03.10.2020

EU-maat panostavat tulevaisuuteen

Euroopalla on edessään isoja, lyhyen ja pitkän aikavälin kriisejä, joiden ratkaisuista riippuu meidän ja tulevien sukupolvien hyvinvointi.

Koronakriisi vaikuttaa meidän jokaisen elämään ja terveyteen juuri nyt, hoitamattomat ilmastokysymykset uhkaavat huomisen terveyttämme ja talouttamme. Näiden kriisien ratkaisuun halutaan EU:ssa panostaa voimakkaasti. Kun EU:n uusi komissio määritteli painopisteitään, keskeisiksi nousivat vihreän kehityksen strategia ja digitalisaatio, joiden tavoitteena on auttaa valtioita ja yrityksiä kehittämään Eurooppaa entistä vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi. 

– Koronakriisin iskiessä akuutiksi tavoitteeksi tuli talouden pelastaminen täyspysähdykseltä. Ilmasto-ongelmat eivät kuitenkaan kadonneet mihinkään. Molempien kysymysten ratkaisemiseksi EU hyväksyikin kesällä lähes 1100 miljardin rahoituskehyksen seitsemäksi vuodeksi sekä 750 miljardin kertaluonteisen elpymisvälineen, selvittää Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Antti Peltomäki.

“Ajattelemme asioita aivan uudella tavalla, ja tämä luo uskoa aidon kiertotalouden syntyyn.”

Hän näkee, että Euroopassa on tapahtunut iso ajatuksellinen hyppy, ja siirtymä systeemiseen, ympäristöystävälliseen ajatteluun on onnistunut. Tämä merkitsee, että yritykset toimivat yhdessä läpi koko arvoketjun ja kaikkien tavoitteena on hiilineutraali Eurooppa.  

– Ajattelemme asioita aivan uudella tavalla, ja tämä luo uskoa aidon kiertotalouden syntyyn ja sitä kautta myös Euroopan globaaliin kilpailukykyyn myös tulevaisuudessa, sanoo Peltomäki. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot