12.04.2022

Verkkokauppias, näin valitset kestävän logistiikkakumppanin

Haussa oikeasti vastuullinen jakelu- ja logistiikkakumppani? Kokosimme verkkokauppiaalle tarkistuslistan, joka auttaa kestävän kumppanin valinnassa. Kaikki Postin Suomessa ja Ruotsissa käyttämä sähkö on uusiutuvista lähteistä.

Ilmastonmuutoksen 
hillinnällä on kiire, ja yritysten on tehtävä osansa verkkokauppa- ja logistiikka-alalla. Yritysten vastuullisuusviestejä voi olla kuitenkin vaikea ymmärtää tai arvioida, kertoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.
Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire, ja yritysten on tehtävä osansa verkkokauppa- ja logistiikka-alalla. Yritysten vastuullisuusviestejä voi olla kuitenkin vaikea ymmärtää tai arvioida, kertoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Kestävä logistiikan kumppani…

…julkistaa päästötietonsa ja seuraa niitä säännöllisesti. Olennaista on, että yritys kertoo arvoketjun, eli esimerkiksi alihankkijoiden, päästöt. Posti julkaisee kasvihuonekaasupäästönsä vuosittain, ja asiakkaiden kanssa päästöjä käydään läpi kuukausittainkin. Kokonaispäästöistä neljä viidesosaa syntyy arvoketjussa, etenkin alihankituissa kuljetuksissa ja jakelussa. Vuoden 2021 päästölaskenta julkaistaan maaliskuussa. 

…varmentaa päästölaskennan ulkoisella, riippumattomalla taholla. Ulkopuolinen asiantuntija tarkistaa, että yrityksen ilmoittama data ja sen lähteet ovat olemassa ja pitävät paikkansa. Postin päästölaskenta varmennetaan joka toinen vuosi.

…on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen. Aloite hyväksyy mukaan yritykset, jotka sitoutuvat vähentämään päästöjään niin, ettei ilmasto lämpene yli 1,5 astetta. Tavoitteet perustuvat ilmastotieteeseen, ja niiden edistymisestä raportoidaan säännöllisesti. Postin lyhyen aikavälin tavoitteet vuoteen 2030 asti ovat jo aloitteen vahvistamia.

…on asettanut vähennystavoitteet ja toimenpiteet koko arvoketjulle. Logistiikka-alalla alihankintaketjuja riittää. Yrityksen on otettava päästövähennystavoitteisiin mukaan koko arvoketju. Olet saattanut kuulla päästöluokista eli scopeista 1–2, jotka viittaavat yrityksen suoriin päästöihin ja ostamaan energiaan, ja scopesta 3, joka viittaa arvoketjuun ja ostettuihin palveluihin. Postilla on työn alla alihankkijoiden päästöohjelma, ja alihankintakuljetukset sisältyvät päästövähennystavoitteisiin.

…kuljettaa viimeisen kilometrin fossiilivapaasti ja kertoo, miten se on tehty. Posti toimii koko Suomen laajuudella ja tekee jatkuvasti töitä kuljetusten päästöjen vähentämiseksi. Viimeisen kilometrin toimitukset ovat suurissa kaupungeissa jo osin fossiilivapaita. Kaikkiaan viime vuonna kuljetettiin fossiilivapaasti yli kymmenen miljoonaa pakettia. Runkoliikenteessä Postilla on Suomen suurin nesteytetyn biokaasun laivue.

…hyödyntää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Kaikki Postin Suomessa ja Ruotsissa käyttämä sähkö on 100 prosenttia uusiutuvista lähteistä.

…on saanut EcoVadisin tai muun toimijan kestävyysluokituksen. Maailman johtava yritysten vastuullisuutta arvioiva taho, EcoVadis, perustaa arvionsa kansainvälisiin yritysvastuukriteereihin. Arviointia valvoo kansainvälinen tieteellinen komitea. Posti on saanut EcoVadisilta platinaluokituksen, eli sijoittuu arvioitujen yritysten joukossa maailman parhaimman prosentin joukkoon.

…on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kertoo, miten. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät esimerkiksi poistamaan köyhyyden, vähentämään eriarvoisuutta ja varmistamaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden vuoteen 2030 mennessä. Niiden avulla yritys voi asettaa omat, kansainvälisesti hyväksyttyjen tavoitteiden mukaiset tavoitteet. 

…osoittaa sitoutuneensa rajoittamaan ympäristövaikutuksia ISO 14001 -sertifioinnilla. Sertifikaatti tukee yritystä ympäristövaikutusten hallinnassa ja osoittaa, että se ennakoi niitä ja ottaa ympäristönäkökulmat osaksi liiketoimintastrategiaa. Postin johtamisjärjestelmä on ISO 14001 -sertifioitu.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Posti

Posti

Posti on maan johtava posti- ja logistiikka-alan palveluyritys kokonaisliikevaihdolla mitattuna. Postin liiketoiminta muodostuu kirje-, lehti- ja pakettituotteiden jakelupalveluista, verkkokaupan palveluista, kokonaisvaltaisista toimitusketjuratkaisuista.

Artikkelin asiantuntijat

Noomi Jägerhorn

vastuullisuusjohtaja, Posti

Yhteystiedot

Neuvonta: ma-pe 8-180100 5577

Posti somessa