05.08.2019

Fundu mahdollistaa kasvua yhteistyössä pankkien kanssa

Yritystoiminnassa meno syntyy aina ennen tuloa. Siksi kasvuinvestoinnit edelyttävät tyypillisesti yrityksen senhetkisiin resursseihin nähden mittavaa rahoituspanosta. Kun pankkien mahdollisuudet rahoittaa pk-yrityksiä ovat finanssikriisin jälkeen supistuneet merkittävästi, turhan moni innovaatio ja kasvutarina jää syntymättä.

– Voimakasta kasvua tavoittelevilla pk-yrityksillä on harvoin sellaisia vakuuksia, joita tämän päivän pankkirahoitus edellyttää. Julkisrahoitteisten vakuusmekanismien rinnalle tarvitaan vaihtoehtoja ja täydentäviä rahoitusmalleja, toteaa Fundun toimitusjohtaja Lasse Vuola. 

Yhdistävä Fundu

Yksi tällaisista vaihtoehdoista on Fundu, joka yhdistää Internetissä toimivalla palvelualustalla tuottoa hakevat sijoittajat ja rahoituskelpoiset pk-yritykset. Fundu hyödyntää yritysriskien arvioinnissa kehittämäänsä neuroverkkomallia. Mallin tuottamia tuloksia täydennetään yrityksen tilanteen ja näkymien huolellisella analysoinnilla. Fundun mallia hyödyntää myös ammattimaisille sijoittajille tarkoitettu yrityslainarahasto, jonka historiallinen tuotto on nykyisessä korkomarkkinassa erinomainen.

Yhteistyöstä voimaa

Yksi Fundun strategisista omistajista on LähiTapiola, ja yhtiöllä on yhteistyösopimukset yli 10 pankin kanssa. Lasse Vuolan mukaan yhteistyössä perinteisten pankkitoimijoiden ja Fundun kaltaisten palveluntarjoajien yhteistyöllä pystytään mahdollistamaan aikaisempaa monipuolisemmat rahoitusratkaisut tukemaan pk-yritysten liiketoiminnan kasvua. 

– Pk-yrityksiä rahoitetaan enenevissä määrin yhteistyössä pankkien kanssa. Monipuolinen rahoituspohja auttaa yrityksiä saamaan toimintansa kannattavan kasvun polulle. Sitä kautta koko kansantalous voi paremmin. Kaikki voittavat.

Teksti: Timo Mansikka-aho

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Fundu