Aihepiirit
22.06.2022

Kreativa möten i musiken

Martin Wegelius-institutets uppgift är att vara med och utveckla musiklivet i Svenskfinland. Den ursprungliga kärnverksamheten har varit att utbilda dirigenter, sångare, instrumentalister och musikpedagoger, men institutet välkomnar alla musikintresserade från nybörjare till mästerkurselever.

Kreativa möten i musiken

Vi vill skapa en miljö där kvalitativ pedagogik kombineras med nya möten och samhörighet. Vi betonar kreativitet och glädje i musiken, säger Susanne Norrbäck-
Råman, verksamhetsledare vid Wegelius-institutet.

Martin Wegelius-institutet ordnar konserter och erbjuder kurser och musicerande i orkester och folkmusikgrupper. 

Mångsidigt kursutbud

Kursutbudet vid Wegelius-institutet är brett och kurserna ordnas året om. Man kan fördjupa sig i sitt huvudinstrument, gå en kurs i sång inom olika genrer, sjunga i kör, bekanta sig med folkmusik eller öva på improvisation. Under somrarna erbjuds också högklassig dirigentundervisning. Ett nytt inslag är preppkurser för utbildningsprogrammet för musikpedagogik vid Sibeliusakademin. 

”Att jobba över konstgränserna stärker musikinlärningen och ger guldkant."

– Vi erbjuder kurser för musikanter på alla nivåer och bärande kraften är våra skickliga musikpedagoger. Också de allra minsta undervisas alltid av professionella pedagoger, säger Norrbäck-Råman.

Ambitiös orkester och konserter som överraskar

I Wegelius kammarstråkar WKS spelar duktiga amatörer tillsammans med professionella musiker.  

Stråkorkestern fungerar under Stiftelsen Martin Wegelius-institutet sr. med violinisten Annemarie Åström som konstnärlig ledare. Utökad med blåsare och slagverk går orkestern under namnet Wegelius Sinfonietta.

– Orkestern är som en kameleont vars sammansättning lever beroende på tillfälle och samarbetspartners. Finlandssvenska musiker finns alltid med, men vi välkomnar även musiker från andra språkgrupper. Ibland pratas det tre språk på övningarna, säger Freja Lindeman, producent vid Wegelius-institutet.

WKS jobbar gärna tvärkonstnärligt. Orkestern har medverkat vid teaterföreställningar och samarbetat med bokförlag i experimentella uppföranden.

Under sommaren deltar WKS på festivaler och i höst ger orkestern ut en julskiva och ordnar julkonserter tillsammans med sångaren Emma Raunio. I november är WKS husorkester på Nordiska rådets prisutdelning på Musikhuset i Helsingfors.

– Enligt beställningen ska ett stycke vara tvärkonstnärligt. Mer vill vi inte avslöja, antyder Norrbäck-Råman.

Viktigt för oss är att synen på eleverna är varm och tillåtande.  Vi vill att våra elever känner att de är värdefulla både som människor och som musiker, säger producenten Freja Lindeman och verksamhetsledaren Susanne Norrbäck-Råman vid Martin Wegelius-institutet. 

Läger med musik och konst

Wegelius-institutet arrangerar sommarläger för alla åldrar.

– Att spela ett instrument kan ibland kännas lite ensamt. Man kanske går på lektioner och övar hemma själv. Men på lägret får man njuta av gemenskapen med likasinnade, säger Lindeman.

Sommarens musikläger för barn är redan fullsatta. Ett nytt element på lägren är musikteknologi där deltagarna får skapa egen musik.

– Också på lägren fungerar vi över konstgränserna. Barnen fördjupar sig i musik, men det finns workshops med teater, bildkonst och drama. Att jobba över konstgränserna stärker musikinlärningen och ger guldkant, konstaterar Lindeman.

Spindeln i nätet för folkmusik

Folkmusiklirarna vid Wegelius-institutet strävar till att skapa nya forum där musikintresserade kan komma samman kring folkmusik.

– Vi ordnar workshoppar och fortbildning inom folkmusik och vi upprätthåller en materialbank med gratis noter för finlandssvensk folkmusik. Lirarna representerar också den finlandssvenska folkmusiken på olika festivaler, berättar Norrbäck-Råman. 

Forskning och samarbete

– Wegelius-institutets idé är att fungera som ett nätverk i den finlandssvenska musikvärlden. Vi är väldigt öppna för samarbete och vi vill bidra till att stärka musiklivet och hela det konstnärliga fältet i Svenskfinland, säger Norrbäck-Råman. 

En samarbetspartner är de ungas musikförbund DUNK. I projektet SKAPA som initierats av Kulturfonden undersöker Wegelius-institutet tillsammans med DUNK tillgänglighet till konstundervisning på svenska för barn och unga. Tillgängligheten varierar beroende på bostadsort. 

– I framtiden strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och nå nya grupper. Just nu funderar vi på hur vi kan fånga upp fler tonåringar. En del faller tyvärr av musiken. Hur kan vi tillsammans med andra musikinstitutioner bidra till att upprätthålla tonåringarnas intresse för musik, frågar Susanne Norrbäck-Råman. 

Text: Pia Iisaho

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Martin Wegelius-institutet

Martin Wegelius-institutet

- Grundades 1956 av Martin Wegelius
- Verksamheten består av Kurser, Wegelius Kammarstråkar och folkmusiknätverket Lirarna
- Arrangerar: Kurser och konserter för barn, unga och vuxna, för amatörer och professionella, för instrumentalister och sångare
- Samarbetar med olika institutioner
- Kansliet finns på Georgsgatan 18 A i Helsingfors
- Verksamheten finansieras till största delen av fondbidrag, deltagaravgifter, biljettintäkter, beställningar

Artikkelin asiantuntijat

Susanne Norrbäck-Råman

verksamhetsledare, Martin Wegelius-institutet

Annemarie Åström

konstnärlig ledare, Martin Wegelius-institutet

Freja Lindeman

producent, Martin Wegelius-institutet

Yhteystiedot

Georgsgatan 18 A L1, 00120 Helsingfors Tel. +358 40 5779211info@mwi.fi

Martin Wegelius-institutet somessa