaan on kaivettu 300 metrin syvyisiä kaivoja lämpöpumppujärjestelmälle. Tavoitteena on tuottaa 90 prosenttia varaston lämpöenergian tarpeesta itse maalämmöllä ja loput sähköllä. 

5–10 prosenttia sähköntarpeesta tuotetaan varaston katolle tulevilla aurinkopaneeleilla.

Koska Transval ostaa vain vihreää sähköä, lämmitys ei tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

Tilankäytön optimointi säästää energiaa

Transval tähtää varastoissaan myös mahdollisimman alhaiseen energian ja ympäristöä kuormittavien kemikaalien kulutukseen. Esimerkiksi lämpötilasäädellyt tilat jäähdytetään maalämpöjärjestelmän avulla ilman kylmäaineita. Yksi tärkeimmistä keinoista säästää energiaa on tilankäytön optimointi – siksi varastossa on liikkuvia hyllyjä, ne saadaan pieneen tilaan aina silloin kun hyllyvälistä ei ole keräiltäviä tuotteita.

Tuorein esimerkki varastoinnin kestävästä kehittämisestä on uusi 30 000 neliön varasto, jonka Transval ottaa käyttöön tänä vuonna Sipoossa.

Sipoon varastossa kiinnitetään erityistä huomiota myös lastauslaitureiden energia­vuotoihin. Rekat ajetaan aina tiiviisiin oviaukkoihin ja avolaitureille tulee pikanosto-ovia, jotka sulkeutuvat automaattisesti heti, kun trukkiliikenne varaston ja auton välillä katkeaa.

Sujuvuutta työntekemiseen arjessa tuovat myös uudet trukit, joissa on litiumioniakut. Trukkeja voidaan ladata joustavasti lyhyilläkin tauoilla, eikä niille tarvita erillistä lataustilaa ja vara-akkuja.

Varastojen suurin sähkösyöppö on tavallisesti valaistus, minkä vuoksi Transval käyttää kaikissa varastoissaan (320 000 m2) energiatehokkaita ledivaloja. Varastot on myös varustettu talotekniikan älykkäällä ohjauksella, jolloin valaistus vastaa kunkin alueen tarvetta ja reagoi läsnäoloon. Valot ovat päällä siis vain silloin kun valaistukselle on tarvetta.

Talotekniikassa älykäs ohjaus

Talotekniikan älykästä ohjausta hyödynnetään varastoissa muutenkin tehokkaasti. Varastoja valvotaan jo nyt keskitetysti ja tulevaisuudessa yhä automaattisemmin.

Sipoon varastossa esimerkiksi ennakoidaan tilan lämmityksen ja jäähdytyksen tarvetta sääennusteiden mukaan. Jos edessä on lämmin päivä kylmän yön jälkeen, ohjausjärjestelmä hillitsee lämmitystä jo yön aikana, jotta päivällä ei tarvittaisi jäähdytystä. 

Muun muassa energiankulutusta hillitsemällä ja energialähteitä valitsemalla Transval tähtää nollapäästöihin vuoteen 2030 mennessä emoyhtiönsä Posti Groupin tapaan.

Alan edelläkävijöiden joukkueeseen

Ympäristövastuun ohella huomio kiinnittyy sosiaaliseen vastuuseen. Kun asiakasyritys päättää siirtää tuotteiden varastoinnin Transvalille, sen ei tarvitse irtisanoa omaa logistiikkahenkilöstöään. Pääsääntöisesti uusien asiakkaiden henkilöstö siirtyy ulkoistuksen myötä Transvalille töihin.

Logistiikkaa ammatikseen tekevät pääsevät oman alansa yritykseen töihin ja oppimaan uutta sekä kasvamaan ja kehittymään omassa logistiikka-ammatissaan alan edelläkävijöiden joukkueessa. 

Ykkösenä kuitenkin työturvallisuus

Tärkein kulmakivi on työturvallisuus. Jokaisen tulee päästä terveenä töistä kotiin - työtehtävästä riippumatta.

Transvalille on myönnetty kaikki kolme merkittävää laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvää ISO sertifikaattia: Laadunhallintajärjestelmät, Ympäristöjärjestelmä sekä Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen. Kaikkien kolmen sertifikaatin hallinta ei ole logistiikka-alalla yleistä.

Etenkin työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 on logistiikka-alalla vielä harvinainen. Yhtiölle työturvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä ja koko henkilöstö panostaakin tähän jatkuvasti.

"Varastoissa tavoitellaan mahdollisimman alhaista energian ja ympäristöä kuormittavien kemikaalien kulutusta". 

Lämpötilasäädellyt tilat jäähdytetään oman maalämpöjärjestelmän – jopa oman -voimalan avulla ilman kylmäaineita.

Sertifikaattien hakemisen taustalla ovat olleet asiakkaiden tiukentuneet vaatimukset, mutta ennen kaikkea yhtiön oma tahtotila nostaa erityisesti rimaa turvallisuus- ja ympäristöasioissa.

Transval haluaa olla logistiikka-alalla suunnannäyttäjä. Standardien etu on siinä, että ne ohjaavat vakioituun toimintaan. Vasta sitten, kun toimintatapa on vakioitu, prosessia voidaan kehittää järjestelmällisesti. Standardit luovat pohjan kehittämiselle, jonka avulla tavoitellaan parempaa työturvallisuutta, parempaa laatua, pienempiä ympäristövaikutuksia ja aikasäästöjä. Näin saavutetaan asiakkaille kustannussäästöjä ja palvelukyky paranee. Tämä takaa toiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa – vastuullisesti. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Transval

Transval

Transval on Suomen markkinajohtaja ulkoistuslogistiikassa. Yli 500 yritysasiakastamme Suomessa on luottanut tuotantonsa tai osan siitä meidän vastuullemme asiakkaan omassa tilassa, esimerkiksi varastossa, terminaalissa, tehtaassa, teollisuuden tuotantolaitoksessa ja kaupoissa/myymälöissä. Meillä on 350 000 neliömetriä omaa, turvallista ja sertifioitua, 100 % hiilineutraalia varastointitilaa. Muutamme asiakkaidemme logistiikan kiinteitä kuluja muuttuviksi kustannuksiksi ja tarjoamme skaalautuvuutta, joustavuutta, laatua sekä kustannussäästöjä. Logistiikkaosaamista on kertynyt yli 26 vuotta ja meitä transvalilaisia on lähes 5 000. Palvelumme kattavat vastuullisesti ja turvallisesti toimitusketjuratkaisut kuljettamisesta varastointiin sekä asiakkaiden tiloissa tapahtuvat sisälogistiikan ratkaisut ja logistiikan ammattiosaajien henkilöstöpalvelut. Tytäryhtiömme KV Turva palvelee kaupan alaa etämonitoroinnissa, hävikinhallinnassa ja turvamyyjäpalvelulla. Transval on Posti Groupin 100 % omistama yhtiö.

Yhteystiedot

Postintaival 7 A 00230 Helsinki puh. 09 565 8520 ma-pe 8-16

Transval somessa