Koulutus

16.12.2022

Maunula – kaikkien koulu!

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio on perinteinen mutta tulevaisuuteen suuntautunut koulu.

Lukiossa on aikaa oppia itsestään ja maailmasta. Opettajat antavat opiskelijoille paljon ohjausta ja tukea. Tule sellaiseksi kuin olet!
Lukiossa on aikaa oppia itsestään ja maailmasta. Opettajat antavat opiskelijoille paljon ohjausta ja tukea. Tule sellaiseksi kuin olet!

Olemme kaikkien koulu, koska arvostamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja koska koulumme on moninainen: paikallinen ja kansainvälinen, erityinen ja hyvin tavallinen. Olemme vahva yhteisö, jolla on hyvä meininki, sanoo koulun rehtori Maija Vanhanen.

Koululla on vahvat juuret Viipurissa ja Maunulassa. Perinteisiin kuuluvat vuosittainen koko koulun yhteinen poloneesi ja koulun historiasta puhuminen. Koulu on alun perin perustettu Viipurissa vuonna 1913. Sotien jälkeen koululle löytyi paikka Maunulasta. Oppimisympäristönä Maunula on rikas: on lähialueyhteistyötä alakoulun ja senioreiden kanssa ja on metsää, jossa tehdä luonnontieteiden tutkimusta. Maunula-talo tarjoaa loistavat puitteet lukemisen ja kulttuuriprojektien edistämiseen sekä yhteistyöhön nuorisotoimen kanssa. Lähiöyhteistyö toimii, ja se opettaa nuorille vastuullisuutta, aktiivisuutta ja luovuutta.

Erityisesti matematiikkaa ja ohjelmointia

Matematiikasta innostuneet nuoret ja opettajat ovat löytäneet Maunulasta oman paikkansa. Erityistehtävä matematiikan opetuksessa poiki koululle myös valtakunnallisen lukion kehittämistehtävän. Matematiikan, ohjelmoinnin ja luonnontieteiden erityistehtävä on suunnattu niistä kiinnostuneille nuorille, jotka eivät välttämättä ole kaikissa oppiaineissa kympin opiskelijoita mutta joita matematiikka yhdistää.  

– Yleislukioomme tulee tavallisia nuoria, jotka tähtäävät ylioppilastutkintoon. Osa painottaa enemmän liikuntaa tai taideaineita, osa valitsee ohjelmointia tai bisneskursseja. 

Opiskelijat saattavat olla kiinnostuneita monesta ja pääsevät toteuttamaan koulussamme erilaisia projekteja, esimerkiksi tekemään esitystekniikkaa koulun juhliin tai järjestämään Open Mayk -kulttuurituokioita, Vanhanen sanoo. Nuori voi tehdä yllättäviäkin valintoja lukio-opinnoissaan. Monipuolisuus tukee laaja-alaista oppimista, ja siihen kannustetaan. Koulukinokoulu, eli elokuvien avulla usean oppiaineen sisältöjen opiskelu, mahdollistaa osaltaan oppiaineiden välisen yhteistyön. 

Yhdessä tekeminen tärkeää

Jotta koulu voi olla kaikkien koulu, yhteisöön kuuluvuutta rakennetaan erilaisin keinoin. 

– Meillä panostetaan yhdessä tekemiseen, oli kyse sitten oppituntien ryhmätöistä, säbäliigasta, välituntishakista, kiipeilystä tai retkestä metsään. Teemme tekoja yhteenkuuluvuuden ja mukavan oppimisympäristön vahvistamiseksi, Vanhanen sanoo.

Nuorten luontainen kiinnostus heitä koskettavia tärkeitä teemoja kohtaan on hyödynnettävä arjessa, tavallisten oppituntien lomassa. Siinä ohessa ollaan yhdessä ja vahvistetaan yhdessä olemisen taitoja. Tulevaisuudessa tarvitaan eniten yhdessä olemisen taitoja, luku- ja kirjoitustaitoja sekä matemaattisen ajattelun taitoja.

Teksti: Meri Savonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio toimii Maunulassa Raide-Jokerin, Keskuspuiston ja Pirkkolan liikuntapalveluiden lähellä. Lukiomme yleislinjalle hakeudutaan, koska koulussamme on mukavaa. Matematiikan erityislukion opiskelijoita vetää Suomen laajin matematiikan opintotarjonta. Koulumme on pian 110-vuotias vahva yhteisö, jossa opiskelijat voivat vaikuttaa ja jossa kokeillaan ja kehitetään uutta. Matematiikka, luonnontieteet ja ohjelmointi ovat vahvuuksiamme, mutta meillä voi opiskella peruslukiotutkinnon ohella bisnesopintoja, tapahtumien järjestämistä tai esittävää musiikkia. Olemme koulukinokoulu.

Artikkelin asiantuntijat

Maija Vanhanen

rehtori, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki puh. 0505431565 (myös viestit)kanslia@mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio somessa