01.08.2020

OTSO näyttää tietä

Suomessa metsä- ja muiden yksityisteiden korjausvelka kasvaa ja erityisesti metsäteiden siltojen korjaustarve on lisääntynyt nopeasti kuljetusten painojen noustessa.

Osaavaa teiden kunnossapitoa siis tarvitaan.  OTSOlla on pitkä ja vahva kokemus vaativista infrahankkeista sekä muista metsänomistajalle tärkeiden metsäpalvelujen tuottamisesta.

 OTSOn ydintehtävä on kasvattaa suomalaisten metsien arvoa tarjoamalla asiakkailleen parhaita, asiakkaan omia arvokasvutavoitteita tukevia ratkaisuja. 

Tien parantaminen on aina pitkän tähtäimen investointi, johon tarvitaan tieosakkaiden järjestäytymistä ja aktiivisuutta. Metsäteiden lisäksi OTSO hallitsee yksityistieasiat kattavasti tiekunnan hallinnosta aina suuren luokan rakentamistyöhön asti.

OTSOn projektipalvelut puolestaan tuottavat energia- ja liikenneinfrahankkeisiin puustonkäsittelyn palveluita vierimetsänhoitona tai reunavyöhykehakkuina. Niitä tehdään joko infran kunnossapitoon liittyvinä ennalta ehkäisevinä hoitotoimina tai puustonpoistona rakennettavan uuden infran tieltä. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

OTSO Metsäpalvelut Oy

OTSO Metsäpalvelut Oy on valtakunnallinen metsäpalvelujen tuottaja, jonka ydintoimintaa on metsä- ja yksityisteiden suunnittelu ja rakentaminen, metsien ojitus sekä vesiensuojelu.

• Kokemus vaativista metsätie-, silta- ja vesitaloushankkeista etenkin metsänomistajien yhteishankkeissa

• Koko maan kattava infraosaa- minen yksityisteissä, silloissa sekä infrarakentamiseen liittyvissä puunpoistoissa

• OTSO vastaa 60 % yksityistenmetsäteiden parannushankkeista ja 40 % yksityisten metsien vesitalouden parannushankkeista