Juuri oikeanlaista ja laadukasta hoitoa

Palveluntarvetta ja toimintakykyä arvioivan RAI-järjestelmän käyttö on lakisääteistä ikäihmisten palveluissa ensi huhtikuusta alkaen. Koulutus- ja konsultointiyritys GeroFuture auttaa organisaatioita RAI-tiedon monipuolisessa hyödyntämisessä sekä laadun ja toiminnan kehittämisessä.

GeroFuture tarjoaa monitasoista, ohjelmistoista riippumatonta ja sisältöön keskittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta sekä johdolle että hoitotyön käytännön tekijöille. Asiakkaita on yksityisen sektorin toimijoista kuntiin ja tuleviin hyvinvointialueisiin. Kuvassa operatiivinen johtaja Tuija Lambacka ja toimitusjohtaja Katriina Niemelä.   Kuva: Natalia Flejszar
GeroFuture tarjoaa monitasoista, ohjelmistoista riippumatonta ja sisältöön keskittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta sekä johdolle että hoitotyön käytännön tekijöille. Asiakkaita on yksityisen sektorin toimijoista kuntiin ja tuleviin hyvinvointialueisiin. Kuvassa operatiivinen johtaja Tuija Lambacka ja toimitusjohtaja Katriina Niemelä. Kuva: Natalia Flejszar

Olemme vastanneet kentältä tulleeseen koulutustarpeeseen esimerkiksi RAI-järjestelmän käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyen, sanoo GeroFuturen toimitusjohtaja Katriina Niemelä. 

Kempeleläinen GeroFuture tarjoaa monipuolista koulutusta ja konsultaatiota sosiaali- ja terveysalan toimijoille ympäri maata. Yritys on erikoistunut laadun ja johtamisen kehittämiseen sekä juuri nyt ajankohtaiseen RAI-järjestelmään. 

Ikääntyneille palvelua tuottavien organisaatioiden on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023. RAI (Resident Assessment Instrument) on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen. 

Parhaimmillaan RAI tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan kohdentaa hoito- ja kuntoutustoimenpiteitä asiakkaalle siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin juuri hänen tarpeisiinsa. Lisäksi järjestelmä tuottaa tunnuslukuja, joiden avulla voidaan vertailla hoitopaikkoja, esimerkiksi sen suhteen, paljonko yksikössä on asukkaita, joilla ei ole lainkaan aktiviteetteja hereilläoloaikanaan, tai minkä verran käytetään liikkumisrajoitteita.

“Tärkeintä on se, että tietoa ei kerätä vain tiedon keräämisen vuoksi, vaan sen merkitys ymmärretään laajemmin organisaation joka tasolla."

– RAI tuo tiedon vertailukelpoiseen ja numeerisesti mitattavaan muotoon, kunhan asiakasarvioinnit on tehty luotettavasti ja oikein, sanoo GeroFuturen operatiivinen johtaja Tuija Lambacka.

Tärkeintä on se, että tietoa ei kerätä vain tiedon keräämisen vuoksi, vaan sen merkitys ymmärretään laajemmin organisaation joka tasolla ja saatua tietoa hyödynnetään monipuolisesti. Tässä korostuu johtamisen merkitys.

– Olemme kouluttaneet tuhansia henkilöitä sadoissa koulutuksissa, eikä kaikille ole ollut lainkaan selvää, miksi RAI on olemassa. Aikaa ja vaivaa menee täysin hukkaan, jos vaivalla kerättyä tietoa ei hyödynnetä organisaatiossa monipuolisesti, Lambacka sanoo.

Monipuolista kokemusta ja asiantuntemusta

RAI on oikein käytettynä käyttökelpoinen väline paitsi hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekemisessä myös laatujärjestelmissä sekä organisaation toiminnan ja johtamisen kehittämisessä. GeroFuturen rakentamalla mallilla RAI-tieto pystytään myös integroimaan omavalvontaan.

– Jotta pystyy järjestämään tämänkaltaisia koulutuksia, täytyy ymmärtää prosessit, jotka liittyvät johtamiseen ja organisaation toimintaan sekä yksityisellä että julkisella puolella, Niemelä sanoo.

GeroFuturella on osaamista niin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä ja hoitotyön käytännöstä kuin taloudesta, johtamisesta ja laatujärjestelmistä. 

– Meillä on ainutlaatuinen osaamistausta ja palvelutuotteet. Pystymme hahmottamaan ja hallitsemaan isoja kokonaisuuksia, Lambacka sanoo. 

– Olemme saaneet paljon kiitosta myös toimintamme konkreettisuudesta. Hyödynnämme esimerkiksi organisaation toiveesta heidän omia, THL:n tuottamia asiakasrakenne-, laatu- ja palautetietoja. Näin tuomme koulutuksen lähelle organisaation omaa tekemistä, Niemelä sanoo.

Teksti: Meri Savonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

GeroFuture Oy

GeroFuture Oy

GeroFuture Oy on vuonna 2014 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja laadun erityiskysymyksiin ja kehittämistehtäviin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Yrityksen erityisosaamisaluetta ovat RAI-arviointivälineen käyttö ja RAI-tiedon hyödyntäminen osana sote-alan johtamista ja laatutyötä. RAI:n ohella sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan liittyvät kysymykset ja laadun systemaattinen parantaminen muun muassa laatu- ja johtamisjärjestelmiä hyödyntäen, ovat GeroFuturen osaamisaluetta. Kolmas GeroFuturen keskeisistä vahvuuksista on kuntoutumista edistävät toimintamallit hoitotyössä sekä niiden kehittäminen käytännönläheisesti.

Artikkelin asiantuntijat

Katriina Niemelä

toimitusjohtaja, GeroFuture Oy

Tuija Lambacka

operatiivinen johtaja, GeroFuture Oy

Yhteystiedot

Vihiluodontie 314, 90440 Kempele Katriina Niemelä, TtM Toimitusjohtaja, myynti 040 080 5581katriina.niemela@gerofuture.fi